Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

 

Inżynieria bezpieczeństwa – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo informacji
 • chemia
 • elementy analizy matematycznej
 • informatyka
 • logistyka w bezpieczeństwie
 • podstawy prawa
 • podstawy zarządzania
 • psychologia i socjologia pracy

 

Na czym polega zarządzanie środowiskiem pracy i systemami bezpieczeństwa? W jaki sposób przeprowadza się analizę i ocenę stanu bezpieczeństwa? Jak oceniać zagrożenia sanitarno- epidemiologiczne? Na te oraz inne pytania odpowiada Inżynieria bezpieczeństwa, którą można studiować na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie. Kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Założeniem kształcenia jest zdobycie gruntownej wiedzy, która stanowi połączenie nauk technicznych i wiadomości specjalistycznych z obszaru inżynierii bezpieczeństwa, na które składają się między innymi zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Studenci rozwijają umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Uczą się wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić szkolenia, czy też prowadzić badania okoliczności wypadków i awarii.

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają następujące specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Bezpieczeństwo sanitarno- epidemiologiczne (na pierwszym stopniu), Bezpieczeństwo techniczne, Bezpieczeństwo środowiska, Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji (na drugim stopniu). Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: bezpieczeństwo informacji, chemia, elementy analizy matematycznej, informatyka, logistyka w bezpieczeństwie, podstawy prawa, podstawy zarządzania, psychologia i socjologia pracy, elementy elektroniki, grafika inżynierska, mechanika ogólna, nauka o materiałach, technologie i systemy łączności, bezpieczeństwo pracy w poszczególnych branżach, elementy wytrzymałości materiałów, ekologia i zagrożenia środowiskowe.

Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to dziedzina szeroka. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania środowiskiem pracy i systemami bezpieczeństwa, analizy i oceny bezpieczeństwa produktów żywnościowych, doboru sprzętu oraz metod konfiguracji systemów kontroli dostępu i ochrony, oddziaływania awarii i katastrof przemysłowych na środowisko człowieka i otaczającą go przyrodę. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w służbach ratownictwa, jednostkach zarządzania kryzysowego, służbach BHP, firmach konsultingowych, jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa.

Studia w Częstochowie oferują wiele możliwości kształcenia w najpopularniejszych dyscyplinach, a inżynieria bezpieczeństwa na pewno do tego grona należy. Ale którą uczelnię wybrać? Na jakiej podstawie zdecydować się na szkołę wyższą? Aby ułatwiać podejmowanie decyzji, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która proponuje kandydatom ten kierunek. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie opinie? Mateusz, student Inżynierii bezpieczeństwa mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym i wiem, że gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję związaną ze swoim kształceniem, to ponownie wybór padłby na tę właśnie uczelnię.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyro

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania i czytania rysunków technicznych,
 • korzystania z komputerowego wspomagania w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • opisu układów mechanicznych w stanach statystycznych i dynamicznych,
 • oceny wytrzymałości materiałów,
 • analizy ryzyka z wykorzystaniem metod statystycznych i obliczeniowych,
 • psychologii i socjologii,
 • zasad funkcjonowania służb ratowniczych,
 • rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń,
 • określania i przewidywania skutków zagrożeń,
 • monitorowania zagrożeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • służbach ratownictwa,
 • jednostkach zarządzania kryzysowego,
 • służbach BHP,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach wdrażających i eksploatujących systemy bezpieczeństwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)