Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Filologia polska to dyscyplina dla osób, które interesują wszelkie formy tworzywa językowego, które pragną rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze i pisarskie, które mają potrzebę dyskusji nad zjawiskami literackimi i językowymi. To także dyscyplina dla tych, którzy czują, że z warsztatem redakcyjnym i przekazywaniem informacji mogą wiązać swoją przyszłość. Jeśli wszystko wydaje się jasne, pozostaje jedynie wybrać odpowiednią uczelnię. Taką jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, gdzie Filologia polska prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz wiedzy z obszaru nauki o języku i literatury. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności, jak również posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ponadto, rozwijają umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji. Filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Na program nauczania składają się między innymi takie przedmioty jak: filozoficzne konteksty literatury, główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku, gramatyka opisowa, historia filozofii, gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, historia Polski, język łaciński z elementami kultury antycznej, literatura epok dawnych, literatura powszechna, poetyka z elementami teorii literatury, wiedza o kulturze, zagadnienia literatury współczesnej, leksykografia współczesna, podstawy pisowni polskiej, literatura staropolska, antropologia, kultura języka i wypowiedzi, kulturowe wymiary nowych mediów, teksty kultury, analiza i interpretacja dzieła literackiego, korespondencja sztuk, stylistyka współczesna.

Realizowane w toku studiów przedmioty mają przygotować studentów do każdej pracy, która wymaga świadomego, poprawnego i estetycznego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Co za tym idzie, absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, placówkach oświatowych, placówkach kulturalnych, redakcjach czasopism, bibliotekach.

Filologia polska to jeden z najczęściej wybieranych kierunków, zatem bardzo często figuruje w ofertach szkół wyższych. Która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Olsztynie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Karolina, studentka Filologii polskiej mówi:

„Przepis na studia wydaje się bardzo prosty. Należy wybrać najlepszą uczelnię i włożyć w naukę dużo energii. Ja wybrałam UWM i wiem, że był to najtrafniejszy wybór.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na UWM:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej,
 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • interpretowania zjawisk rozwijającej się kultury masowej,
 • najważniejszych dzieł i zjawisk polskiej literatury,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok,
 • językoznawstwa historycznego i współczesnego,
 • krytycznej wypowiedzi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • bibliotekach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia polska - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)