Weterynaria

Weterynaria

Weterynaria

04.07.2022

Weterynaria – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Każdy, kto zastanawia się nad studiami weterynaryjnymi musi zdawać sobie sprawę z tego, że należą one do najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Późniejszy zawód nie polega wyłącznie na opiece nad bezbronnymi, małymi czworonogami, lecz łączy się także z obowiązkami, które, mówiąc najogólniej, nie należą do najprzyjemniejszych. Jednym słowem, Weterynaria to kierunek dla ludzi o stalowych nerwach. Jeśli takowe posiadamy, to pozostaje nam tylko wybrać uczelnię. Gdzie studiować? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie Weterynaria prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Studia na kierunku weterynaria w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 216

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest poznanie i zrozumienie procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, gwarantujących dobre zdrowie i wysoką produkcyjność zwierząt, a także podstaw diagnozowania i leczenia chorób. W jednakowym stopniu dotyczy to zagadnień produkcji zwierzęcej, profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki, terapii i zwalczania chorób zwierząt, jak również nadzoru sanitarnego nad procesami produkcyjnymi żywności zwierzęcego pochodzenia oraz ochrony zdrowia publicznego. Weterynaria na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: anatomia zwierząt, biofizyka, biologia, biologia komórki, histologia i embriologia, język łaciński, agronomia, biostatystyka i metody dokumentacji, genetyka ogólna i weterynaryjna, ochrona środowiska, chów i hodowla zwierząt, ekonomia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, technologie w produkcji zwierzęcej, anatomia topograficzna, immunologia, praktyka hodowlana, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmacja, farmakologia weterynaryjna, patofizjologia, patomorfologia, chirurgia ogólna i anestezjologia, diagnostyka obrazowa, epidemiologia weterynaryjna.

W toku studiów studenci Weterynarii uczestniczą w wykładach tradycyjnych i interaktywnych, ćwiczeniach o różnorodnym wymiarze, seminariach, kuratoriach klinicznych oraz praktykach hodowlanych, klinicznych i sanitarnych. Materiał dydaktyczny stanowią również pacjenci przyjmowani w ambulatoriach wydziału, zwierzęta w fermach, zwierzęta rzeźne i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz tkanki i zwłoki zwierząt. A jak wygląda droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, administracji różnego szczebla.

 

Opinie

Kierunki studiów w Olsztynie to bardzo długa lista dziedzin, a Weterynaria zajmuje na niej istotne miejsce, zatem należy wiedzieć o niej jak najwięcej zanim rozpocznie się naukę. Gdzie studiować? Która uczelnia będzie dla nas najlepsza? Aby wybrać najlepiej wystarczy upewnić się, otrzymując odpowiedź na pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Dominika, studentka Weterynarii mówi:

„Nie będę oryginalna jeśli powiem, że na studia weterynaryjne pociągnęła mnie miłość do zwierząt. A do studiowania akurat na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim pociągnęła mnie miłość do tego miasta, a także świetny program kształcenia i fantastyczne grono wykładowców.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

WETERYNARIA - ważne informacje

Weterynaria studia Olsztyn

Weterynaria studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktury i ultrastruktury komórki zwierzęcej i jej zmienności w różnych typach tkanek,
 • stosowania technik analizy mikroskopowej komórek,
 • histologii i embriologii,
 • ogólnej budowy zwierząt,
 • anatomii topograficznej,
 • genetyki ogólnej i weterynaryjnej,
 • wskazań i przeciwskazań stosowania leków u zwierząt,
 • toksykologii,
 • weterynarii sądowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Weterynaria:

Absolwent kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • administracji różnego szczebla.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)