Dziennikarstwo i nowe media

Dziennikarstwo i nowe media

Dziennikarstwo i nowe media

18.03.2022

Dziennikarstwo i nowe media – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku dziennikarstwo i nowe media na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dziennikarstwo i nowe media w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i nowe media znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • warsztatów dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego
 • warsztatów pisarskich
 • warsztatów PR
 • teorii dziennikarstwa
 • komunikacji społecznej i PR
 • dziennikarstwa nowomedialnego

 

Czym jest współczesne dziennikarstwo? Przekazywaniem informacji, czy może kreowaniem rzeczywistości? Jakie zagrożenia mogą być związane z zawodem dziennikarza i na czym polega etyka jego pracy? Pytań odnoszących się do dziennikarstwa oraz ogólnie do świata mediów jest coraz więcej i przyznać trzeba, że poszukiwanie na nie odpowiedzi może być niełatwą sprawą. Wiadome jest jedno: praca dziennikarza jest niezwykle istotna i należy dbać o to, aby była wykonywana rzetelnie. W jaki sposób nauczyć się dziennikarskiej rzetelności? To proste. Należy wybrać kierunek Dziennikarstwo i nowe media. A w której uczelni? W Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Dziennikarstwo i nowe media w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza, rozumiejącego podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej. Program największy nacisk kładzie na obszar nowych mediów i obejmuje zagadnienia związane nie tylko z samym dziennikarstwem, ale także komunikacją społeczną, marketingiem medialnym i Public Relations.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: antropologia kulturowa, dziennikarstwo internetowe, gatunki dziennikarskie, język nowych mediów, komunikowanie międzykulturowe, dziennikarskie źródła informacji, etyka dziennikarska, systemy medialne na świecie, sztuka pisania, komunikowanie publiczne i masowe, kreowanie wizerunku medialnego, organizacja i zarządzanie mediami, marketing polityczny i społeczny, ochrona własności intelektualnej, reklama w klasycznych i nowych mediach, stylistyka i kultura języka w dobie nowych mediów, rzecznictwo prasowe w klasycznych i nowych mediach, media i kultura audiowizualna.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Zagłębiając się w program Dziennikarstwa i nowych mediów w łódzkiej SAN dostrzegamy przewagę zajęć warsztatowych. Są one realizowane w uczelni, ale także w redakcjach i agencjach PR, współpracujących z kierunkiem. Studenci mają także możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, ale także doskonalenia umiejętności praktycznych w czasie warsztatów prowadzonych przez zaproszonych dziennikarzy i specjalistów w zakresie Public Relations, w trakcie wyjazdów zagranicznych między innymi do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w tradycyjnych i nowomedialnych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych, agencjach reklamowych, agencjach prasowych, firmach Public Relations, działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji, agencjach marketingowych, strukturach partii politycznych.

Kierunki studiów w Łodzi tworzą razem bardzo długą i interesującą listę dziedzin. Naturalnie, nie mogło na niej zabraknąć Dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Natalia, studentka Dziennikarstwa i nowych mediów mówi:

„Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia praktyczne. Najbardziej podoba mi się to, że na zajęciach spotykamy się z doświadczonymi dziennikarzami i przedstawicielami świata mediów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA - ważne informacje

Dziennikarstwo i nowe media studia Łódź

Dziennikarstwo i nowe media studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną.

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych,
 • analizy przebiegu procesu komunikowania,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • polskiego systemu medialnego,
 • gatunków dziennikarskich,
 • samodzielnej i prawidłowej oceny prawnej własnych działań w obszarze komunikacji społecznej,
 • warsztatu dziennikarskiego,
 • sprawnego i szybkiego pozyskiwania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach prasowych,
 • firmach Public Relations,
 • działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji,
 • agencjach marketingowych,
 • strukturach partii politycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)