Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

03.02.2022

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Architektura krajobrazu jest dyscypliną związaną z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka. Współcześnie obejmuje takie zagadnienia jak architektura, planowanie przestrzenne i urbanistyka. Nietrudno odgadnąć, że aby profesjonalnie działać w takim obszarze potrzebna jest solidna i specjalistyczna wiedza. Gdzie można ją zdobyć? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie Architektura krajobrazu prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku architektura krajobrazu w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci nabywają umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, które to przygotowują ich do wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, jak również budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia. Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, historia sztuki, rysunek i rzeźba, podstawy projektowania, hydrologia, ekologia, grafika inżynierska, gleboznawstwo, dendrologia, uzbrojenie terenu, meteorologia i klimatologia, materiałoznawstwo, projektowanie komputerowe, pomiary geodezyjne w architekturze krajobrazu, kosztorysowanie, zbiorowiska roślinne, mała architektura i konstrukcje ogrodowe, historia sztuki ogrodowej.

Spoglądając na listę realizowanych przedmiotów nietrudno domyślić się, że architekt krajobrazu to zawód interdyscyplinarny, przed którym stoją różnorodne zadania. Na przykład? Ochrona naturalnych zasobów, utrzymywanie ich i przywracanie im użyteczności, minimalizowanie szkód, które powstają w krajobrazie w wyniku ingerencji człowieka, czy też opracowywanie projektów mających na celu ochronę i kształtowanie krajobrazu, na wielu różnych poziomach planowania przestrzennego. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że absolwenci omawianego kierunku będą mogli pracować w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Kierunki studiów w Olsztynie tworzą niemałą przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Architektura krajobrazu. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Daria, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to najlepsza uczelnia w tej części kraju i jedna z najlepszych w całej Polsce. Tutaj spotykają się ludzie pełni pasji i ogromnej miłości do tego, co robią. Studia nie są żadnym nudnym obowiązkiem, tylko wspaniałą przygodą, a uzyskany dyplom stanowi gwarancję świetnego wykształcenia.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

Architektura krajobrazu studia Olsztyn

Architektura krajobrazu studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod kształtowania kompozycji,
 • geodezyjnych metod odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia,
 • sposobów badania siedlisk glebowych,
 • zasad projektowania obiektów budowlanych,
 • systematyki i nomenklatury roślin,
 • współczesnych tendencji i konwencji stylowych w kształtowaniu ogrodów,
 • podstawowych praw naturalnych i działań związanych ze środowiskiem i jego ochroną,
 • procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektu architektury krajobrazu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)