Prawo w biznesie - Wrocław

Prawo w biznesie - Wrocław

Prawo w biznesie - Wrocław

Studia we Wrocławiu

prawo w biznesie

Odkryj kierunek prawo w biznesie we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Prawo w biznesie studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku prawo w biznesie we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć na niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo w biznesie - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek prawo w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Uczelnie, gdzie prawo w biznesie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w biznesie we Wrocławiu?

Kandydaci na studia prawo w biznesie muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. W procesie rekrutacyjnym najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Komisje rekrutacyjne oczekują wypełnienia wszystkich formularzy, podań, dostarczenia zdjęć do legitymacji, ale także świadectwa ukończenia szkoły czy świadectwa maturalnego.

Przyszli studenci muszą zadbać o wyniki z maturalnych egzaminów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny). Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, najczęściej uczelnie decydują się na konkurs świadectw. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w biznesie w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W BIZNESIE WROCŁAW STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO W BIZNESIE WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PRAWO W BIZNESIE WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w biznesie w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W BIZNESIE?

Prawne aspekty obrotu gospodarczego w świecie biznesu w XXI wieku są niejednokrotnie kluczowe, dlatego rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów w zakresie prawa w biznesie. Interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala zdobyć wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania przedsiębiorstwa na tle finansowym, organizacyjnym czy stricte prawnym.

Przyszli studenci będą mieli okazję rozwijać kompetencje menedżerskie, które ułatwią im zarządzanie w biznesie. Warto, aby kandydaci interesowali się takimi tematami, jak upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa oraz prawo konkurencji. Studenci będą rozwijali umiejętności negocjacyjne i komunikatywne, a także zdolność do pracy w zespole. Prawo w biznesie wymaga pewnych kompetencji społecznych i zainteresowania przedmiotami humanistyczno-ekonomicznymi. Wybierz studia prawnicze we Wrocławiu, a w przyszłości zarządzaj przedsiębiorstwami.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku prawo w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w biznesie we Wrocławiu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia w uczelniach niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zazwyczaj są odpłatne.

 


2. Program studiów i przedmioty

Prawo to nauka, która wykorzystywana jest niemal w każdej branży, bowiem aktów prawnych i sprawiedliwości szuka się zarówno na tle karnym, jak i cywilnym, administracyjnym czy na tle pracy. Kierunek prawo w biznesie we Wrocławiu oferuje bardzo wiele uczelni, których wykaz znajdziesz w dziale poniżej. Wiedzę i umiejętności przekazują zaś najlepsi w swoim fachu specjaliści: radcy prawni, analitycy finansowi czy politolodzy.

Studenci uczęszczają na szereg zajmujących przedmiotów, takich jak na przykład:

 • finanse przedsiębiorstw
 • logika dla prawników
 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • rachunkowość w biznesie
 • procedury pozyskiwania funduszy UE
 • praktyczne stosowanie prawa

 

Nie brakuje zajęć z różnego rodzaju prawa, to znaczy z prawa konstytucyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa spółek handlowych. Program kształcenia stawia na najważniejsze treści, które pozwolą odnaleźć się nie tylko w stricte prawie, ale i w biznesie czy finansach.

Ile trwają studia na kierunku prawo w biznesie we Wrocławiu?

Studia na kierunku prawo w biznesie we Wrocławiu trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W BIZNESIE?

Prawo w biznesie przygotowuje absolwentów do pracy w różnego rodzaju instytucjach społeczno-gospodarczych. Zatrudniani są oni w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, w działach prawnych, organizacyjnych i finansowych podmiotów prywatnych oraz w instytucjach publicznych. Absolwenci rozumieją cele biznesowe przedsiębiorców oraz logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych.

Absolwenci mogą zajmować się prawem działalności gospodarczej, prawem spółek handlowych, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem podatkowym, prawem zobowiązań. Odnajdują się na stanowisku

 • specjalisty ds. windykacji
 • asystenta komornika
 • specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
 • asystenta w kancelarii prawnej
 • mediatora
 • specjalisty ds. negocjacji
 • pracownika działu finansowego
 • pracownika biura rachunkowego
 • specjalisty ds. controllingu

Gdzie studiować na kierunku prawo w biznesie we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w biznesie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w biznesie we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PRAWO W BIZNESIE - ważne informacje

prawo w biznesie studia

studia ekonomiczne we Wrocławiu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki prawnicze i administracja w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)