Filologia angielska - Częstochowa

Filologia angielska - Częstochowa

Studia na kierunku filologia angielska w Częstochowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

16.01.2024

Filologia angielska - studia Częstochowa 2024 | woj. śląskie

Filologia angielska w Częstochowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku filologia angielska w Częstochowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się też o czynnikach wpływających na rozwój języka oraz o powiązaniach językowych z innymi narodami. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych. Program kształcenia przewiduje naukę zagadnień związanych z m.in. dydaktyką nauczania języka angielskiego, tłumaczeniem, kulturą i historią krajów angielskiego obszaru językowego czy gramatyką opisową języka angielskiego.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Często zostają zatrudniani również w redakcjach wydawnictw. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w pracy dziennikarza. Filolodzy angielscy mogą starać się o zatrudnienie również w różnorodnych przedsiębiorstwach w działach logistyki, kontaktów zagranicznych, PR czy też w roli pośrednika kontaktów międzynarodowych. 

 

Uczelnie

W Częstochowie filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagany przedmiot maturalny to: język angielski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski

 

Filologia angielska wpisuje się w definicję kierunków humanistycznych, zatem wymagania rekrutacyjne, które powinien spełnić każdy kandydat, marzący o rozpoczęciu tych studiów, oscylują wokół przedmiotów takich jak język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz historia. Dlatego jeśli chcesz rozpocząć Filologię angielską w Częstochowie, zadbaj o odpowiednie przygotowanie do rozszerzonego egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów. Jako że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków, osiągnięte przez ciebie wyniki powinny być wystarczająco wysokie.

Procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od ustaleń wybranej uczelni oraz ulegać zmianom w czasie. Pamiętaj o możliwości śledzenia aktualnych ustaleń za pośrednictwem strony internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Częstochowie

Dbając o możliwie najwyższy komfort zdobywania wiedzy przez przyszłych studentów, niektóre uczelnie w Częstochowie zaoferowały możliwość przystąpienia do oferty edukacyjnej, prezentowanej przez konkretne  kierunki studiów w Częstochowie, zgodnie z programem studiów stacjonarnych oraz zaocznych – w zależności od oczekiwań każdej jednostki.

Studia stacjonarne są najczęściej przedmiotem wyboru zdecydowanej większości świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, którzy marzą o przyswajaniu wiedzy i umiejętności kierunkowych w sposób systematyczny i regularny. Niewątpliwym atutem tego trybu jest brak konieczności wnoszenia opłat za czesne oraz poświęcania znacznej ilości czasu na naukę w domowym zaciszu – cały materiał zostaje przerabiany na zajęciach, podczas których studenci uczą się materiału kierunkowego, podzielonego na mniejsze porcje – studia stacjonarne najczęściej odbywają się codziennie.

Niestacjonarny tryb kształcenia powstał, aby odpowiedzieć na potrzeby tych kandydatów, którzy z jakichś powodów nie mogą lub nie chcą podejmować kształcenia od poniedziałku do piątku oraz umożliwić młodym ludziom zdobywanie wyższego wykształcenia z jednoczesną pełnoetatową pracą lub wywiązywanie się z innych obowiązków życiowych. Tryb ten ma charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Jeżeli zdecydujesz się studiować Filologię angielską w Częstochowie w ramach trybu zaocznego, musisz być gotów na opłacanie każdego semestru edukacji.

W obecnych czasach, kiedy uniwersalność i powszechność używania łaciny na całym świecie została wyparta przez język angielski, większość pracodawców wymaga od pracowników co najmniej podstawowej umiejętności posługiwania się angielskim. Zainteresowanie tematyką wyznaczaną przez siatkę studiów na Filologii angielskiej jest ogromne również wśród przyszłych maturzystów, dlatego też kierunek ten stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji edukacyjnych, jaką mogą podjąć studenci.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Edukacja na Filologii angielskiej oferuje studentom wiele obowiązków i wymagań z troski o ich ostateczną wiedzę i umiejętności. Lista przedmiotów jest długa i może się różnić pewnymi niuansami w zależności od tego, na jaką uczelnię ostatecznie się zdecydujesz, jednak kilka podstawowych przedmiotów pozostaje bez zmian. Siatkę studiów na opisywanym kierunku tworzą między innymi:

 • wstęp do językoznawstwa,
 • gramatyka kontrastywna,
 • historia literatury anglojęzycznej,
 • fonologia i fonetyka,
 • podstawy psychologii.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Filologia angielska, podobnie jak większość istniejących kierunków studiów, z pewnością nie jest dla każdego. Trudno wyodrębnić cechy, świadczące o przeznaczeniu do praktykowania określonej dziedziny wiedzy, jednak zarys sylwetki idealnego kandydata powinien zawierać zamiłowanie do nauk humanistycznych, nieco naturalnych zdolności do nauki języków, a także chęci rozpoczęcia pracy o charakterze określanym przez tematykę kształcenia, prezentowaną przez studia na kierunku Filologia angielska w Częstochowie.

Jeżeli posiadasz naturalne predyspozycje do nauki przedmiotów humanistycznych, twoje zdolności językowe były zawsze doceniane przez nauczycieli, a znajomość kultury i literatury państw anglojęzycznych wyróżnia cię spośród innych, to studia na kierunku Filologia angielska w Częstochowie z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

 

4. Program studiów

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać większości przyszłych studentów, Filologia angielska nie skupia się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy z obszaru językoznawstwa, gramatyki, czy leksyki. Dla zdecydowanych na podjęcie tego kształcenia, uczelnie przygotowały szeroki zakres materiału, w skład którego wchodzą zagadnienia z literatury, kultury oraz historii anglojęzycznych obszarów geograficznych. Ponadto na studentów czeka możliwość poszerzenia posiadanych kompetencji interpersonalnych, które okażą się szczególnie cenne w perspektywie dalszej kariery zawodowej oraz na szczeblu prywatnym.

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Częstochowie

Studia na kierunku Filologia angielska w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Częstochowie na kierunku Filologia angielska zawierają wszystkie niezbędne elementy kształcenia w dwóch komplementarnych cyklach. Co to wobec tego oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku mają charakter studiów licencjackich. Zatem każdy absolwent, któremu uda się z powodzeniem ukończyć ten trzyletni etap życia, otrzyma dyplom licencjata oraz uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie.

Magisterskie studia drugiego stopnia trwają nieco krócej, bo tylko dwa lata. Na ich ukończenie decydują się przede wszystkim ci najbardziej głodni wiedzy i nowych umiejętności kierunkowych. Studia magisterskie są ponadto doskonałą opcją do poszerzenia swoich możliwości zawodowych. Podsumowując – czas, jaki należy poświęcić na ukończenie całego programu kształcenia, przygotowanego dla Filologii angielskiej, wynosi dziesięć semestrów, czyli pięć lat.

Filologia angielska w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Częstochowie

Nie od dziś wiadomo, że studia filologiczne połączone z samozaparciem i chęcią dalszego kształcenia, jaką wykazują absolwenci, generują ogromną ilość możliwości zawodowych o niezwykle szerokim spektrum. Na kształtowanie wyglądu swojej przyszłości największy wpływ będą mieli sami studenci już na etapie kształcenia na wybranej uczelni wyższej. Wówczas decydują się oni na wybór konkretnej specjalności, której charakter determinuje przyszłą specyfikę zatrudnienia.

Jeżeli na studiach zdecydowałeś się zgłębiać nauczycielski aspekt opisywanego kierunku, z pewnością odnajdziesz się w takich placówkach, jak: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, świetlice środowiskowe, prywatne i publiczne szkoły językowe oraz inne ośrodki oświatowe, w których praca dobrego nauczyciela języka jest na wagę złota.

Absolwenci Filologii angielskiej odnajdą się również w pracy dla różnych biur tłumaczeniowych, placówek administracyjnych, a nawet sądownictwa i prokuratury, jeżeli tylko zdecydują się na zdobycie odpowiednich uprawnień po ukończeniu studiów.

Dla najbardziej niezależnych i przedsiębiorczych powstanie szansa na otworzenie dobrze prosperującej działalności gospodarczej o dowolnej specyfice, z oczywistych względów związanej z tematyką ukończonego kształcenia. W związku z powyższym, zauważyć możesz szerokie spektrum możliwości zawodowych, dzięki którym ukształtujesz swoją przyszłość w najbardziej dogodny sposób.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Częstochowie

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Filologia angielska studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Filologia angielska studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie
 
Filologia angielska studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Ile osób na miejsce na filologię angielską w Częstochowie

Filologia angielska w Częstochowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Częstochowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie aplikowało 237 kandydatów.

Uczelnie w Częstochowie - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Humanistyczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Częstochowie

Zanim zdecydujesz się na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym na Filologię angielską w Częstochowie, upewnij się, że jest to kierunek odpowiedni dla twoich potrzeb i predyspozycji. Pomyśl, czy:

 • Jesteś urodzonym humanistą, uwielbiającym zgłębiać tajniki języków?
 • Fascynuje cię uniwersalność języka angielskiego i dlatego chciałbyś biegle nim władać?
 • Praca polegająca na codziennym posługiwaniu się obcym językiem to twoje marzenie?

W takim razie najwyższy czas, abyś zapoznań się z procedurami kwalifikacyjnymi – tylko w ten sposób będziesz w stanie im sprostać, jednocześnie zapewniając sobie szansę na rozpoczęcie opisywanego kierunku studiów. Jeszcze zanim przystąpisz do egzaminu maturalnego, możesz stworzyć profil kandydata za pośrednictwem elektronicznej rejestracji. Po otrzymaniu wyników pozostanie ci już tylko uzupełnienie odpowiednich rubryk i oczekiwanie na ostateczny werdykt w sprawie zakwalifikowania na studia.

Jeżeli obawiasz się, że punkty uzyskane na maturze mogą okazać się niewystarczające do pokonania konkurencji ubiegającej się o miejsce na opisywanym kierunku, rozważ wzięcie udziału w konkursach przedmiotowych lub ogólnopolskich olimpiadach. Uzyskane w ten sposób punkty będą ogromnym atutem, które najprawdopodobniej zostaną docenione.

 

Proces rekrutacji

Elektroniczna rejestracja kandydatów ogranicza się wyłącznie do podążania za wyświetlającymi się na ekranie instrukcjami, dlatego cała procedura jest niezwykle prosta i szybka. Pamiętaj, żeby podczas uzupełniania formularzy unikać pomyłek – każda z nich może skutkować odrzuceniem twojej kandydatury, a tym samym odłożenia możliwości rozpoczęcia Filologii angielskiej o cały rok.

Kiedy zauważysz swoje nazwisko na liście przyjętych na wybraną wcześniej uczelnię, przygotuj plik odpowiednich dokumentów. Wśród nich na pewno powinny znaleźć się: fotografia do legitymacji, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz formularz rekrutacyjny.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Częstochowie

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Częstochowie

Aby dobrze wybrać przyszły kierunek studiów, bardzo często dogłębne przejrzenie przewodników oferowanych przez uczelnie w Częstochowie nie wystarcza. Wyobrażenia świeżo upieczonych maturzystów na temat danego kierunku mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości, o której wiedzą najlepiej sami studenci.

Monika, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Częstochowie, mówi:

„Mimo tego, że język angielski jest najpopularniejszym na całym świecie, to wciąż brakuje specjalistów biegle władających tą wspaniałą mową. Postanowiłam rozwijać swój talent do nauki języków w ramach Filologii angielskiej w Częstochowie i każdemu szczerze polecam ten wybór.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Częstochowa studia i stopnia

Filologia angielska Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Częstochowa studia stacjonarne

Filologia angielska Częstochowa studia niestacjonarne

Popularne kierunki filologiczne w Częstochowie

Studia w Częstochowie na kierunku

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Częstochowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pozostałe uczelnie w Częstochowie na których jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski