Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo pracy i prawo cywilne
 • ekonomia
 • finanse przedsiębiorstw
 • podstawy prawa administracyjnego
 • finanse publiczne
 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

 

Regulacje i przepisy prawne stanowią najtwardsze orzechy do zgryzienia. Łatwo się w nich pogubić, zaplątać, nie mówiąc już o ryzyku nieprawidłowej interpretacji. Jakakolwiek przestrzeń nie może być pozbawiona reguł, biznesowa także. Dlatego niezwykle potrzebni są specjaliści, którzy mogą pochwalić się wiedzą zarówno z zakresu prawa, jak i znajomością sfery działalności gospodarczej. Jak zostać takim specjalistą? To proste. Należy podjąć naukę na kierunku Prawo w biznesie. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności, łączących prawo z praktyką gospodarczą, co stanowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych. Studenci uczą się prowadzić działalność gospodarczą oraz dowiadują się jak podjąć pracę w dowolnej branży na stanowiskach związanych z obsługą prawną przedsiębiorstwa oraz w innych pionach, w tym pionach zarządczych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: prawo pracy i prawo cywilne, ekonomia, finanse przedsiębiorstw, podstawy prawa administracyjnego, finanse publiczne, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, prawo samorządu terytorialnego i zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym, prawo konstytucyjne, rachunkowość w biznesie, prawo spółek handlowych, programy prawnicze, procedury pozyskiwania funduszy UE, prawo upadłościowe i naprawcze.

Prawidłowe funkcjonowanie biznesu bez określonych przepisów i reguł byłoby praktycznie możliwe. Dlatego znajomość przepisów oraz umiejętność ich wykorzystywania może stanowić bardzo cenną zdolność. W ramach specjalności realizowanych na kierunku Prawo w biznesie we wrocławskiej WSB studenci uczą się technik mediacyjnych, zarządzania aktywami i pasywami przedsiębiorstw, tworzenia umów handlowych, interpretowania regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, pozyskiwania środków zewnętrznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa, jak również rozwiązywania konfliktów. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli audytorów wewnętrznych, ekspertów w zakresie koordynacji procesów finansowych, specjalistów w działach prawnych, doradców prawnych, mediatorów, specjalistów do spraw kontroli i nadzoru w instytucjach finansowych.

Studia we Wrocławiu to bardzo szeroka przestrzeń edukacyjna, w której zainteresowani studiami z zakresu biznesu również znajdą coś dla siebie. Jeśli chcemy podjąć naukę na kierunku Prawo w biznesie możemy wybrać omawianą przez nas uczelnie.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu opinie?

Jagoda, studentka Prawa w biznesie mówi:

„Wybrałam studia na kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, ponieważ zależy mi na tym, aby swobodnie i prawidłowo poruszać się w przepisach prawa. Taka umiejętność otwiera wiele drzwi i pozwala znaleźć dobrą pracę. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwami oraz organizacjami publicznymi,
 • technik mediacji i negocjacji, doradztwa i planowania,
 • tworzenia umów handlowych,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zasad pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • doradca ds. prawnych w instytucjach sektora finansowego,
 • doradca prawny,
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
 • negocjator,
 • audytor wewnętrzny,
 • ekspert z zakresie koordynacji procesów finansowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)