Analityka medyczna

Analityka medyczna

Analityka medyczna

30.01.2022

Analityka medyczna – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2022

Studia na kierunku analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku analityka medyczna w UMLUB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • higiena i epidemiologia
 • histologia
 • historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej
 • toksykologia środowiskowa
 • biofizyka medyczna
 • chemia analityczna

 

Analityka medyczna to dyscyplina idealna dla tych, którzy interesują się medycyną i naukami farmaceutycznymi. Dzięki takiemu połączeniu można pozyskać interdyscyplinarną wiedzę i specjalistyczne umiejętności umożliwiające laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych organizmu człowieka. Chcąc poznać zasady prowadzenia badań laboratoryjnych z wykorzystaniem najnowszych technik i nowatorskiej aparatury należy zwrócić uwagę na Uniwersytet Medyczny w Lublinie, gdzie kierunek Analityka medyczna prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz wiedzy z obszaru medycyny laboratoryjnej. Studenci nabywają umiejętności, które stanowią niezbędny element pracy diagnosty laboratoryjnego. Jakie to umiejętności? Na przykład: pobieranie i przygotowywanie materiału do badań, wykonywanie badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzowanie i interpretacja wyników badań, rozwiązywanie problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji. Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, higiena i epidemiologia, histologia, historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej, toksykologia środowiskowa, biofizyka medyczna, chemia analityczna, fizjologia, immunologia, genetyka medyczna, patofizjologia, statystyka medyczna, analiza instrumentalna, biologia molekularna, diagnostyka wirusologiczna, chemia kliniczna.

W planie studiów omawianego przez nas kierunku przewidziane są dwie jednomiesięczne praktyki wakacyjne. Po pierwszym i po drugim roku studiów w pracowniach analityki medycznej, chemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, mikrobiologii, parazytologii, serologii grup krwi. A co czeka nas po zakończeniu nauki? Absolwenci Analityki medycznej znajdą zatrudnienie w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, jednostkach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia.

 

Opinie

Studia w Lublinie to cel wielu kandydatów. Każdego roku przybywa chętnych do uzyskania statusu studenta właśnie w tym mieście. Osoby zainteresowane naukami medycznymi powinni dowiedzieć się- jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Daria, studentka Analityki medycznej mówi:

„Studiuję na lubelskim UMEDZIE i wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć odnośnie swojego kształcenia. To fantastyczna uczelnia, z bogatą historią i wybitnymi wykładowcami. Każdemu, kto zastanawia się nad studiami medycznymi powiem, że tutaj zdecydowanie warto się uczyć.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ANALITYKA MEDYCZNA - ważne informacje

Analityka medyczna studia Lublin

Analityka medyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę medyczną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania zasadniczych struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji,
 • zależności pomiędzy budową i czynnością narządu,
 • farmakologii,
 • budowy histologicznej tkanek i narządów,
 • higieny i epidemiologii,
 • analizy instrumentalnej,
 • prawa medycznego,
 • genetyki medycznej,
 • diagnostyki izotopowej,
 • diagnostyki laboratoryjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka medyczna:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • laboratoriach ochrony środowiska,
 • urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)