Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Pielęgniarstwo to dziedzina szlachetna, traktowana przez osoby wykonujące ten zawód jako szczególną misję. By móc profesjonalnie pracować potrzebna jest nie tylko specjalistyczna wiedza, lecz także określone cechy charakteru. Należy wykazywać się cierpliwością, umiejętnością komunikacji, skrupulatnością. Naturalnie, cech osobowości nie da się dokładnie nauczyć, lecz konkretną wiedzę można pozyskać wybierając studia na kierunku Pielęgniarstwo. A gdzie? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, czyli pozyskanie niezbędnych kompetencji i umiejętności do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Studenci uczą się rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, jak również realizacji zleceń lekarskich. Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: anatomia, biochemia, genetyka, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, fizjologia, pedagogika, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, badania fizykalne, dietetyka, mikrobiologia i parazytologia, podstawowa opieka zdrowotna, radiologia, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, farmakologia, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, badania naukowe w pielęgniarstwie, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.

Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to kierunek, który obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym. Absolwenci znajdą zatrudnienie w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, czy domach opieki społecznej.

Studia w Olsztynie dają wiele możliwości edukacyjnych. Chcąc studiować tak ważny kierunek jak Pielęgniarstwo zainteresowani powinni bliżej przyjrzeć się opisywanej przez nas szkole wyższej. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Paulina, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to najlepszy wybór, jakiego mogłam dokonać odnośnie swojego kształcenia. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w Polsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • psychologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie brane pod uwagę są następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UWM Olsztyn

 

 

Komentarze (0)