Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo

30.01.2022

Położnictwo – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2022

Studia na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku położnictwo w UMLUB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biochemia i biofizyka
 • embriologia i genetyka
 • fizjologia
 • etyka zawodu położnej
 • zdrowie publiczne
 • pedagogika

 

Położnictwo to niezwykle odpowiedzialna misja, wymagająca dużej wiedzy, różnorodnych kwalifikacji, jak również predyspozycji psychologicznych. To dyscyplina dla osób sumiennych, rzetelnych i gotowych do nieustannego rozwijania umiejętności, a także dla tych, którzy czują w sobie ogromną chęć pomagania. Na tych, którzy odnajdą w sobie te wszystkie cechy czeka kierunek Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu. Studenci pozyskują ogólną wiedzę medyczną i szczegółową w zakresie położnictwa. Nabywają umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Uczą się rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: anatomia, biochemia i biofizyka, embriologia i genetyka, fizjologia, etyka zawodu położnej, zdrowie publiczne, pedagogika, podstawy opieki położniczej, farmakologia, patologia, badania fizykalne, promocja zdrowia, techniki położnicze i prowadzenie porodu, dydaktyka medyczna, badania naukowe, zarządzanie w położnictwie, nowoczesne techniki diagnostyczne, prawo w praktyce położniczej, opieka w ginekologii wieku rozwojowego.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata położnictwa, a absolwenci studiów stopnia drugiego magistra położnictwa. Jaka przyszłość zawodowa czeka po ukończeniu nauki? Osoby posiadające dyplom kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Opinie

Studia w Lublinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Położnictwo należy zwrócić uwagę na uczelnię medyczną w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Weronika, studentka Położnictwa mówi:

„Zawodów odpowiedzialnych powinno uczyć się na prestiżowych uczelniach, gwarantujących wysokiej jakości wykształcenie. Dlatego wybrałam naukę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. To miejsce dla ludzi z ambicjami, poważnymi planami na przyszłość i dużą chęcią do nauki.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

Położnictwo studia Lublin

Położnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • rozpoznawania najczęstszych zespołów chromosomowych człowieka i wad rozwojowych,
 • przeprowadzania badania fizykalnego,
 • technik położniczych i prowadzenia porodu,
 • promowania zdrowych wzorców życia,
 • sprawowania kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • szpitalach,
 • klinikach,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku położnictwo będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)