Farmacja

Farmacja

Farmacja – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biofizyka
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • matematyka
 • botanika
 • fizjologia
 • chemia analityczna
 • chemia organiczna

 

Farmacja jest zespołem nauk obejmujących wiedzę o lekach. Oprócz dyscyplin ściśle związanych z problemami leków, jak chemia leków czy farmacja stosowana, nauki farmaceutyczne obejmują wiele dziedzin pokrewnych, związanych ze środowiskiem i jego wpływem na zdrowie człowieka. Czy trudna to dyscyplina? Odpowiedź twierdząca nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Studia wymagają regularnej nauki, dokładności, a także sporej dawki cierpliwości, więc na pewno nie każdy poradzi sobie na tym kierunku. A gdzie można go zgłębić? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie Farmacja prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych, udziału w badaniach klinicznych oraz zarządzania w obszarze farmacji. Farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: anatomia, biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka, botanika, fizjologia, chemia analityczna, chemia organiczna, patofizjologia, toksykologia środowiskowa, biologia molekularna, biotechnologia w ochronie zdrowia, chemia leków, farmakognozja, ocena jakości leków, technologia postaci leku, synteza i technologia środków leczniczych, interakcje toksykologiczne leków.

Program studiów obejmuje również obowiązkowe praktyki: w aptece ogólnodostępnej (po 3. roku studiów), w aptece szpitalnej (po 4. roku studiów) oraz w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej po obronie pracy magisterskiej. A co po studiach? Absolwenci Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej, inspekcji farmaceutycznej, instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, laboratoriach analitycznych, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, jednostkach kontrolno-pomiarowych z dziedziny higieny, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska.

Studia w Lublinie dają szerokie możliwości kształcenia, również w obszarze szeroko pojętej medycyny. Farmacja, pomimo tego, że nie jest najłatwiejszym kierunkiem, to należy do grona popularnych i często wybieranych przez kandydatów. Czy warto zwrócić uwagę na uczelnię, w której prowadzony jest ten kierunek? Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Dominika, studentka Farmacji mówi:

„Studiuję na lubelskim UMEDZIE już trzeci rok i nigdy nie zamieniłabym tej uczelni na inną. To dla mnie idealne miejsce do rozwijania umiejętności oraz nauki zawodu, który jest niezwykle ważny i potrzebny.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Farmację na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • biologii molekularnej,
 • zależności między budową chemiczną substancji leczniczych a mechanizmem ich działania,
 • wykonywania klasycznej i instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych,
 • syntezy i technologii środków leczniczych,
 • farmakologii i farmakodynamiki,
 • sporządzania leku recepturowego i aptecznego,
 • biofarmacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Farmacja:

Absolwent kierunku Farmacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • inspekcji farmaceutycznej,
 • instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • laboratoriach analitycznych,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Farmacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

Komentarze (0)