Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

18.03.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Organizacja i zarządzanie
 • Bezpieczeństwo europejskie i atlantyckie
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Niezależnie od tego jak wiele istnieje definicji bezpieczeństwa, to wszyscy na pewno zdają sobie sprawę z tego, że jest ono najważniejsze pod każdym kątem funkcjonowania państwa. To priorytetowa wartość i potrzeba, a także najistotniejszy cel działalności całego społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek, jak również proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy. Co oznacza bezpieczeństwo narodowe? Możemy być pewni, że daje możliwość korzystania z określonego statusu społecznego, czy też autonomii społecznej, ale czy wiążą się z nim jeszcze inne elementy? Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowie kierunek Bezpieczeństwo narodowe, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych, jak również nabycie umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Ponadto, poznają reguły funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji, jak również aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego i formy zwalczania terroryzmu.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: teoria bezpieczeństwa, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo europejskie i atlantyckie, system bezpieczeństwa narodowego, polityka i strategia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, ochrona informacji niejawnych, terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo publiczne jako zadanie samorządu terytorialnego, międzynarodowe bezpieczeństwo militarne, obrona cywilna i ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa, kierowane i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa i obronności.

Zajęcia w ramach omawianego przez nas kierunku prowadzone są przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem. Warto podkreślić, że jest to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym. Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi znajdą zatrudnienie w siłach zbrojnych, policji, straży pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, straży granicznej, komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, agencjach ochrony osób i mienia, służbie więziennej, ośrodkach doradczych.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Studia w Łodzi to ogromna przestrzeń dla tych, którzy planują zdobyć wysokiej jakości wykształcenie. Trudności może sprawić wybór, ponieważ w mieście z łódką w herbie jest wiele szkół wyższych, a co za tym idzie kierunków i specjalności.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Damian, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„SAN to Społeczna Akademia Nauk, a dla mnie Super Atrakcyjna Nauka, ponieważ kształcenie w tej uczelni posiada wymiar praktyczny, czyli uczymy się tego, co będzie stanowiło podstawę wykonywanych w przyszłości zawodów.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Łódź

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • zasad organizacji administracji publicznej,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • kategorii bezpieczeństwa,
 • relacji między teorią a praktyką polityki bezpieczeństwa państwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • międzynarodowych stosunków politycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • siłach zbrojnych,
 • straży pożarnej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • straży granicznej,
 • komórkach do spraw bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • służbie więziennej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)