Analityka medyczna - Lublin

Analityka medyczna - Lublin

Analityka medyczna - Lublin

Studia w Lublinie

analityka medyczna

Odkryj kierunek analityka medyczna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku analityka medyczna w Lublinie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku analityka medyczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

 

Aby dostać się na studia medyczne na kierunku analityka medyczna w Lublinie, warto odpowiednio wcześnie postarać się o właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego, z którego wyniki będą stanowiły bilet wstępu do rozpoczęcia kształcenia. Analityka medyczna jest kierunkiem na tyle popularnym, że o jego podjęciu marzy wiele osób.

W celu pokonania grona konkurencji, postaraj się wypaść jak najlepiej na maturze z matematyki, biologii oraz chemii. Sprawdź, jakie są aktualne postanowienia rekrutacyjne na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 12.04.2021
do 08.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 16.08.2021
do 08.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 16.08.2021
do 08.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 08.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA LUBLIN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
160
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

 

Dzięki coraz to nowym owocom pracy wybitnych specjalistów zajmujących się takimi dziedzinami, jak biologia, chemia oraz fizyka, mamy szansę na powstanie nowoczesnej aparatury medycznej, szczepionek na niepoznane dotychczas jednostki chorobowe, a nawet lekarstw działających w sposób skuteczny bez ryzyka wystąpienia poważnych efektów ubocznych. Zadaniem analityków medycznych jest, jak sama nazwa wskazuje, prawidłowa analiza i ocena określonych substancji, a także rozwiązywanie problemów diagnostycznych w obrębie danych patologii. Podejmując studia w Lublinie właśnie na tym kierunku, dajesz sobie szansę na wszechstronny rozwój i dobrą pracę w przyszłości.

Medyczne kierunki studiów w Lublinie często wydają się być powiązane z codzienną pracą z ludźmi wymagającymi fachowej pomocy w zakresie ich zdrowia. Analityka medyczna jest kierunkiem dosyć specyficznym, ponieważ skupia się na zapleczu naukowym dziedzin przyrodniczych i medycznych. Dlatego też będzie to idealny kierunek dla tych, którzy od zawsze pasjonowali się naukami medycznymi, jednak nigdy nie chcieli związać swojej przyszłości z medycyną, farmacją, czy fizjoterapią. Niewątpliwym atutem wyróżniającym potencjalnych kandydatów na analitykę medyczną będzie zamiłowanie do matematyki i fizyki, zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu, zdolność do rozwiązywania złożonych problemów logicznych oraz szerokie zainteresowanie biologią i chemią. Jeżeli posiadasz taki zestaw cech, to wybór analityki medycznej najprawdopodobniej okaże się strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku analityka medyczna w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie stawiają sobie za punkt honoru uposażenie wszystkich przyszłych absolwentów w szereg przyszłościowych kompetencji kierunkowych. Dlatego podejmując analitykę medyczną, gwarantujesz sobie zdobycie wiedzy i umiejętności, które będą adekwatne do specyfiki dzisiejszego rynku pracy. Jako student nauczysz się:

 • stosowania laboratoryjnych algorytmów postępowania diagnostycznego
 • rozpoznawania określonych patologii lub dysfunkcji chorobowych na podstawie laboratoryjnego badania tkanek
 • poznasz również sposób działania specjalistycznej aparatury, wykorzystywanej w laboratoriach medycznych

 

Żeby wszystkie wdrażane przez ciebie działania były moralne z szerokiego punktu widzenia, poznasz zasady etyki większości nauki medycznych.

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Lublinie?

Studia na kierunku analityka medyczna w Lublinie trwają 5 lat (studia jednolite).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Znaczna większość absolwentów analityki medycznej jest nastawiona na rozpoczęcie kariery naukowej, bo właśnie taka jest na wyciągnięcie ich ręki. Jeżeli ukończysz ten niezwykle przyszłościowy kierunek studiów, będziesz mógł zatrudnić się w:

 • laboratoriach badawczych i diagnostycznych 
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych
 • poradniach zajmujących się medycyną laboratoryjną
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • ośrodkach zajmujących się rozpowszechnianiem i promocją medycyny laboratoryjnej

 

Niezależnie od dokonanego wyboru zawodowego, zagwarantujesz sobie stabilną pozycję finansową i społeczną.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)