Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

03.02.2022

Filologia polska – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Filologia polska to dyscyplina dla osób, które interesują wszelkie formy tworzywa językowego, które pragną rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze i pisarskie, które mają potrzebę dyskusji nad zjawiskami literackimi i językowymi. To także dyscyplina dla tych, którzy czują, że z warsztatem redakcyjnym i przekazywaniem informacji mogą wiązać swoją przyszłość. Jeśli wszystko wydaje się jasne, pozostaje jedynie wybrać odpowiednią uczelnię. Taką jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, gdzie Filologia polska prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku filologia polska w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz wiedzy z obszaru nauki o języku i literatury. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności, jak również posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ponadto, rozwijają umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji. Filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Na program nauczania składają się między innymi takie przedmioty jak: filozoficzne konteksty literatury, główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku, gramatyka opisowa, historia filozofii, gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, historia Polski, język łaciński z elementami kultury antycznej, literatura epok dawnych, literatura powszechna, poetyka z elementami teorii literatury, wiedza o kulturze, zagadnienia literatury współczesnej, leksykografia współczesna, podstawy pisowni polskiej, literatura staropolska, antropologia, kultura języka i wypowiedzi, kulturowe wymiary nowych mediów, teksty kultury, analiza i interpretacja dzieła literackiego, korespondencja sztuk, stylistyka współczesna.

Realizowane w toku studiów przedmioty mają przygotować studentów do każdej pracy, która wymaga świadomego, poprawnego i estetycznego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Co za tym idzie, absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, placówkach oświatowych, placówkach kulturalnych, redakcjach czasopism, bibliotekach.

 

Opinie

Filologia polska to jeden z najczęściej wybieranych kierunków, zatem bardzo często figuruje w ofertach szkół wyższych. Która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Olsztynie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Karolina, studentka Filologii polskiej mówi:

„Przepis na studia wydaje się bardzo prosty. Należy wybrać najlepszą uczelnię i włożyć w naukę dużo energii. Ja wybrałam UWM i wiem, że był to najtrafniejszy wybór.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na UWM:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej,
 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • interpretowania zjawisk rozwijającej się kultury masowej,
 • najważniejszych dzieł i zjawisk polskiej literatury,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok,
 • językoznawstwa historycznego i współczesnego,
 • krytycznej wypowiedzi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • bibliotekach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)