Studia wojskowe Łódź

Studia wojskowe Łódź

Studia wojskowe Łódź

Największy wybór studiów

wojskowych w Łodzi

Odkryj kierunki wojskowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Studia wojskowe w Łodzi | woj. łódzkie

Studia wojskowe w Łodzi to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra/lekarza).

Studia wojskowe Łódź
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia wojskowe w Łodzi

Studia wojskowe w Łodzi to niewielka przestrzeń kształcenia, ale zawierająca kierunki o odmiennym charakterze. To obszar, w którym spotykają się zagadnienia teoretyczne, treści dotyczące aspektów świata wojskowości i działania służb mundurowych z zagadnieniami praktycznymi z zakresu nauk medycznych.

Najpopularniejsze kierunki wojskowe w Łodzi: Kierunek lekarski- wojskowy, Wojskoznawstwo.

 

Praca po studiach wojskowych

Absolwenci studiów wojskowych znajdują zatrudnienie w służbach mundurowych, placówkach administracji państwowej, Siłach Zbrojnych RP, muzeach, skansenach wojskowych, placówkach kulturalnych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wykształceniem wojskowym bądź wojskoznawczym wahają się od 3000 zł do 7000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia wojskowe w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, biologia, geografia, historia, język polski. Ponadto, kandydatów może obowiązywać egzamin wstępny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA WOJSKOWE W ŁODZI - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Kierunek lekarski w ramach limitu mon stacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są studia wojskowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI WOJSKOWE W ŁODZI

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na studia wojskowe Łodzi

Jak się dostać na kierunek lekarski Wydziału Wojskowego? Nie jest to takie proste, bowiem oprócz bardzo dobrze zdanej matury z biologii, chemii, matematyki i fizyki, obowiązuje tu dwuetapowy proces rekrutacji.

ETAP PIERWSZY
dotyczący przyjęcia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, będzie przeprowadzany centralnie na szczeblu Akademii Wojsk Lądowych im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

ETAP DRUGI
dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Aby móc kandydować na ten kierunek wymagana jest rejestracja  na kierunku lekarskim  w ramach Ministra Obrony Narodowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI WOJSKOWE W ŁODZI

Jak wyglądają studia wojskowe w Łodzi

Studia wojskowe w Łodzi prowadzone są jedynie w dziedzinie medycyny. To tu kształcą się lekarze cywilnej służby zdrowia, lekarze wojskowi dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz fizjoterapeuci. Poważnie brzmi? Tak też i jest.

Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego powstał z polecenia i w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jest to jedyny na rynku edukacyjnym wydział, który posiada uprawnienia do kształcenia z przedmiotów wojskowo-medycznych.

Oprócz samej medycyny, studenci poznają tu przedmioty stricte wojskowe i przechodzą serie ćwiczeń, mających na celu osiągnięcie dodatkowych umiejętności potrzebnych do pracy w wojsku.

Sporo uwagi poświęca się tu zajęciom sportowym i rekreacyjnym. Na studiach wojskowych w Łodzi kształci się studentów podchorążych – przyszłych lekarzy wojskowych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Studia wojskowe w Łodzi możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia jednolite (jednolite magisterskie)
  • Studia podyplomowe

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia wojskowe w Łodzi są realizowane jedynie w ramach jednego kierunku – lekarskiego wojskowego. Możesz je realizować w formie jednolitej magisterskiej, co oznacza, że kształcenie w tym zakresie trwa sześć lat, jak na tradycyjnym kierunku lekarskim.

 

Nie znajdziesz w zakresie tej tematyki studiów podyplomowych, jednakże uczelnie w Łodzi oferują inne kierunki związane z medycyną i zdrowiem, jak na przykład elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych.

 

Jeśli zechcesz rozwijać swoje zainteresowania lub pragniesz zdobywać nowe kompetencje, studia podyplomowe trwają od dwóch do trzech semestrów i są realizowane w formie niestacjonarnej.

 

Kierunek wojskowy możesz realizować jedynie stacjonarnie, co oznacza, że zajęcia w tym zakresie będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Nie wszystkie studia medyczne można realizować niestacjonarnie. Są to kierunki obszerne, wymagające dużego pokładu energii i przyłożenia się do edukacji. Absolwenci muszą doskonale przygotować się do wykonywania zawodu.

 

czytaj dalej studia w Łodzi

 

 

Kierunki studiów wojskowych w Łodzi

 

Kierunki wojskowe w Łodzi są przeznaczone dla osób, które są w pełni zdrowe psychicznie i fizycznie, a tym samym zdolne do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Wśród innych wytycznych, które pozwolą Ci się dostać na tego typu studia, jest między innymi obywatelstwo polskie, świadectwo dojrzałości, ale i świadectwo o niekaralności sądowej.

 

Kierunek lekarski wojskowy kształci studentów podchorążych, to znaczy przyszłych lekarzy wojskowych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej. Prócz szeregu najważniejszych przedmiotów, które znajdziesz na każdych studiach medycznych, kierunek ten przewiduje przedmioty wojskowo-medyczne i wojskowe.

 

Zarówno na kierunku lekarskim wojskowym, jak i na innych kierunkach wojskowych bardzo istotne są także zajęcia sportowe i rekreacyjne. Studenci muszą być przygotowani do wysiłku fizycznego, zwłaszcza że ich miejscem pracy niejednokrotnie są jednostki wojskowe. Absolwenci biorą udział również w misjach zagranicznych. Przystosowanie fizyczne i psychiczne jest więc niezbędne do pracy.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów wojskowych:

 

  • lekarski wojskowy

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

Gdzie studiować kierunki wojskowe w Łodzi?

 

Studia wojskowe w ramach kierunku lekarskiego wojskowego możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. To tam na Wydziale Wojskowo-Lekarskim możesz uzyskać pełne kształcenie lekarskie wojskowe i cywilne.

 

Podczas rekrutacji kandydatów na studia rektor Uniwersytetu przesyła dyrektorowi Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej przyjętych na pierwszy rok, którzy podlegali starannej selekcji, jeśli chodzi o osoby, które mogą podjąć się zawodowej służby wojskowej. Dyrektor Departamentu Kadr MON decyduje o tym, kto zostanie powołany do służby kandydackiej.

 

Studia wojskowe są realizowane na Uniwersytecie Medycznym w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. Znany w całym województwie ośrodek akademicki jest dostosowany dydaktycznie do realizowania kształcenia w tym zakresie – nie tylko wojskowym, ale i lekarskim.

 

Sprzęt medyczny wysokiej jakości, sale ćwiczeniowe, laboratoria, a także wielogodzinne praktyki zawodowe mają przystosować studentów do życia w charakterze nie tylko lekarza, ale i żołnierza zawodowego.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki wojskowe w Łodzi

 

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
Jak wybrać studia wojskowe w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Kierunki wojskowe, a zwłaszcza interdyscyplinarne kierunki medyczno-wojskowe bez wątpienia należą do grona studiów elitarnych, ale i bardzo trudnych. To nie tylko czas wieloletniej nauki, ale i okres ćwiczeń fizycznych, które przygotowują do pełnienia służby wojskowej.

Ponieważ lekarz wojskowy jest zawodem nieco ginącym, nieustannie poszukuje się kandydatów na tego typu studia, a w efekcie do pracy w tym zakresie. Jako absolwent studiów na kierunku lekarskim wojskowym staniesz się lekarzem oficerem w strukturach wojskowej służby zdrowia.

Abiturienci studiów wojskowych zatrudniani są przede wszystkim w klinikach, szpitalach, pogotowiach ratunkowych, laboratoriach badawczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych czy w przychodniach. Biorą udział w misjach wojskowych i są przygotowywani do wykonywania skomplikowanych zabiegów nawet w najcięższych warunkach polowych.

 

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

  • lekarz wojskowy
  • lekarz

 

Warto jednak zaznaczyć, że do kategorii studiów wojskowych możemy zaliczyć kierunki takie, jak logistyka, informatyka, budownictwo, mechatronika czy mechanika i budowa maszyn. Specjaliści w tym zakresie są wojsku bardzo potrzebni, a to powoduje, że organizuje się dla nich wiele stanowisk pracy.

 

Ostatecznie dla zawodów technicznych zawsze znajdzie się miejsce. Odnaleźć się w wojsku i obronie narodowej możesz także po bezpieczeństwie wewnętrznym i narodowym. Wiedza w tym zakresie umożliwi Ci pracę w straży granicznej, jednostkach wojskowych, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Studia wojskowe w Łodzi skupiają się głównie na medycynie, ale powiązania z tą dziedziną znajdziesz także w innych branżach. Praca w wojsku lub z wojskiem jest dla najwytrwalszych nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Wybierając kierunek studiów, warto zadać sobie pytanie o to, czym naprawdę chcemy się zajmować i czy mamy ku temu predyspozycje.

 

Największy sukces osiągają Ci pewni swoich umiejętności i gotowi na dążenie do celu bez względu na okoliczności. W przypadku zawodu lekarza wojskowego możesz być pewien/pewna, że Ministerstwo Obrany Narodowej nieustannie rekrutuje chętnych do pracy. Jest więc to zawód pewny i opłacalny.

 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybór odpowiedniej uczelni, która stanie się naszym domem na czas zdobywania wyższego wykształcenia, nigdy nie jest rzeczą łatwą. Studia wojskowe w Łodzi możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Medycznym, który cieszy się renomą nie tylko w województwie łódzkim, ale i w całej Polsce. Ośrodek akademicki oferuje zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie kształcenie, a także nastawiony jest na nieustanne rozwijanie studentów i umożliwianie im zdobywania nowych doświadczeń.

Uniwersytet Medyczny współpracuje z różnymi uczelniami, oferując swoim studentom wymiany krajowe i międzynarodowe, poszerzające ich myślenie horyzontalne i pozwalające zdobyć nowe kompetencje. Współdziała także z przyszłymi pracodawcami swoich absolwentów, organizując dla nich staże i praktyki.

Wybierając uczelnię wyższą, warto zwrócić uwagę na opinie innych studentów, kadrę akademicką, realizowany program zajęć, ale także ofertę kierunków. Nie każda placówka i nie każdy wydział zaoferuje kształcenie w wymarzonym przez Ciebie zakresie.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia wojskowe w Łodzi?

Czy warto studiować? Zdania są podzielone. Jedni będą utrzymywać, że studia do niczego Ci się nie przydadzą, inni zaś będą się nimi zachwycać i wykazywać, że to najlepszy czas w ich życiu. Jest to z pewnością okres rozwijający osobowość i wzbogacający o doświadczenia, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Lata studenckie to czas pierwszej samodzielności, niezwykłych przyjaźni i kontaktów zawieranych bardzo często na całe życie. Najważniejsze jednak, że to moment, kiedy zajmujesz się tym, co naprawdę Cię interesuje.

 

Studia wojskowe w Łodzi, a zarazem medyczne, wymagają wyższego wykształcenia. Nie możesz być lekarzem wojskowym, jeśli nie przejdziesz odpowiedniego przygotowania i nie zdobędziesz rzetelnego pokładu wiedzy w zakresie medycyny i nauk jej pokrewnych. Zawody medyczne są niezwykle zajmujące i wymagają ogromnej odwagi, nawet jeśli nie przyjdzie Ci pracować na poligonie. Tego typu studia są przeznaczone dla wytrwałych psychicznie i fizycznie, ale przede wszystkim dla ludzi z misją, którzy chcą nie tylko ratować ludzkie życie, ale i o nie walczyć.

 

Studia w Łodzi to fascynujący czas, który rozwinie Cię interpersonalnie. Będziesz miał/a okazję poszerzyć predyspozycje językowe, nabyć umiejętność pracy w zespole, a także zdobędziesz zdolności kierownicze. Nieustannie rozwijający się Uniwersytet Medyczny pomoże Ci zaś udoskonalić się w elementach, które są Ci najbliższe, ale i wypracować rzeczy dla Ciebie najtrudniejsze.

 

Władze miasta dbają o swoich studentów, ponieważ niejako żyją dla nich. W trakcie roku akademickiego organizują wiele wydarzeń kulturowych, sportowych, a także imprez masowych, które umilają czas nauki. Współpracując z uczelniami, miasto dba także o standardy mieszkaniowe w akademikach i wspiera wszelkie akcje stażowe i stypendialno-socjalne.

 

Uczelnie w Łodzi także stawiają na rozwój swoich podpieczonych, zachęcając ich do brania udziału w konferencjach naukowych, grantach badawczych, do zakładania kół naukowych. Czas studiów to czas wyzwań, ale i potknięć. Na szczęście w Łodzi zawsze znajdzie Cię ktoś, kto Cię podniesie i zachęci do powrotu do gry.

 

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach wojskowych w Łodzi

Studenci kierunku lekarskiego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego mają możliwość podpisania umowy z wojskiem i wejścia w szeregi podchorążych, co gwarantuje pracę po ukończeniu studiów medycznych jako lekarz-oficer w strukturach wojskowej służby zdrowia.

To jednak wymaga od studenta wejścia w system skoszarowany, noszenia munduru oraz uczestniczenia w dodatkowych zajęcia z przedmiotów wojskowo-lekarskich i wojskowych. Wejście w pełną strukturę wojskową mają jednak dodatkowe apanaże z tego tytułu – otrzymują oni żołd na utrzymanie. Zajęcia dla podchorążych wyglądają dokładnie tak samo jak zajęcia dla studentów cywilnych, są tylko wzbogacone programem stricte wojskowym.

Na dzień dzisiejszy w wojskowej służbie zdrowia brakuje ponad kilkuset lekarzy, na których z niecierpliwością czeka Minister Obrony Narodowej. Oprócz pracy stacjonarnej w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON, poszukiwani są lekarze do pracy w wojskowych misjach zagranicznych, co wiąże się z nieukrywanym niebezpieczeństwem.

Komentarze (2)

TOMASZ WALASEK odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

2002 zamknieto ta szkole

Tomasz P. W odpowiedzi do: TOMASZ WALASEK odpowiedz

Naprawdę? Gdy sprawdzałem na różnych stronach wyświetlało się coś w stylu: "Rekrutacja 2020" czy "rekrutacja przesunięta do 17 lipca"