Matematyka

Matematyka

Matematyka – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa
 • metody numeryczne
 • algebra abstrakcyjna
 • geometria
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • statystyka matematyczna
 • komputerowa analiza i wizualizacja danych

 

Matematyka jest najciekawszą dziedziną naukową. Dlaczego? Ponieważ budzi skrajne emocje, zwłaszcza wśród uczniów. Niezależnie od tego, świat stoi na liczbach i każdy kto liczyć potrafi, ten posiada niezwykle przydatną umiejętność. Na tych, którzy chcieliby ją rozwijać czeka Matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy matematycznej z takich dziedzin jak: logika matematyczna, analiza matematyczna, algebra z geometrią, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, podstawy algorytmiki i programowania, komputerowa oraz statystyczna analiza danych. Ponadto, studenci rozwijają umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiadają specjalność o nazwie Analiza danych. Zakłada ona pozyskanie wielu praktycznych umiejętności, które wiążą się z analizą danych, czyli: gromadzenia danych, matematycznych metod ich opracowywania oraz wnioskowania na ich podstawie. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, algebra liniowa, metody numeryczne, algebra abstrakcyjna, geometria, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, komputerowa analiza i wizualizacja danych, podstawy baz danych, arkusze kalkulacyjne, analiza danych w badaniach społecznych, praktyka naprzemienna, metody optymalizacji.

Czy absolwenci Matematyki mogą liczyć na ciekawą pracę? Oczywiście, że tak. Współczesny rynek coraz częściej poszukuje osób, które metody matematyczne mają w małym palcu, a nawet najcięższe obliczenia nie stanowią dla nich problemu. Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie instytucjach administracji samorządowej, ośrodkach zajmujących się badaniem opinii społecznej a także w podmiotach gospodarczych jako analitycy zajmujący się analizami finansowymi, analizami rynkowymi, sprzedażą, planowaniem, relacjami z klientem.

Kierunki studiów w Częstochowie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Matematyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć – jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Kamil, student Matematyki mówi:

„Królową nauk można studiować wyłącznie w najlepszej uczelni. Dlatego studiuję na UJD. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jan

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania działań na zbiorach i funkcjach,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji samorządowej,
 • ośrodkach zajmujących się badaniem opinii społecznej,
 • podmiotach gospodarczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia matematyczne wybrać

Studia na kierunku matematyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia matematyczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki matematyczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)