Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa człowieka
 • biochemia
 • biofizyka
 • biologia medyczna
 • diagnostyka fizjologiczna
 • fizjoterapia ogólna

 

Termin „fizjoterapia” pochodzi z języka greckiego, z czego „phýsis” oznacza naturę, a „therapeía” opiekę oraz leczenie. Jest to nauka medyczna, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i  przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Dokładniej rzecz tłumacząc fizjoterapia obejmuje terapię narządów ruchu, fizjoterapię neurologiczną, fizjoterapię ortopedyczną, korekcję wad postawy, jak również terapię dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów. Czy łatwa to dziedzina? Na pewno nie, wiedząc jak szeroką wiedzę należy posiadać, by móc pomagać potrzebującym pacjentom. Gdzie nabyć tę wiedzę? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie Fizjoterapia prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób chorych i niepełnosprawnych. Studenci pozyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej oraz dyscyplin pokrewnych. Program kształcenia dotyczy teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej. Obejmuje kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych fizjoterapii. Studenci uczą się testów funkcjonalnych wykorzystywanych podczas doboru metod terapeutycznych stosownych do stanu funkcjonalnego pacjenta, a także jego wieku i płci oraz prowadzenia kontroli uzyskiwanych efektów terapii w celu weryfikacji oraz modyfikacji prowadzonego programu postępowania fizjoterapeutycznego. Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzuje się bogatym programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: anatomia prawidłowa człowieka, biochemia, biofizyka, biologia medyczna, diagnostyka fizjologiczna, fizjoterapia ogólna, anatomia funkcjonalna, farmakologia w fizjoterapii, patologia ogólna, aktywna rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami, biomechanika kliniczna, masaż.

Absolwenci omawianego przez nas kierunku stają się fizjoterapeutami. Profesja ta coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, a wpływ na tę tendencję mają globalne zmiany społeczne, takie jak rosnąca długość życia i średnia wiekowa, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. A gdzie mogą pracować absolwenci Fizjoterapii? Osoby, które ukończyły omawiany kierunek znajdą zatrudnienie w gabinetach fizjoterapeutycznych, uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Kierunki studiów w Lublinie to bardzo długa lista dziedzin, a Fizjoterapia zajmuje na niej istotne miejsce, zatem należy wiedzieć o niej jak najwięcej zanim rozpocznie się naukę. Gdzie studiować? Która uczelnia będzie dla nas najlepsza? Aby wybrać najlepiej wystarczy upewnić się, otrzymując odpowiedź na pytanie: jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Michał, student Fizjoterapii mówi:

„Wybrałem naukę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z kilku względów. Po pierwsze, nie chciałem opuszczać rodzinnego miasta, a po drugie nie musiałem tego robić, ponieważ znajduje się w nim jedna z najlepszych uczelni medycznych w Polsce. Lubelski UMED to najlepsze miejsce dla ludzi z ambicjami i konkretnym pomysłem na życie zawodowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii prawidłowej człowieka,
 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka,
 • interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu,
 • biomechanicznej analizy postawy ciała,
 • kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu,
 • technik i metodyki terapii manualnej,
 • fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizjoterapia:

Absolwent kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach fizjoterapeutycznych,
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach sportowych,
 • ośrodkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Fizjoterapia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komentarze (0)