Fizyka

Fizyka

Fizyka

09.02.2022

Fizyka – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa z geometrią
 • analiza matematyczna
 • astronomia
 • fizyka falowa i relatywistyczna
 • fizyka z elementami rachunkowymi
 • mechanika klasyczna
 • opracowanie danych pomiarowych

 

Fizyka należy do najpopularniejszych, a także najważniejszych dyscyplin kształcenia i taki stan nie powinien nikogo dziwić, ponieważ dzięki tej dziedzinie możliwy jest rozwój nauki i całej cywilizacji. Chcąc być częścią tego procesu należy wybrać kierunek Fizyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Fizyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

Studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają następujące specjalności: Nauczanie fizyki i przyrody, Akustyka i realizacja dźwięku, Nanotechnologia, Protetyka i ochrona słuchu, Certyfikacja wyrobów medycznych.

Specjalność Nauczanie fizyki i przyrody zakłada przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z przedmiotów Fizyka i Przyroda. Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od pierwszego semestru studiów i zakładają liczne praktyki w szkołach.

Specjalność Akustyka i realizacja dźwięku zakłada pozyskanie obszernej wiedzy w zakresie powstawania i propagacji fal oraz akustyki, nowoczesnych materiałów elektronicznych stanowiących podstawy budowy przetworników elektroakustycznych. Gruntowne przygotowanie techniczne okraszone jest wykształceniem muzycznym w zakresie kształcenia słuchu i fonograficznej analizy partytury oraz wiadomościami z historii muzyki i literatury muzycznej.

Specjalność Nanotechnologia zakłada pozyskanie wykształcenia w obszarze fizyki ciała stałego, nowoczesnych materiałów w skali nanometrycznej posiadających zastosowania przemysłowe oraz ich własności strukturalnych, elektronicznych, optycznych i magnetycznych.

Specjalność Protetyka i ochrona słuchu to pozyskanie wiedzy z zakresu nauk medycznych związanych z procesem słyszenia. Studenci rozwijają umiejętności samodzielnego przeprowadzania badań diagnostycznych, dobierania i dopasowywania aparatów oraz implantów słuchowych, jak również prawidłowego sprawowania opieki nad pacjentem.

Specjalność Certyfikacja wyrobów medycznych to wiedza o systemie oceny zgodności, systemie akredytacji i certyfikacji wyrobów medycznych z wymogami Unii Europejskiej. Zajęcia stanowią przygotowanie do współpracy z instytucjami właściwymi ds. normalizacji, oceny oraz rejestracji wyrobów medycznych oraz prowadzenia audytów w miejscu produkcji wyrobów medycznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Fizyka? Na przykład: algebra liniowa z geometrią, analiza matematyczna, astronomia, fizyka falowa i relatywistyczna, fizyka z elementami rachunkowymi, mechanika klasyczna, opracowanie danych pomiarowych, elektryczność i magnetyzm, informatyka i techniki obliczeniowe, teoria drgań, optyka, termodynamika i fizyka statystyczna, budowa materii.

A co po studiach? Absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza znajdą zatrudnienie w placówkach badawczych i naukowych, szkolnictwie, studiach fonograficznych, rozgłośniach radiowych, agencjach artystycznych, laboratoriach przemysłowych i badawczych, parkach naukowo- technologicznych, przychodniach, firmach zajmujących się akredytacją i certyfikacją w zakresie wyrobów medycznych.

 

Opinie

Fizyka należy do grona kierunków kształcenia, które najczęściej występują w ofertach dydaktycznych. Naturalnie, w Częstochowie również może zgłębiać jej tajniki, a najlepiej uczynić to w omawianej przez nas szkole wyższej. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Krzysiek, student Fizyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to strzał w dziesiątkę, ponieważ każdy otrzymuje wiele możliwości rozwoju i pogłębiania wiedzy na ulubiony temat. „

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Dł

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi,
 • zasad nauczania fizyki,
 • realizacji różnych form nagrań dźwiękowych,
 • technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych,
 • teoretycznego modelowania struktur materiałów kompozytowych i analizy ich własności fizycznych,
 • prowadzenia badań audiometrycznych,
 • diagnozowania ubytków słuchu,
 • zasad certyfikacji wyrobów medycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • placówkach badawczych i naukowych,
 • szkolnictwie,
 • studiach fonograficznych,
 • rozgłośniach radiowych,
 • agencjach artystycznych,
 • laboratoriach przemysłowych i badawczych,
 • parkach naukowo- technologicznych,
 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • firmach zajmujących się akredytacją i certyfikacją w zakresie wyrobów medycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)