Studia dziennikarskie w Łodzi

Studia dziennikarskie w Łodzi

Studia dziennikarskie w Łodzi
Dodaj do ulubionych

05.04.2024

Studia dziennikarskie w Łodzi 2024 | woj. łódzkie

Studia dziennikarskie w Łodzi możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny UŁ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społczena Akademia Nauk w Łodzi. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia dziennikarskie w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia dziennikarskie w Łodzi rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia dziennikarskie w Łodzi w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia dziennikarskie w Łodzi - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online online I stopnia
Dziennikarstwo międzynarodowe stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych stacjonarne I stopnia
Informacja w środowisku cyfrowym stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są dziennikarskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki dziennikarskie:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki dziennikarskie w Łodzi

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia dziennikarskie 2024/2025

Aby dostać się na studia dziennikarskie w Łodzi należy bardzo dobrze zdać maturę z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, mile widziana jest również historia, jak i geografia. Języki obce są niezbędne, by rozpocząć pracę dziennikarza.

Częstym środowiskiem pracy reporterów jest środowisko międzynarodowe, nie zamykajcie sobie tych drzwi niechęcią do nauki języków.

Polecamy zdawać na maturze jak najwięcej przedmiotów, które udowodnią, że Wasz umysł jest wszechstronny i jesteście w stanie odnaleźć się w różnych tematach, dziennikarze przecież się specjalizują, na przykład w dziennikarstwie technicznym, motoryzacyjnym, medycznym czy też społecznym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia dziennikarskie w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 466 punktów na dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji oraz 455 punktów na dziennikarstwo międzynarodowe.

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia dziennikarskie w Łodzi

Studia dziennikarskie w Łodzi należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki na dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji ubiegało się ponad 7 kandydatów na jedno miejsce.

 

Limity miejsc na studia dziennikarskie

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów dziennikarskich odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach dziennikarskich w Łodzi

Dziennikarstwo międzynarodowe:

 • Uniwersytet Łódzki: 60

 

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji:

 • Uniwersytet Łódzki: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia dziennikarskie w Łodzi

Studia dziennikarskie w Łodzi mogą być prowadzone przez różne uczelnie i w różnych trybach. Studia stacjonarne oferowane przez uczelnie publiczne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne oferowane przez uczelnie publiczne są już formą odpłatną. Wszystkie formy kształcenia, czyli zarówno studia stacjonarne, jak i studia niestacjonarne w uczelniach niepublicznych są formami płatnymi.

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi:

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każdy kandydat na studia dokonuje rejestracji w specjalnych platformach internetowych. To właśnie tam przekazywane są informacje dotyczące wszystkich etapów rekrutacji, jak również informacje na temat wyników. A kiedy ukazują się wyniki? Każda uczelnia ustala własny termin powiadamiania o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

W każdej uczelni mogą obowiązywać inne formy składania dokumentów. Najczęściej dostarczane są przez kandydatów osobiście, do siedziby uczelni, bądź pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Niezależnie od formy, należy pamiętać o zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz o tym, aby dostarczyć je w wyznaczonym terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to ostatni element rekrutacyjnej układanki. Kto składa dokumenty? Wyłącznie osoby, które otrzymały informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Zestaw dokumentów musi składać się ze wszystkich wymaganych przez uczelnię dokumentów i musi zostać dostarczony w jasno określonym terminie. Spóźnienia bądź braki mogą skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia dziennikarskie niestacjonarne w Łodzi

Studia dziennikarskie w Łodzi każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów marzących o wejściu do ciekawego i charakterystycznego świata mediów. Jak to zazwyczaj bywa, część z nich wybiera kształcenie w formie stacjonarnej, a część planuje naukę w trybie niestacjonarnym. Czy można zostać dziennikarzem i specjalistą od przestrzeni medialnej ucząc się niestacjonarnie?

Oczywiście, że tak. Sztandarowym kierunkiem w przestrzeni studiów dziennikarskich jest Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale w ofertach edukacyjnych łódzkich szkół wyższych można odnaleźć także inne kierunki, które realizowane są w dwóch trybach kształcenia.

Co warto podkreślić, w zakresie merytorycznym nie zachodzą różnice pomiędzy nauczaniem stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci uczestniczą w takim samym obszarze zajęć, realizując takie przedmioty jak: nauka o komunikowaniu, gatunki dziennikarskie, podstawy PR, retoryka dziennikarska, czy podstawy warsztatu dziennikarskiego.

Gdzie zatem można doszukać się różnic? Występują one w intensywności zajęć i w aspekcie rozłożenia ich w czasie. Studenci stacjonarni zjawiają się na uczelni pięć dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, a studenci niestacjonarni biorą udział w tzw. zjazdach, czyli zajęciach prowadzonych w weekendy.

Zazwyczaj mają oni zaplanowany cały dzień nauki, ponieważ tryb studiów niestacjonarnych wymaga skondensowania wykładów i ćwiczeń. Co za tym idzie, studenci muszą wykazywać się sporą samodzielnością i sami opanowywać pewne zagadnienia zawarte w programie nauczania.

czytaj dalej studia dziennikarskie niestacjonarne (zaoczne) w Łodzi

 

Jak wyglądają studia dziennikarskie w Łodzi

Studia dziennikarskie w Łodzi to zbiór kierunków, które rozwijają nie tylko praktyczne umiejętności, na przykład pisania tekstów informacyjnych, czy realizowania audycji radiowych, ale również wszechstronną wiedzę na temat systemów medialnych, rynku mediów, polityki, czy socjologii. Studia dziennikarskie w Łodzi to możliwość poznania tajników pracy w prasie, radiu i telewizji, czy portalach internetowych. To także szansa na zaznajomienie się z technikami promocyjnymi, zasadami reklamy, czy komunikacją międzykulturową.

Najpopularniejsze kierunki dziennikarskie w Łodzi: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo międzynarodowe, dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji.

Współczesne studia dziennikarskie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach dziennikarskich

Absolwenci studiów dziennikarskich odnajdują się w pracy w mediach tradycyjnych i internetowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, biurach prasowych, wydawnictwach, wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z dziennikarstwem wahają się od 3300 zł do 7500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Lekkie pióro nie wystarczy, by zostać dziennikarzem! To taki nasz współczesny mit, dotyczący pracy reporterów i felietonistów. Praca dziennikarza polega przede wszystkim na prowadzeniu obserwacji i umiejętnego ich opisywania.

Dziennikarze, nieco bardziej doświadczeni, wskakują na wyższy poziom zawodu i zobligowani są do formułowania własnych poglądów i konfrontowania ich z innymi – na tym bowiem polega dyskusja publiczna, za którą odpowiedzialni są dziennikarze. Czy tak jest w rzeczywistości? Oceńcie sami czytając gazety, bądź oglądając telewizję.

Taka utopijna wizja dziennikarza – myśliciela, opiniodawcy i informatora będzie Wam towarzyszyć podczas studiów dziennikarskich w Łodzi. Podczas kształcenia przede wszystkim skupicie się na języku jako narzędziu rzemiosła dziennikarskiego oraz myśleniu – i na przykład sposobach prowadzenia sporu (jest nawet oddzielny termin określający sporne dyskusje – erystyka). Poznacie, jak funkcjonują media w kraju i za granicą, czym są agencje prasowe, a także dowiecie się na czym polega manipulacja w komunikacji i co oznacza termin przekazy podprogowe.

Studia dziennikarskie w Łodzi mają wymiar praktyczny – nauczycie się tu konkretnych rzeczy, które będziecie mogli wykorzystać w przyszłości. Jednak nie zapominajcie, że ów naukowa praktyka nie poparta doświadczeniem zawodowym, jakie możecie zdobyć podczas praktyk studenckich, nie będzie zbyt wiele warta.

Dlatego decydując się na studia dziennikarskie w Łodzi, wybierajcie od razu pisma, dzienniki, stacje telewizyjne, w których chcielibyście odbyć praktyki czy staż i do dzieła! Szlifu dziennikarskiego nabiera się przez doświadczenie, a nie wkuwanie!

 

Studia dziennikarskie w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia dziennikarskie w Łodzi są jednymi z najpopularniejszych wśród kierunków humanistycznych i informacyjnych. Możesz je realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata.

Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę uzyskaną na etapie licencjackim. Trwają dwa lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra. Uczelnie w Łodzi oferują także studia podyplomowe, na których kształcenie trwa dwa semestry. Są one dodatkiem do zdobytego już wykształcenia i pozwalają wypracować dodatkowe kompetencje.

Poszczególne kierunki możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy. Idąc z duchem czasu, ośrodki akademickie oferują także kształcenie online. Studiować przez Internet możesz, chociażby dziennikarstwo i komunikację społeczną w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Czy studia dziennikarskie w Łodzi są trudne?

Studia dziennikarskie nie są dużym obszarem kształcenia, na który nie składa się niezliczona ilość kierunków. Nie jest to zarzut, ponieważ studia są bardzo ciekawe i odnajdą się w nich osoby o różnych zainteresowaniach. Dziennikarstwo to zawód dotykający rozmaitych obszarów, od polityki i ekonomii po sport i muzykę. Studia dziennikarskie w Łodzi nie są trudne, ponieważ kierowane są do osób o jasno określonych potrzebach edukacyjnych i planach na przyszłość. Kształcenie może być nie tylko obowiązkiem, ale procesem dającym dużo satysfakcji.

Studia dziennikarskie w Łodzi nie są trudne, ale nie oznacza to, że w programach nauczania nie mogą występować przedmioty sprawiające kłopoty. Oprócz przedmiotów faktycznie poświęconych dziennikarstwu, znajdują się także przedmioty odnoszące się do ekonomii, logiki, historii czy socjologii, ale i tak wytrwałym studentom nie powinny przeszkadzać w pokonywaniu kolejnych semestrów.

 

Kierunki studiów dziennikarskich w Łodzi

Kierunki dziennikarskie w Łodzi są stricte związane z dziennikarstwem, nowymi mediami i komunikacją społeczną. Właśnie dlatego niemal każda z uczelni ma w swojej ofercie dziennikarstwo i komunikację społeczną, nowe media i kulturę cyfrową czy dziennikarstwo i nowe media. Nie brakuje jednak dziennikarstwa międzynarodowego czy dziennikarstwa z językiem i kulturą francuską.

Interdyscyplinarne kierunki studiów powiązane ściśle z językami obcymi i sytuacją rozgrywającą się na arenie międzynarodowej są niezwykle popularne, a co najważniejsze, bardzo opłacalne. Pracodawcy poszukują wszechstronnych osób, które odnajdują się w różnych branżach.

Dla tych, którzy chcą w życiu zawodowym zajmować się informacją, ale nie pociąga ich dziennikarstwo samo w sobie, przygotowano takie kierunki, jak informacja w środowisku cyfrowym, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych. Ważny wydaje się fakt, że współczesne kierunki dziennikarskie łączą się z cyfryzacją i informatyką. Spowodowane jest to postępem naukowym i technicznym widocznym w świecie Internetu. Propozycji kształcenia jest bardzo wiele, dlatego z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

 

Kierunki dziennikarskie w Łodzi - rekrutacja 2024/2025

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia dziennikarskie w Łodzi?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: gatunków dziennikarskich oraz tworzenia różnorodnych przekazów medialnych. Absolwenci studiów dziennikarskich odnajdują się w pracy w mediach, agencjach reklamowych, agencjach PR-owych, social mediach, marketingu.

Studia dziennikarskie w Łodzi mają w swojej ofercie trzy główne ośrodki akademickie, zajmujące się kształceniem humanistyczno-społecznym. Nie dziwi fakt, iż znajdziesz je na Uniwersytecie Łódzkim, którego nowoczesny Wydział Filologiczny wyposażony jest w sale audiowizualne i radiowe z korzyścią wpływające na jakość prowadzonych zajęć.

Przecież nie samą teorią człowiek żyje! Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie nie tylko w murach uniwersyteckich, ale także w praktyce w redakcjach, radiach i telewizji.

Kierunki obejmujące swoim zainteresowaniem dziennikarstwo i nowe media znajdziesz także w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz w Społecznej Akademii Nauk.

Wybrane uczelnie mają w swojej ofercie nie tylko ciekawe kierunki, ale równie zajmujące specjalizacje i propozycje kształcenia podyplomowego. Kandydaci na tego typu studia odnajdą się w Łodzi bardzo dobrze, zwłaszcza że poszczególne uczelnie cieszą się poważaniem nie tylko w województwie łódzkim, ale i w skali całej Polski.

Gdzie studiować kierunki dziennikarskie w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi


Kierunki dziennikarskie - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki 

czytaj dalej uczelnie publiczne w Łodzi

 

 

Kierunki dziennikarskie - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie prywatne w Łodzi

 

Jak wybrać studia dziennikarskie w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

W pracy dziennikarza ważny jest nie tylko warsztat pisarski, ale i wiedza. Przecież nie wystarczy dobrze pisać, trzeba też mieć o czym. Pozornie ciężki kawałek chleba, jednakże pracodawcy bardzo chętnie przyjmują do pracy wykształconych dziennikarzy i medioznawców.

Specjaliści odnajdujący się w tematyce komunikacji społecznej, filmoznawstwa, dziennikarstwa międzynarodowego, a nawet informacji naukowej i bibliotekoznawstwa są poszukiwani w świecie nauki, kultury i sztuki, szeroko pojmowanych mediów, a także w rzeczywistości gospodarczo-społecznej.

Absolwenci studiów dziennikarskich w Łodzi zatrudniani są w serwisach i portalach internetowych, biurach prasowych, wydawnictwach, w działach marketingu, wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych.

Odnajdują się także w pracy w redakcjach mediów masowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations, firmach producenckich, w instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • menedżer Public Relations
 • specjalista ds. komunikacji zewnętrznej
 • specjalista ds. reklamy
 • redaktor
 • dziennikarz
 • rzecznik prasowy
 • specjalista ds. kampanii wizerunkowych
 • doradca ds. stosunków międzynarodowych
 • organizator mediów lokalnych i internetowych
 • specjalista ds. polityki informacyjnej

 

Kierunek studiów warto dobierać do zainteresowań i upodobań. Jeśli w sposób szczególny interesuje Cię praca dziennikarza, warto iść tym tropem. Pamiętaj jednak, że studia dziennikarskie odnoszą się również do bibliotekoznawstwa, cyfryzacji, informacji naukowej, nowych mediów, języków obcych. Interdyscyplinarność kierunku sprawia, że abiturienci tego typu kształcenia odnajdują się w różnorodnych branżach.

Jak wybrać studia, by mieć dobrą pracę? Odpowiedzieć na to pytanie nie jest łatwo niezależnie od tego, czy studiujesz kierunki humanistyczne, ścisłe, a może medyczne. Rynek pracy jest niezwykle dynamiczny.

Korzystny wydaje się jednak fakt, iż postępowość otwiera drogę do dziennikarstwa internetowego, działania w social mediach, reklamie internetowej i marketingu. Właśnie dlatego abiturienci dziennikarstwa są poszukiwani przez pracodawców różnego rodzaju firm.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Uczelnię w Łodzi wybrać nie jest łatwo, zwłaszcza że każdy z ośrodków akademickich, mający w swojej ofercie studia dziennikarskie cieszy się poważaniem wśród studentów, którzy zdecydowali się na dalsze kształcenie w jego murach. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę, gdzie można studiować dany kierunek studiów.

Jeśli interesuje Cię kształcenie online, powinieneś/powinnaś zainteresować się Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Jeśli jednak zależy Ci na studiowaniu filmoznawstwa i zdobyciu wiedzy w zakresie mediów audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki chętnie będzie gościł Cię w swych progach, oferując zajęcia w nowoczesnych pracowniach komputerowych i audiowizualnych.

Wyposażenie uczelni i jej możliwości rozwoju są bardzo istotne. Technologiczny postęp jest niezbędny do uzyskania progresu w edukacji każdego studenta. Sam/a musisz zdecydować, czy interesują Cię studia na rozwijającym się nieustannie Uniwersytecie Łódzkim, który znanym jest w całym kraju, a może na prywatnej uczelni w stylu Społecznej Akademii Nauk czy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia dziennikarskie w Łodzi to studia z przyszłością?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest wcale takie proste. Dlaczego? Bardzo wielu, nawet najlepszych i najpopularniejszych w kraju dziennikarzy nie ukończyło studiów dziennikarskich. Umiejętności rozwijali w trakcie pracy w rozmaitych redakcjach, ucząc się fachu od innych bądź pod skrzydłami bardziej doświadczonych pracowników. Ale i tak można powiedzieć, że studia dziennikarskie w Łodzi to studia z przyszłością, ponieważ dziennikarze, redaktorzy, copywriterzy będą potrzebni i znajdą swoje miejsce na rynku, który na dodatek powiększa się o media społecznościowego, mające coraz większy wpływ na odbiorców.

 

Czy warto iść na studia dziennikarskie w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi mają w swojej ofercie bardzo różnorodne kierunki studiów dziennikarskich, które konstruowane są w sposób interdyscyplinarny. Na Uniwersytecie Łódzkim zajęcia prowadzone są we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Duże znaczenie mają także Zakład Komunikacji Językowej oraz Zespół Naukowo-Badawczy Telewizji i Dokumentu Filmowego. Specjaliści różnych dziedzin tworzą kadrę akademicką, która służy swoim wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia odbywają się z udziałem znanych dziennikarzy lokalnych i ogólnopolskich mediów oraz pracowników działów public relations i agencji reklamowych. Zajęcia warsztatowe z dziennikarzami i specjalistami PR znajdziesz także w Społecznej Akademii Nauk czy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Ośrodki akademickie w Łodzi dbają również o szeroką ofertę praktyk i staży nie tylko w kraju, ale i w instytucjach Unii Europejskiej. Jeśli wybierzesz studia w Łodzi, z pewnością będziesz miał/a okazję współpracować z TVP Łódź, Telewizją Toya, Gazetą Wyborczą, Radiem ESKA. Władze uczelni we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów tworzą różnorodne programy stażowe, dzięki czemu będziesz mógł/mogła uczyć się zawodu w praktyce od najlepszych.

W trakcie całego procesu kształcenia władze miasta dbają o szereg atrakcji, które sprawią, że studenckie lata staną się niezapomniane. Wydarzenia kulturowe i sportowe oraz imprezy studenckie z pewnością pozwolą odprężyć się po godzinach zajęć. Możesz jednak wyjść z inicjatywą i zadbać o rozwój naukowy, biorąc udział w konferencjach naukowych bądź je organizując.

Poszczególne uczelnie umożliwiają także rozwój w kołach naukowych oraz przygotowują szereg programów stypendialno-socjalnych dla najlepszych studentów lub dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Łódź jako miasto studentów stoi otworem dla ludzi różnych kultur, przekonań, wierzeń. Tu nikt nie odbierze Ci głosu.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach dziennikarskich w Łodzi

Niezbędnym elementem do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza w Łodzi jest Wasze zaangażowanie oraz łut szczęścia, by być w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Kadra Uniwersytetu Łódzkiego stara się utrzymywać ścisłą współpracę ze środowiskiem dziennikarskim, z pismami, magazynami, jak i telewizją, i organizować liczne praktyki dla swoich studentów.

Warto z nich skorzystać. Doświadczenie jest furtką do cenionych miejsc. Praca dziennikarza jest o tyle wygodna, że możecie pracować zdalnie, współpracując z różnymi pismami z innych miast.

Dzięki ukończonym studiom dziennikarskim będziecie przygotowani do wykonywania zawodów związanych z dziedziną komunikacji społecznej – nie zamykacie się jedynie w roli dziennikarza! Jeśli włożycie nieco trudu w naukę podczas studiów dziennikarskich to zdobędziecie takie umiejętności jak:

 • gromadzenie,
 • opracowywanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł,
 • sprawne korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • będziecie krytycznie myśleć, łączyć fakty, wnioskować i argumentować.

 

Nie zabraknie Wam przy tym umiejętności pracy w zespole oraz kompetencji sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Studia dziennikarskie dają bardzo duże możliwości zatrudnienia – nie tylko w prasie, ale również w agencjach reklamowych, agencjach PR, w placówkach państwowych, fundacjach, zajmujących się problemami społecznymi. 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 

W Łodzi możecie wybrać się na studia dziennikarskie na Uniwersytet Łódzki lub na uczelnie prywatne (na przykład Społeczną Akademię Nauk czy Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną). Uniwersytet Łódzki prowadzi niezwykle ciekawy program kształcenia w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz w tak zwanym ZeTePeKu – Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji,

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA DZIENNIKARSKIE

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego kierunki dziennikarskie:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (w tym specjalności: Dziennikarstwo i krytyka medialna, Reklama, design i komunikacja wizualna, Research medialny)
 • Dziennikarstwo międzynarodowe – studia I stopnia, stacjonarne
 • dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską - studia I stopnia, stacjonarne
 • informacja w środowisku cyfrowym - studia I stopnia, stacjonarne
 • nowe media i kultura cyfrowa – studia I stopnia, stacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA DZIENNIKARSKIE

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo i nowe media, Komunikowanie społeczne i PR.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)