Politologia

Politologia

Politologia

03.02.2022

Politologia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Politologia jest szerokim obszarem tematycznym, w skład którego wchodzą takie zagadnienia jak: teoria polityki, myśl społeczno- polityczna, nauka o państwie i systemach politycznych, marketing polityczny, czy stosunki międzynarodowe. To dyscyplina dla tych, których interesuje przede wszystkim polityka, ale niekoniecznie ta znana wyłącznie z doniesień medialnych. Gdzie studiować? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie Politologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku politologia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także wiedzy umożliwiającej analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Studenci poznają historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych, zasady funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego, jak również zasady marketingu politycznego i funkcjonowania systemu medialnego. Politologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony zarówno w trybie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: geografia polityczna i geopolityka, historia powszechna XX wieku, historia ustroju i systemów politycznych w Polsce, integracja europejska, metody badań politologicznych, nauka o państwie i prawie, system polityczny i prawny Unii Europejskiej, teoria stosunków międzynarodowych, ekonomia, podstawy komunikacji społecznej, system polityczny Polski współczesnej, współczesne doktryny polityczne, antropologia polityczna, organizacja i zarządzanie, partie polityczne i systemy partyjne, polityka społeczna i gospodarcza, statystyka w badaniach politologicznych, współczesne demokracje, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jaka wiedza wyróżnia absolwentów Politologii? Osoby, które ukończyły omawiany kierunek charakteryzują się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi rozumieć zjawiska i procesy polityczne i społeczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwenci odznaczają się wszechstronną wiedzą z zakresu problematyki systemów politycznych, umiejętnością dokonywania analiz i decyzji politycznych, a także zjawiska procesów zachodzących w życiu publicznym. Ponadto, znają zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej, jak również posiadają wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, mediów oraz marketingu politycznego. Z tak obszernym bagażem wiedzy absolwenci Politologii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, mediach.

 

Opinie

Kierunki studiów w Olsztynie tworzą razem długą listę ciekawych dyscyplin, a Politologia zajmuje na niej zaszczytne miejsce. Wiemy, że kształcenie w jej obszarze oferuje jedna szkoła wyższa, zatem myśląc poważnie o studiach warto dowiedzieć się jeszcze – jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Adrian, student Politologii mówi:

„Od pierwszych zajęć wiedziałem, że nie mogłem wybrać lepszego miejsca do studiowania. UWM to miejsce wyjątkowe, z ciekawymi ludźmi których można spotkać na każdym kroku. „

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia

Politologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • najnowszej historii politycznej,
 • marketingu politycznego,
 • reguł funkcjonowania systemu partyjnego,
 • działań administracji publicznej,
 • analizowania kampanii wyborczych i stosowanych w nich narzędzi,
 • polityki społecznej i gospodarczej,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji oraz procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej,
 • etyki polityki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)