Studia pedagogiczne Opole

Studia pedagogiczne Opole

Studia pedagogiczne Opole

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Opolu

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia pedagogiczne Opole | woj. opolskie

Studia pedagogiczne w Opolu prowadzone są na wielu kierunkach, o wielu specjalnościach. Dlaczego tak się dzieje? Bo zmieniający się świat odkrywa nowe problemy, z którymi człowiek musi się zmierzyć. A czasami sam nie potrafi. Wtedy z pomocą powinien przyjść dobry, wykwalifikowany pedagog. Ilu ludzi, tyle problemów, pytań, reakcji. Dlatego oferta kształcenia na studiach pedagogicznych w Opolu jest tak szeroka, aby przygotować absolwenta jak najlepiej do wykonywanego zawodu.

Studia pedagogiczne to spotkanie z drugim człowiekiem i nauka, w jaki sposób z nim się porozumieć. Studia dla ludzi wrażliwych, cierpliwych, oddanych sprawie. Studia, dzięki którym poprzez naukę o innych można się wiele nauczyć o sobie. A praca to misja. Misja, którą tylko najwytrwalsi są w stanie, choćby poprawnie, wykonywać. Powołanie. To słowo zajmuje bardzo istotne miejsce w słowniku każdego pedagoga. Oferta studiów pedagogicznych w Opolu jest bardzo duża i konkurencyjna w stosunku do uczelni w innych, większych miastach. Miasto nad Odrą to ważny punkt na akademickiej mapie Polski, a dla was- duże (O)pole do popisu! Sprawdźcie zatem wszystkie informacje na temat studiów pedagogicznych w Opolu.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OPOLU SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W OPOLU

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Opolu

Wykwalifikowany pedagog to człowiek o bardzo otwartej głowie i wielu predyspozycjach, zatem do każdego zdawanego na maturze przedmiotu warto się przyłożyć. Dobry pedagog musi posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi odmianami osobowości i szukać dróg do rozwiązywania problemów. W procesie rekrutacyjnym na studia pedagogiczne nie ma przedmiotów mniej, bądź bardziej istotnych. Należy wykazać się równością w ich znajomości, czyli posiadać dobre wyniki ze wszystkich.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia pedagogiczne niestacjonarne w Opolu

Studia pedagogiczne w Opolu to ciekawa propozycja dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą mającą na celu wychowanie, edukowanie i szeroko zakrojone wsparcie. Tematyka tych studiów wydaje się poważna i niezwykle istotna i prawdopodobnie w tej charakterystyce można upatrywać ich niesłabnącą popularność. Niestacjonarne studia pedagogiczne w Opolu wymagają głębszego opisu, choćby dlatego, aby nie toczyły się dyskusje na temat tego, która forma kształcenia jest lepsza, czy bardziej efektywna. Nieistotne jest, jaki tryb nauki został obrany. Ważne jest zaangażowanie w pozyskiwanie wiedzy, ponieważ program studiów niestacjonarnych jest identyczny do tego realizowane na studiach dziennych. Planując studia niestacjonarne należy pamiętać tylko o dokładnym zaznajomieniu się z opisami poszczególnych kierunków, ponieważ studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne, a tylko te drugie dostępne są częściej w katalogach edukacyjnych.

Co jeszcze charakteryzuje niestacjonarne studia pedagogiczne? Wybierając naukę w uczelni publicznej należy być świadomym opłaty za studia. Poza tym, niezależnie od szkoły wyższej, różnice pomiędzy nauką stacjonarną i niestacjonarną występują w częstotliwości odbywania zajęć i samego procesu nauki. Program prowadzony w ramach trybu niestacjonarnego wydaje się mieć bardziej zwartą i skondensowaną postać, dzięki czemu można odnieść wrażenie, iż nauka w dużej mierze opiera się na samodzielności studenta.

STUDIA PEDAGOGICZNE W OPOLU - PODYPLOMOWE

Praca po studiach pedagogicznych w Opolu

Zwracając uwagę na ilość kierunków i specjalności w zakresie studiów pedagogicznych, łatwo stwierdzić, iż wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie są bardzo potrzebni i zapotrzebowanie to nie maleje. Pozytywnym aspektem tej sytuacji jest to, że można być specjalistą w kilku dziedzinach, co na pewno mogłoby stanowić o randze kwalifikacji. Gdzie znaleźć pracę po studiach pedagogicznych? Miejscem zatrudnienia może być żłobek, przedszkole, szkoła.

Praca z dziećmi i młodzieżą ma wiele wymiarów; jednym z nich może być wspomaganie ich rozwoju oraz pomoc w sytuacjach niedostatecznego przystosowania się do środowiska. Dorośli także potrzebują pomocy, a może wiązać się ona z tematem uzależnienia, bezrobocia, choroby, czy też wychowaniem dzieci. Będąc pedagogiem nie musisz koniecznie pracować w placówkach i jednostkach przeznaczonych do edukacji, czy rehabilitacji. Możesz założyć własny gabinet, bądź wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w innych branżach, bądź służbach mundurowych.

Pedagog to znawca drugiego człowieka, świetny obserwator zachowań i reakcji oraz mediator. Takie zdolności mogą przydać się wszędzie tam, gdzie pracuje zespół ludzi i następuje wymieszanie charakterów i osobowości.

POZOSTAŁE UCZELNIE W OPOLU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYSTET OPOLSKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnią publiczną, która oferuje kształcenie w zakresie studiów pedagogicznych jest Uniwersytet Opolski. W Instytucie Nauk Pedagogicznych można kształcić się na następujących kierunkach:

 

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Pedagogika resocjalizacyjna, Podstawy prawne resocjalizacji, Psychopatologia, Diagnostyka pedagogiczna, Profilaktyka społeczna, Problemy uzależnień, Pedagogika specjalna, Metodyka wychowania resocjalizującego, Penitencjarystyka, Terapia w resocjalizacji.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i terapeutyczna- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Pedagogika opiekuńcza, Podstawy pedagogiki specjalnej i terapeutycznej, Psychopedagogiczne podstawy terapii, Wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, Metodyka pracy terapeutycznej.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Bezpieczeństwo w organizacji, Psychofizjologiczne podstawy pracy w ergonomią, Psychospołeczne aspekty pracy, Podstawy pedagogiki pracy z zawodoznawstwem, Podstawowe problemy rynku pracy.

dowiedz się wiecej

 

Praca socjalna- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Podstawą kształcenia studentów na tym kierunku są następujące przedmioty: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, Metodyka pracy socjalnej, Podstawy prawa, Psychologia ogólna i społeczna, Polityka społeczna, Metodologia badań społecznych, Projekt socjalny, Rodzinne poradnictwo socjalne, Gerontologia społeczna, Instytucje wsparcia społecznego w krajach unii europejskiej, Techniki i narzędzia diagnozowania w pracy socjalnej, Społeczeństwo obywatelskie i socjalne organizacje pozarządowe.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika kulturalno-oświatowa – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Teoretyczne podstawy pracy kulturalno- oświatowej, Kierowanie w kulturze, Badania potrzeb i instytucji kultury, Warsztaty edukacji regionalnej, Edukacja kulturalna, Międzynarodowe stosunku kulturalne.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika- planowanie i zarządzanie w edukacji – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Prawo oświatowe, Teoretyczne problemy zarządzania oświatą, Psychologia zarządzania, Planowanie oświatowe, Nadzór pedagogiczny i organizacyjny, Finansowanie oświaty i zamówienia publiczne, Techniki informatyczne w zarządzaniu, Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach edukacyjnych.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Higiena pracy i ochrona środowiska, Modele doradztwa zawodowego, Pedagogika pracy z elementami zawodoznawstwa, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika resocjalizacyjna – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej, Diagnoza nieprzystosowania społecznego, Psychopatologia, Profilaktyka nieprzystosowania społecznego, Strategie wychowania resocjalizującego, Praca terapeutyczna z uzależnionymi, Arteterapia, Socjoterapia.

dowiedz się wiecej

 

Uniwersytet Opolski, na Wydziale Nauk Społecznych, prowadzi także studia podyplomowe. Kandydatom oferowane są cztery kierunki kształcenia: Organizacja i zarządzanie oświatą, Resocjalizacja instytucjonalna, Nadzór pedagogiczny, Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery. Dodatkowo, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego prowadzi studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

 

 


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA W OPOLU STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnią niepubliczną w Opolu, która kształci przyszłych pedagogów jest Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania. Oferta kształcenia przedstawia się następująco:

 • Profilaktyka przestępczości i kryminologia
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Resocjalizacja i kryminologia
 • Asystent rodziny
 • Doradztwo zawodowe i społeczne
 • Gerontopedagogika
 • Guwernantka/ Guwerner
 • Pedagogika medialna
 • Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna,
 • Pedagogika pracy i ekonomia społeczna
 • Pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z neurodydaktyk
 • Pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza
 • Pracownik służb medycznych
 • Psychopedagogika twórczości
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Streetworking- pedagogika ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Zarządzanie w oświacie i doradztwo
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność nauczycielska)
 • Resocjalizacja i socjoterapia (specjalność nauczycielska)

 

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W OPOLU STUDIA PEDAGOGICZNE

Inna uczelnia niepubliczna na terenie Opola, czyli Wyższa Szkoła Bankowa proponuje studia pedagogiczne I- stopnia, w następujących specjalnościach: Pedagogika opiekuńcza i asystent edukacyjny osób starszych, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.

W ofercie studiów podyplomowych znajdują się następujące kierunki: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera, Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową i elementami mediacji, Pedagogika specjalna – terapia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej, Studia pedagogiczne- nadające kwalifikacje do pracy nauczyciela.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)