Farmacja - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Farmacja

Odkryj kierunek Farmacja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.01.2023

Farmacja studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku farmacja w Lublinie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku farmacja w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Uczelnie
W Lublinie farmację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny UP) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
W ramach kształcenia na kierunku farmacja studenci rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, chemicznych, medycznych oraz nauk o zdrowiu. Ponadto nauczą się sporządzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dowiedzą się także, w jaki sposób analizować skład leków oraz nauczą się prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru zarządzania w obszarze farmacji. 
Wśród lubelskich uczelni publicznych farmacja znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (ponad 500 zgłoszeń).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku farmacja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku farmacja w uczelniach publicznych są bezpłatne. 
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, hurtowniach farmaceutycznych, zakładach opieki zdrowotnej, laboratoriach analitycznych oraz w branży kosmetycznej.

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek farmacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku farmacja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak farmacja to najbardziej oblegane kierunki studiów medycznych. Konkurencja jest bardzo duża, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Uniwersytet Medyczny uwzględnia w rekrutacji obowiązkowo rozszerzoną chemię i do wyboru rozszerzoną biologię lub rozszerzoną bądź podstawową matematykę. Wymogi rekrutacyjne mogą się zmieniać, dlatego warto weryfikować je na stronach uczelni w Lublinie. Pamiętaj także, że finaliści i laureaci zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, warto więc rozważyć udział w konkursach i olimpiadach.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie dbają o komfort studiowania, dlatego kierunek farmacja możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślałeś/aś o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, idealny będzie dzienny tryb studiów. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, warto rozważyć tryb zaoczny i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Farmacja to bardzo ważne studia medyczne, kształcące specjalistów, którzy swoją wiedzą i wykształconymi umiejętnościami służą pomocą nie tylko pacjentom, ale przede wszystkim lekarzom. Jest to nauka o lekach, której nazwa pochodzi z języka egipskiego i oznacza dosłownie „kto zapewnia bezpieczeństwo”. Farmaceuta nie tylko wydaje produkty lecznicze, ale i bierze czynny udział podczas wytwarzania leków, a także ocenia ich jakość i weryfikuje skuteczność.

Kandydaci na studia medyczne w Lublinie nie mogą mieć problemu z nauką przedmiotów ścisłych takich jak, chociażby biologia, chemia czy fizyka. Muszą mieć chłonny, otwarty umysł i być nastawieni na nieustanne dokształcanie się. Bardzo cennymi cechami będzie odporność na stres i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach nagłych. Farmacja to kierunek, który kształci ekspertów w zakresie nauk medycznych, gdzie nie można pozwolić sobie na błędy.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

 

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku farmacja w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Lublinie starają się oferować przyszłym kandydatom kierunki najbardziej potrzebne i prestiżowe, które zapewnią im dobrą pozycję na rynku pracy. Studia farmaceutyczne możesz realizować na Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej. Farmacja to nauka, która wymaga wielu lat kształcenia i wielu godzin praktyki, a wszystko po to, by stworzyć ekspertów najlepszych w tej dziedzinie.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku farmacja w Lublinie są przygotowywani do pracy zwłaszcza w aptekach ogólnodostępnych i szpitalach. Wielu absolwentów pracuje w hurtowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, inspekcji farmaceutycznej, zakładach opieki zdrowotnej, a także w instytucjach państwowych czy samorządowych, które działają w dziedzinie farmacji oraz ochrony zdrowia, w laboratoriach analitycznych, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w jednostkach kontrolno-pomiarowych odnoszących się do higieny, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej i ochrony zdrowia.

Studenci są przygotowywani także do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, w instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia bazuje na naukach z zakresu biologii, chemii i fizyki, ale i funkcjonowania organizmu człowieka, stąd genetyka, anatomia czy fizjologia.

 

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prolegomena do leku roślinnego,
 • ustalenie struktury związków organicznych,
 • choroby genetyczne w świetle badań molekularnych,
 • analiza związków pochodzenia roślinnego,
 • synteza i technologia środków leczniczych,
 • analiza skuteczności, przydatności i działań niepożądanych leków
 • i wiele innych.

 

Studia farmaceutyczne przewidują bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii czy farmacja przemysłowa. Oferty specjalnościowe wato śledzić na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ponieważ zainteresowanie danym profilem kierunkowym wynika z zapotrzebowania studentów.

Absolwenci zyskują umiejętności sporządzania, wytwarzania i oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, prawo do wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także kwalifikacje do udzielania rzetelnej informacji odnoszącej się do działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych. Gruntowne wykształcenie opiera się zwłaszcza na kwestiach farmaceutycznych, farmakologicznych czy toksykologicznych produktów leczniczych, a także ich wpływu na organizm człowieka.

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Lublinie?

Studia na kierunku farmacja w Lublinie trwają 5 lat (studia jednolite).

Studia w Lublinie na kierunku farmacja to jednolite studia magisterskie, które trwają dziesięć semestrów, czyli pięć lat. Kończą się egzaminem magisterskim, a uzyskanie dyplomu magistra farmacji pozwala podjąć pracę w aptekach na terenie całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Właśnie dlatego studenci zdobywają gruntowne wykształcenie nie tylko w zakresie medycyny i farmacji, ale i języków obcych.

Studia medyczne w ramach kierunku farmacja nie mogą być podzielone na cykle kształcenia ze względu na zbyt obszerną wiedzę i wiele godzin obowiązkowych praktyk, które zaczynają być realizowane po trzecim roku studiów (apteka ogólnodostępna przez miesiąc), następnie po czwartym roku (apteka szpitalna przez miesiąc) oraz tuż po obronie pracy magisterskiej (apteka ogólnodostępna lub szpitalna, minimum pół roku).

Farmacja w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister farmacji

Jaka praca po kierunku farmacja w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku farmacja dają absolwentom bardzo wiele możliwości. Pracują oni przede wszystkim w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych. Zatrudnienie zdobywają także w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska, w przemyśle farmaceutycznym, który odpowiada za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek lub ma uprawnienia do wytwarzania produktów leczniczych, w inspekcji farmaceutycznej, instytucjach państwowych oraz instytucjach samorządowych, które działają w zakresie farmacji i ochrony zdrowia, w zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, a także w instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Absolwenci zajmują się analizą farmaceutyczną, postępami farmakologii, farmacją przemysłową i lekami roślinnymi. Sporządzają, wytwarzają oraz oceniają jakość i tożsamość produktów leczniczych, sprawują nadzór nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, udzielają pacjentom obiektywnej informacji, która odnosi się do działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, prowadzą również badania chemiczne, farmaceutyczne, farmakologiczne i toksykologiczne produktów leczniczych oraz biorą udział w badaniach klinicznych.

Możliwości zatrudnienia i rozwoju są bardzo duże, a absolwenci znajdują pracę nie tylko w całej Polsce, ale i krajach Unii Europejskiej.

Gdzie studiować na kierunku farmacja w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek farmacja w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek farmacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny UMLUB) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Lublinie?

Studia medyczne w Lublinie na kierunku farmacja są niezwykle zajmującą i ważną dziedziną nauki. Farmacja jest bardzo istotna zwłaszcza we współpracy z kierunkiem lekarskim. Nim zdecydujesz o podjęciu tego typu studiów, zastanów się:

 • Czy jesteś osobą cierpliwą i odporną na stres?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy Twoim życiowym celem jest niesienie pomocy innym?

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że konkurencja na studia medyczne jest bardzo duża. Musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Dwa wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo Uniwersytet Medyczny w Lublinie wymaga rozszerzonej chemii, a także jednego spośród przedmiotów do wyboru: biologii lub matematyki. Warto także zdać dobrze język obcy nowożytny. Pozycję na listach przyjętych pozwolą zająć Ci także olimpiady i konkursy. Laureaci i finaliści zdobywają najwyższe wyniki i mają pewne miejsce na listach zakwalifikowanych. Warto spróbować swoich sił w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie Matematycznej.

Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku farmacja i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczenia lekarskiego, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stornach internetowych uczelni w Lublinie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

FARMACJA - ważne informacje

farmacja studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku farmacja w Lublinie?

Kierunek farmacja w Lublinie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i gwarantuje szerokie możliwości rozwoju.

Angelika, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Farmacja to niezwykle istotny kierunek, który służy nie tylko pacjentom, ale i lekarzom. Wszelkie nauki medyczne muszą ze sobą współpracować, by działać na korzyść człowieka i służyć pomocą w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Nie żałuję mojego wyboru.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Lublin studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu