Studia pedagogiczne Opole

Studia pedagogiczne Opole

Studia pedagogiczne Opole

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Opolu

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia pedagogiczne Opole | woj. opolskie

Studia pedagogiczne w Opolu prowadzone są na wielu kierunkach, o wielu specjalnościach. Dlaczego tak się dzieje? Bo zmieniający się świat odkrywa nowe problemy, z którymi człowiek musi się zmierzyć. A czasami sam nie potrafi. Wtedy z pomocą powinien przyjść dobry, wykwalifikowany pedagog. Ilu ludzi, tyle problemów, pytań, reakcji. Dlatego oferta kształcenia na studiach pedagogicznych w Opolu jest tak szeroka, aby przygotować absolwenta jak najlepiej do wykonywanego zawodu.

Studia pedagogiczne to spotkanie z drugim człowiekiem i nauka, w jaki sposób z nim się porozumieć. Studia dla ludzi wrażliwych, cierpliwych, oddanych sprawie. Studia, dzięki którym poprzez naukę o innych można się wiele nauczyć o sobie. A praca to misja. Misja, którą tylko najwytrwalsi są w stanie, choćby poprawnie, wykonywać. Powołanie. To słowo zajmuje bardzo istotne miejsce w słowniku każdego pedagoga. Oferta studiów pedagogicznych w Opolu jest bardzo duża i konkurencyjna w stosunku do uczelni w innych, większych miastach. Miasto nad Odrą to ważny punkt na akademickiej mapie Polski, a dla was- duże (O)pole do popisu! Sprawdźcie zatem wszystkie informacje na temat studiów pedagogicznych w Opolu.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W OPOLU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OPOLU SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Opolu

Wykwalifikowany pedagog to człowiek o bardzo otwartej głowie i wielu predyspozycjach, zatem do każdego zdawanego na maturze przedmiotu warto się przyłożyć. Dobry pedagog musi posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi odmianami osobowości i szukać dróg do rozwiązywania problemów. W procesie rekrutacyjnym na studia pedagogiczne nie ma przedmiotów mniej, bądź bardziej istotnych. Należy wykazać się równością w ich znajomości, czyli posiadać dobre wyniki ze wszystkich.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach pedagogicznych w Opolu

Zwracając uwagę na ilość kierunków i specjalności w zakresie studiów pedagogicznych, łatwo stwierdzić, iż wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie są bardzo potrzebni i zapotrzebowanie to nie maleje. Pozytywnym aspektem tej sytuacji jest to, że można być specjalistą w kilku dziedzinach, co na pewno mogłoby stanowić o randze kwalifikacji. Gdzie znaleźć pracę po studiach pedagogicznych? Miejscem zatrudnienia może być żłobek, przedszkole, szkoła.

Praca z dziećmi i młodzieżą ma wiele wymiarów; jednym z nich może być wspomaganie ich rozwoju oraz pomoc w sytuacjach niedostatecznego przystosowania się do środowiska. Dorośli także potrzebują pomocy, a może wiązać się ona z tematem uzależnienia, bezrobocia, choroby, czy też wychowaniem dzieci. Będąc pedagogiem nie musisz koniecznie pracować w placówkach i jednostkach przeznaczonych do edukacji, czy rehabilitacji. Możesz założyć własny gabinet, bądź wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w innych branżach, bądź służbach mundurowych. Pedagog to znawca drugiego człowieka, świetny obserwator zachowań i reakcji oraz mediator. Takie zdolności mogą przydać się wszędzie tam, gdzie pracuje zespół ludzi i następuje wymieszanie charakterów i osobowości.

STUDIA PEDAGOGICZNE W OPOLU - PODYPLOMOWE

F
G
K
L
N
P
R
S
T
W
Rozwiń

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYSTET OPOLSKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnią publiczną, która oferuje kształcenie w zakresie studiów pedagogicznych jest Uniwersytet Opolski. W Instytucie Nauk Pedagogicznych można kształcić się na następujących kierunkach:

 

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Pedagogika resocjalizacyjna, Podstawy prawne resocjalizacji, Psychopatologia, Diagnostyka pedagogiczna, Profilaktyka społeczna, Problemy uzależnień, Pedagogika specjalna, Metodyka wychowania resocjalizującego, Penitencjarystyka, Terapia w resocjalizacji.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i terapeutyczna- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Pedagogika opiekuńcza, Podstawy pedagogiki specjalnej i terapeutycznej, Psychopedagogiczne podstawy terapii, Wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, Metodyka pracy terapeutycznej.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy- studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Bezpieczeństwo w organizacji, Psychofizjologiczne podstawy pracy w ergonomią, Psychospołeczne aspekty pracy, Podstawy pedagogiki pracy z zawodoznawstwem, Podstawowe problemy rynku pracy.

dowiedz się wiecej

 

Praca socjalna- studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Podstawą kształcenia studentów na tym kierunku są następujące przedmioty: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, Metodyka pracy socjalnej, Podstawy prawa, Psychologia ogólna i społeczna, Polityka społeczna, Metodologia badań społecznych, Projekt socjalny, Rodzinne poradnictwo socjalne, Gerontologia społeczna, Instytucje wsparcia społecznego w krajach unii europejskiej, Techniki i narzędzia diagnozowania w pracy socjalnej, Społeczeństwo obywatelskie i socjalne organizacje pozarządowe.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika kulturalno-oświatowa – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Teoretyczne podstawy pracy kulturalno- oświatowej, Kierowanie w kulturze, Badania potrzeb i instytucji kultury, Warsztaty edukacji regionalnej, Edukacja kulturalna, Międzynarodowe stosunku kulturalne.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika- planowanie i zarządzanie w edukacji – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Prawo oświatowe, Teoretyczne problemy zarządzania oświatą, Psychologia zarządzania, Planowanie oświatowe, Nadzór pedagogiczny i organizacyjny, Finansowanie oświaty i zamówienia publiczne, Techniki informatyczne w zarządzaniu, Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach edukacyjnych.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, ze specjalnościami: Higiena pracy i ochrona środowiska, Modele doradztwa zawodowego, Pedagogika pracy z elementami zawodoznawstwa, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego.

dowiedz się wiecej

 

Pedagogika resocjalizacyjna – studia II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ze specjalnościami: Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej, Diagnoza nieprzystosowania społecznego, Psychopatologia, Profilaktyka nieprzystosowania społecznego, Strategie wychowania resocjalizującego, Praca terapeutyczna z uzależnionymi, Arteterapia, Socjoterapia.

dowiedz się wiecej

 

Uniwersytet Opolski, na Wydziale Nauk Społecznych, prowadzi także studia podyplomowe. Kandydatom oferowane są cztery kierunki kształcenia: Organizacja i zarządzanie oświatą, Resocjalizacja instytucjonalna, Nadzór pedagogiczny, Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery. Dodatkowo, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego prowadzi studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

 

 


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA W OPOLU STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnią niepubliczną w Opolu, która kształci przyszłych pedagogów jest Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania. Oferta kształcenia przedstawia się następująco:

 • Profilaktyka przestępczości i kryminologia
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Resocjalizacja i kryminologia
 • Asystent rodziny
 • Doradztwo zawodowe i społeczne
 • Gerontopedagogika
 • Guwernantka/ Guwerner
 • Pedagogika medialna
 • Pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna,
 • Pedagogika pracy i ekonomia społeczna
 • Pedagogika pracy i zarządzanie bezpieczeństwem
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z neurodydaktyk
 • Pedagogika zdrowia i pedagogika opiekuńcza
 • Pracownik służb medycznych
 • Psychopedagogika twórczości
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Streetworking- pedagogika ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Zarządzanie w oświacie i doradztwo
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność nauczycielska)
 • Resocjalizacja i socjoterapia (specjalność nauczycielska)

 

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W OPOLU STUDIA PEDAGOGICZNE

Inna uczelnia niepubliczna na terenie Opola, czyli Wyższa Szkoła Bankowa proponuje studia pedagogiczne I- stopnia, w następujących specjalnościach: Pedagogika opiekuńcza i asystent edukacyjny osób starszych, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna.

W ofercie studiów podyplomowych znajdują się następujące kierunki: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera, Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową i elementami mediacji, Pedagogika specjalna – terapia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej, Studia pedagogiczne- nadające kwalifikacje do pracy nauczyciela.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)