Filologia angielska

Filologia angielska

 

Filologia angielska – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka opisowa języka angielskiego
 • historia literatury anglojęzycznej
 • fonetyka języka angielskiego
 • kulturoznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego
 • praktyczna nauka języka angielskiego

 

Na znajomość języków obcych od dawna kładziono szczególny nacisk. Dzisiaj posiadanie umiejętności, zwłaszcza w obrębie języka angielskiego jest czymś niemal naturalnym i oczywistym, ponieważ właśnie ten język otacza nas z każdej strony i używany jest w przestrzeni biznesowej, artystycznej, czy sportowej. Niezależnie od zawodu, który chciałoby się wykonywać posługiwanie się językiem obcym jest zawsze dodatkowym atutem. Dlatego warto zwrócić uwagę na kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia angielska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie, na poziomie zbliżonym do kompetencji rodzimego użytkownika języka. Studenci rozwijają znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: język biznesu, korespondencja handlowa i urzędowa, turystyka i rekreacja, marketing i reklama, jak również pozyskują umiejętności tłumaczenia języka mówionego w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych. Ponadto, otrzymują solidne przygotowanie do pracy w różnych zawodach związanych z tym językiem.

Studia na kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają następujące specjalności: Nauczycielska, Tłumaczenia i języki specjalistyczne, Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, Językoznawstwo teoretyczne i stosowane, Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwa. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: gramatyka opisowa języka angielskiego, historia literatury anglojęzycznej, fonetyka języka angielskiego, kulturoznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego, praktyczna nauka języka angielskiego, język biznesu, wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych, specyfika języków specjalistycznych, tłumaczenia literackie, stylistyka i retoryka dla tłumaczy.

Angielski jest językiem, który można usłyszeć wszędzie; niezależnie od branży i szerokości geograficznej. Na tej podstawie śmiało można zakładać, że umiejętności językowe otwierają wiele drzwi do kariery zawodowej. I jest to jak najbardziej słuszne założenie. W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języka angielskiego są niezwykle cenione na rynku zawodowym. Co się z tym wiąże, absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, redakcjach wydawnictw,  jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową, biurach tłumaczeń, instytucjach kultury.

Filologia angielska to popularny kierunek kształcenia, który bardzo często figuruje w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. Zatem która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Myśląc o studiach w stolicy, warto wiedzieć- jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Patrycja, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Studiuję Filologię angielską, ponieważ lubię ten język, a w dodatku posługuje się nim cały świat. Stwarza to ogromne możliwości. A dlaczego uczę się akurat na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym? Ponieważ jest to bardzo dobra uczelnia, która spełnia moje edukacyjne wymagania.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię angielską na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczy

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przekładoznawstwa, strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych,
 • poprawnego wykorzystywania języka w różnych rodzajach komunikacji językowej,
 • współczesnego życia kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • redakcjach wydawnictw, 
 • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową,
 • biurach tłumaczeń,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku filologia angielska - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym w UJD w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)