Weterynaria - Olsztyn

Weterynaria - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Weterynaria studia Olsztyn 2021 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku weterynaria w Olsztynie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku weterynaria, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 216 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Weterynaria - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek weterynaria

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Weterynaria stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek weterynaria w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku weterynaria najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • język obcy
 • matematyka

 

Studia w Olsztynie na kierunku weterynaria wzbudzają zainteresowanie bardzo wielu kandydatów, ponieważ weterynarię wciąż można studiować w niewielu polskich miastach. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, dlatego musisz zadbać o najwyższy poziom kształcenia. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę, fizykę i astronomię. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku weterynaria bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WETERYNARIA OLSZTYN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WETERYNARIA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku weterynaria w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku weterynaria możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Mark Twain pytał: „Czy dom bez kota – najedzonego, dopieszczonego i należycie docenionego – zasługuje w ogóle na miano domu?” Pisarz pragnął podkreślić jak ważny jest szacunek dla zwierząt, a należy się on nie tylko kotom, ale każdemu gatunkowi. Weterynaria to nauka medyczna, która skupia w sobie wiedzę i umiejętności niezbędne do służenia nie tylko zwierzęciu, ale i człowiekowi. Weterynarze i specjaliści do spraw weterynaryjnych skupiają się na higienie produktów pochodzenia zwierzęcego, higienie zwierząt, zwalczaniu chorób zwierzęcych.

Idealni kandydaci na tego typu studia weterynaryjne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne jest także to, by w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie odnoszące się nie tylko do samym zwierząt, ale i ich bezpieczeństwa oraz zagrożeń dla człowieka. Jeśli te zagadnienia nie są Ci obce, kierunek weterynaria w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku weterynaria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku weterynaria w Olsztynie realizowane są w ramach studiów jednolitych. Studia jednolite trwają pięć i pół roku.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak weterynaria możesz realizować na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie starają się zapewnić jak najwięcej możliwości rozwoju w różnorodnych dziedzinach kształcenia.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: biostatystyka i metody dokumentacji, historia weterynarii i deontologia, etologia, dobrostan i ochrona zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, weterynaria sądowa, chirurgia ogólna i anestezjologia, ochrona i wykorzystanie zwierząt doświadczalnych, administracja i ustawodawstwo weterynaryjne, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, rozród i położnictwo psów i kotów, rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek weterynaria w Olsztynie daje absolwentom odpowiednie uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej. Absolwenci są także zatrudniani w prywatnych laboratoriach diagnostycznych, w państwowej służbie weterynaryjnej, w zakładach produkcji zwierzęcej, w przemyśle farmaceutycznym, w instytucjach naukowo-badawczych i naukowo dydaktycznych, w produkcji pasz i dodatków paszowych.

Absolwenci pracują w marketingu farmaceutycznym, w ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego, w ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego, w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt, w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej zakładach diagnostycznych, w rzeźniach. Studenci są przygotowywani do zajmowania się diagnostyką kliniczną, sekcyjną i laboratoryjną, profilaktyką chorób, higieną środowiska, zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku weterynaria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • ochrona i wykorzystanie zwierząt doświadczalnych,
 • higiena środków żywienia zwierząt,
 • rozród i położnictwo psów i kotów,
 • administracja i ustawodawstwo weterynaryjne,
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna,
 • rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich,
 • choroby ptaków,
 • higiena produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń,
 • prewencja weterynaryjna,
 • andrologia i unasienianie,
 • choroby zakaźne koni,
 • epidemiologia weterynaryjna,
 • diagnostyka obrazowa,
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w ramach tradycyjnych i interaktywnych wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, klinicznych, sekcyjnych, terenowych, seminariów, kuratoriów klinicznych, praktyk hodowlanych, klinicznych i sanitarnych. Studia nie przewidują specjalizacji, ale studenci mogą realizować je zarówno w języku polski, jak i w języku angielskim wykładowym. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej uczelni w Olsztynie.

Studenci zdobywają wykształcenie w wymiarze ogólnym, jak i kierunkowym, a także odbywają wielogodzinne praktyki i staże kliniczne. Podstawowa wiedza sięga nauk biologicznych i medycznych. Studenci zyskują także umiejętności odnoszące się do rozpoznawania, leczenia i zwalczania chorób zwierzęcych, dowiadują się jak wykonywać podstawowe zabiegi chirurgiczne u poszczególnych zwierząt, kształcą zdolności komunikacyjne, a także empatię i cierpliwość.

Ile trwają studia na kierunku weterynaria w Olsztynie?

Studia na kierunku weterynaria w Olsztynie trwają 5,5 roku (studia jednolite).

Studia weterynaryjne w Olsztynie w ramach weterynarii realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć i pół roku, czyli jedenaście semestrów. W trakcie wieloletniej edukacji studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie i niezbędne umiejętności do pracy w charakterze weterynarza. Uczelnie w Olsztynie nie dzielą weterynarii na dwa komplementarne cykle kształcenia przez wzgląd na obszerność materiału, który muszą przyswoić studenci.

W trakcie jednolitych studiów magisterskich studenci realizują staże kliniczne i praktyki zawodowe. Ukończenie edukacji zwieńczone jest tytułem magistra oraz zapewnia uzyskanie tytułu lekarza weterynarii, a także umożliwia podjęcie studiów trzeciego stopnia.

Jaka praca po kierunku weterynaria w Olsztynie?

Studia weterynaryjne w Olsztynie zapewniają swoim absolwentom tytuł zawodowy lekarza weterynarii, który daje odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prywatnej praktyki weterynaryjnej, do zatrudnienia w prywatnych laboratoriach diagnostycznych, w zakładach produkcji zwierzęcej, w państwowej służbie weterynaryjnej, w zakładach produkcji pasz i dodatków paszowych, w instytucjach naukowo-badawczych i naukowo dydaktycznych, w przemyśle farmaceutycznym.

Studenci są przygotowywani do wykonywania zabiegów chirurgicznych, do wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania, do wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, do upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, do zarządzania w zakresie spraw weterynaryjnych, do ochrony zdrowia publicznego i środowiska, do badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, do nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, do wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych, do rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt, do badania stanu zwierząt.

Absolwenci bardzo chętnie są zatrudniani w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej zakładach diagnostycznych, w ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego, w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt, w ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego, w marketingu farmaceutycznym, w rzeźniach. Studia w Olsztynie na kierunku weterynaria przygotowują studentów do pracy klinicznej oraz do pracy laboratoryjnej, która odnosi się do analityki weterynaryjnej i sanitarnej. Absolwenci zajmują się patologią zakaźną i niezakaźną, diagnostyką kliniczną, sekcyjną i laboratoryjną, profilaktyką chorób, higieną środowiska, zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, leczeniem zachowawczym i chirurgicznym.

Gdzie studiować na kierunku weterynaria w Olsztynie?

Uczelnie na których można studiować kierunek weterynaria w Olsztynie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek weterynaria w Olsztynie?

Studia weterynaryjne są niezwykle popularne wśród miłośników zwierząt i osób, które myślą o rozwoju w zakresie medycznym. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz dbać o zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt?
 • Czy poprzez pomoc zwierzętom chcesz także pomagać ludziom?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę, fizykę i astronomię. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku weterynaria i innych pokrewnych studiów medycznych lub weterynaryjnych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

WETERYNARIA - ważne informacje

weterynaria studia

studia weterynaryjne Olsztynie

studia weterynaryjne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku weterynaria w Olsztynie?

Kierunek weterynaria w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej zajmujących propozycji wśród kierunków weterynaryjnych i medycznych.

Anna, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Pomoc zwierzętom jest niemal tak samo ważna, jak pomoc niesiona człowiekowi. Nie można nikogo umniejszać, ponieważ wszyscy żyjemy na tej samej planecie i służymy sobie jak najlepiej możemy. Weterynaria skupia się na wiedzy biologicznej i medycznej. Nauki jest bardzo dużo, ale warto.

Popularne kierunki weterynaryjne w Olsztynie

Kierunki weterynaryjne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)