Pielęgniarstwo - Olsztyn

Pielęgniarstwo - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo studia Olsztyn 2021 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Olsztynie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo +

Filia UWM w Ełku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego UWM stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak pielęgniarstwo wywołują duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia medyczne. Osób, które wybierają tego typu kierunek podczas rekrutacji, jest bardzo wiele, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, fizykę i astronomię, matematykę, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Olsztynie?

Studia medyczne w Olsztynie na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci studia w formie regularnych spotkań i systematycznej nauki, warto rozważyć tryb dzienny studiowania. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że tryb niestacjonarny jest płatny nawet na uczelniach publicznych.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Christie Watson stwierdziła: „Zawód pielęgniarki wymaga elastyczności i umiejętności przystosowania się do nowych warunków oraz przekierowania energii tam, gdzie potrzebują jej w danej chwili pacjenci i współpracownicy, nawet jeśli to terra incognito”. Kierunek pielęgniarstwo w Olsztynie jest przeznaczony dla pasjonatów, którzy pragną opiekować się chorymi ludźmi, chcą zajmować się edukacją ludzi zdrowych, zajmować się pacjentem podczas procesów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Idealni kandydaci na studia medyczne w ramach pielęgniarstwa powinni być odporni na stres i mieć predyspozycje komunikacyjne. Warto, abyś odznaczał/a się empatią i cierpliwością, a także, żebyś nie miał/a problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Jeśli odnajdujesz w sobie zamiłowanie do biologii i chemii, a także konkretnych nauk medycznych, tego typu kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunek pielęgniarstwo w Olsztynie możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia w różnorodnych dziedzinach nauki.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, badania fizykalne, dietetyka, mikrobiologia i parazytologia, fizjologia, radiologia, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii, wprowadzenie do farmakologii klinicznej, opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii i reumatologii i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku pielęgniarstwo zapewniają absolwentom gruntowne, wszechstronne wykształcenie. Studenci zapoznają się z różnego rodzaju regulacjami prawnymi i normami etycznymi dotyczącymi zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Interdyscyplinarnie przekazywana wiedza pozwala zapewnić bezpieczeństwo i wysoki poziom opieki pacjentom, promować zdrowie, udzielać świadczeń w zakresie zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.

Absolwenci podejmują pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, w domach opieki społecznej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wprowadzenie do farmakologii klinicznej,
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia,
 • położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • leczenie i opieka pielęgniarska w neurochirurgii,
 • opieka pielęgniarska nad chorym w dermatologii i reumatologi,
 • podstawy psychoterapii
 • i wiele innych.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych. Zapoznają się z regulacjami prawnymi i normami etycznymi, które odnoszą się do zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza. Zdobywana wiedza ma pomóc absolwentom w zapewnieniu bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Zdobywane i rozwijane umiejętności pozwalają udzielić doskonałej opieki pacjentom niepełnosprawnym i umierającym, w odpowiedni sposób komunikować się z personelem medycznym, pacjentami i ich rodzinami, organizować pracę własną, a także udzielać informacji związanych z promocją zdrowia i stylu życia. Wykształcone zdolności pozwalają pokonywać codzienne trudności pracy w zakresie pielęgniarstwa.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Olsztynie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek pielęgniarstwo w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. W takim przypadku możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Ukończenie studiów licencjackich umożliwia podjęcie pracy zawodowej, jak również pozwala na kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Studia drugiego stopnia może realizować przede wszystkim absolwent pierwszego stopnia pielęgniarstwa. Ukończenie studiów magisterskich pozwala również na kontynuowanie kształcenia w ramach studiów trzeciego stopnia.

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Olsztynie?

Studia medyczne na kierunku pielęgniarstwo dają możliwość w pełni samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpilach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w domach opieki społecznej.

Jako pielęgniarze lub pielęgniarki absolwenci udzielają świadczeń zdrowotnych, które polegają przede wszystkim na planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, na rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, na udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, na edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Studenci uczą się, w jaki sposób sprawować wysoki poziom opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, jak edukować chorego i jego bliskich, jeśli chodzi o życie z chorobą i niepełnosprawnością, jak skutecznie komunikować się w zespole medycznym.

Absolwenci chętnie zatrudniani są w publicznych i niepublicznych jednostkach medycznych, w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, w różnych podmiotach leczniczych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w placówkach nauczania i wychowania, w szpitalu uzdrowiskowym, w poradniach specjalistycznych, w sanatorium, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w ośrodkach naukowo-badawczych, w ośrodkach służby medycznej, w hospicjach, w uzdrowiskach, na uczelniach, w stacji pogotowia ratunkowego, w oddziałach szpitalnych.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Olsztynie?

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Olsztynie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Olsztynie?

Kierunek pielęgniarstwo w Olsztynie jest przeznaczony dla ludzi z powołaniem, którzy są gotowi poświęcić się pacjentom i dzięki sile swojej empatii i cierpliwości pragną pomagać im w dążeniu do zdrowia. Nie jest to jednak kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy nie poddajesz się stresowi i potrafisz racjonalnie działać nawet w sytuacjach ekstremalnych?
 • Czy odznaczasz się empatią i masz rozwinięte zdolności komunikacyjne?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób przyjętych jest zawsze ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, fizykę i astronomię, matematykę, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej lub Olimpiadzie Chemicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Olsztynie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Olsztynie?

Studia medyczne w Olsztynie na kierunku pielęgniarstwo uchodzą za jedne z najbardziej obleganych.

Lena, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Pielęgniarki i pielęgniarze każdego dnia obcują z pacjentem, dając im całą swoją energię i otaczając opieką. Zawód jest bardzo trudny i wymagający. W żadnej dziedzinie medycznej nie ma miejsca na błędy, dlatego musisz być przygotowany na ilość nauki, która Cię czeka. Ale jaka jest satysfakcja!

Kierunki medyczne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)