Architektura krajobrazu - Olsztyn

Architektura krajobrazu - Olsztyn

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

06.10.2023

Architektura krajobrazu studia Olsztyn 2023 | woj. warmińsko-mazurskie

Architektura krajobrazu w Olsztynie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) lub 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studenci poznają zagadnienia związane z konserwacją i rewaloryzacją krajobrazu, planowaniem przestrzennym czy projektowaniem krajobrazu miasta. Nauczą się również, jak zarządzać terenami zielonymi oraz czynić je funkcjonalnymi i estetycznymi.

Po zakończeniu nauki absolwenci architektury krajobrazu mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach zajmujących się planowaniem gospodarowania przestrzennego. Czekać na nich będą także różnorodne organy administracyjne czy też firmy prywatne zajmujące się realizacją i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu.

 

Uczelnie

W Olsztynie architekturę krajobrazu możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Olsztynie na kierunku architektura krajobrazu w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, język polski, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura krajobrazu w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura krajobrazu w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura krajobrazu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak architektura krajobrazu uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych wśród kierunków technicznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. W procesie kwalifikacyjnym najważniejsze są egzaminy wstępne. Egzamin praktyczny z rysunku obejmuje ocenę predyspozycji plastycznych. Kandydaci składają teczkę pięciu prac rysunkowych w formacie A3, które przedstawiają krajobraz otwarty, współczesną i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej. Wyniki maturalne odgrywają drugorzędną rolę, ale musisz zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, to znaczy matematykę, język polski, język obcy nowożytny. W procesie rekrutacyjnym można uwzględnić także biologię, geografię, chemię, matematykę, język polski, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie studia architektoniczne na kierunku architektura krajobrazu oferują w ramach studiów stacjonarnych. Studia dzienne wiążą się z regularnymi spotkaniami, systematyczną nauką, praktykami zawodowymi, a także z zajęciami artystycznymi w plenerze.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Rainer Maria Rilke stwierdził: „Człowiek i brzydki krajobraz: zawsze człowiek jest winny.” Słowa te nie są bez znaczenia, ponieważ ingerencja człowieka zaburza estetykę natury, dlatego sednem jest tworzenie piękna na zasadzie kooperacji z przyrodą. Gianni Giuffrida uważał, że dobry design jest w nas i jest kwestią tego, co czujemy. Architekci krajobrazu kształtują życiową przestrzeń człowieka i udoskonalają ją dzięki elementom roślinnym lub wodnym, a także architektonicznym.

Idealni kandydaci na tego typu studia nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne są także predyspozycje manualne i twórczy umysł, który wpłynie na kreatywne postrzeganie świata. Jeśli dobrze czujesz się w otwartej przestrzeni, interesujesz się historią sztuki, a Twoim planem na przyszłość jest projektowanie, studia architektoniczne w Olsztynie są właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura krajobrazu możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunek architektura krajobrazu w Olsztynie realizować możesz na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić interdyscyplinarne kształcenie w różnych dziedzinach.

 

4. Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku architektura krajobrazu przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach, które zajmują się opracowywaniem projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, w jednostkach, które realizują i pielęgnują obiekty architektury krajobrazu, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Studenci zdobywają niezbędne umiejętności i wiedzę teoretyczną, która pozwala im odnaleźć się w pracy w jednostkach, które opracowują projekty zagospodarowania przestrzennego, w szkolnictwie, w instytucjach badawczych, w administracji, w instytucjach, które zajmują się kształtowaniem i konserwacją krajobrazu. Absolwenci zajmują się budowaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, kierowaniem i nadzorem robót realizacyjnym i pielęgnacyjnym, wykonywaniem prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia roślin,
 • uzbrojenie terenu,
 • gleboznawstwo,
 • meteorologia i klimatologia,
 • maszyny i narzędzia stosowane w architekturze krajobrazu,
 • architektura wodna w krajobrazie,
 • rozmnażanie i pielęgnacja ozdobnych roślin ogrodniczych,
 • choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych,
 • urządzanie obiektów architektury krajobrazu,
 • projektowanie i pielęgnacja nawierzchni trawiastych,
 • hydrologia,
 • historia sztuki,
 • prawo w architekturze krajobrazu,
 • mała architektura i konstrukcje ogrodowe,
 • konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu,
 • projektowanie i pielęgnacja nawierzchni trawiastych,
 • komunikacja społeczna w architekturze krajobrazu
 • i wiele innych.

Studenci mają okazje rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności, na przykład architektury krajobrazu lub kształtowania i ochrony krajobrazu. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Kierunek architektura krajobrazu w Olsztynie zapewnia studentom wiedzę odnoszącą się do nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, sztuk pięknych, a także zasad prawnych i etycznych. Zdobywane umiejętności odnoszą się przede wszystkim do kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, biologicznymi, a także psychicznymi człowieka. Studenci doskonalą zdolności rysunkowe, różnego rodzaju umiejętności techniczne i manualne, a także predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie?

Studia na kierunku Architektura krajobrazu w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia architektoniczne w Olsztynie na kierunku architektura krajobrazu podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia techniczne tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim. Tytuł magistra inżyniera zapewnia dodatkowe możliwości pracy i rozwoju. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia.

Architektura krajobrazu w Olsztynie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister

Jaka praca po kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie?

Studia architektoniczne w Olsztynie przygotowują studentów do pracy, w której to będą się oni zajmować wykonywaniem prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywaniem ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, budowaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia, wykonywaniem projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, zarządzaniem jednostkami, które zajmują się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracą z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu, kierowaniem i nadzorem nad robotami realizującymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu.

Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu.

Uczelnie w Olsztynie zapewniają absolwentom interdyscyplinarne wykształcenie, które przekłada się na możliwość pracy w studiach promocji i reklamy wizualnej, w agencjach designerskich, w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach budowlanych i deweloperskich, w biurach planowania przestrzennego i rozwoju miast, w administracji architektoniczno-budowlanej, w firmach budowlano-architektonicznych. Studenci niejednokrotnie decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, zatrudniają się w sektorze publicznym i prywatnym, pracują zarówno w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmują się kształtowaniem przestrzeni, projektowaniem na tle architektonicznym i urbanistycznym.

Gdzie studiować na kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 24 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek architektura krajobrazu - uczelnie w Olsztynie

 

czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

 

Architektura krajobrazu studia stacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 
Architektura krajobrazu studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Olsztynie

 

Uczelnie w Olsztynie - kierunek architektura krajobrazu:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura krajobrazu w Olsztynie?

Architektura krajobrazu to bardzo fascynująca dziedzina nie tylko techniczna, ale i artystyczna. Kandydaci na tego typu studia muszą cieszyć się wysublimowanym poczuciem estetyki, by zadbać o potrzeby nie tylko biologiczne, ale i psychiczne człowieka. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz twórczy umysł i predyspozycje manualne?
 • Czy interesujesz się zarówno historią sztuki, jak i uwarunkowaniami przyrodniczymi, które mają wpływ na kształtowanie krajobrazu?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że zainteresowanych jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. W procesie rekrutacyjnym najważniejsze są egzaminy wstępne. Egzamin praktyczny z rysunku obejmuje ocenę predyspozycji plastycznych. Kandydaci składają teczkę pięciu prac rysunkowych w formacie A3, które przedstawiają krajobraz otwarty, współczesną i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej. Wyniki maturalne odgrywają drugorzędną rolę, ale musisz zdawać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty: matematykę, język polski, język obcy nowożytny. W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się trzy wybrane przedmioty: biologię, geografię, chemię, matematykę, język polski, język obcy nowożytny. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejsze są oczywiście egzaminy wstępne. Komisja Rekrutacyjna oczekuje jednak świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia studiów do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

ARHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

architektura krajobrazu studia

studia architektura i budownictwo Olsztynie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura krajobrazu w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku architektura krajobrazu uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych wśród propozycji kierunków inżynierskich.

Sabina, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Nigdy nie przypuszczałam, że wyląduję na architekturze krajobrazu. Początkowo chciałam urządzać wnętrza, ale przestrzeń jest jeszcze ciekawsza i często daje więcej możliwości, chociaż musimy uwzględniać także predyspozycje naturalne. Kierunek jest bardzo ciekawy, idealny dla osób kreatywnych. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Olsztyn studia i stopnia

Architektura krajobrazu Olsztyn studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Olsztyn studia stacjonarne

Popularne kierunki architektura i budownictwo w Olsztynie

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia