Matematyka

Matematyka

Matematyka

30.01.2022

Matematyka – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku matematyka na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w POLLUB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunek różniczkowy i całkowy
 • elementy logiki i teorii mnogości
 • algebra
 • geometria analityczna
 • matematyka elementarna
 • matematyka dyskretna
 • programy użytkowe
 • grafika komputerowa
 • rachunek prawdopodobieństwa

 

Matematyka to jedna z najciekawszych dyscyplin naukowych. Nie tylko dlatego, że bez niej trudno wyobrazić sobie badania, eksperymenty i wynalazki, ale także dlatego, że od najmłodszych, szkolnych lat budzi niemal skrajne emocje i cieszy się albo ogromną sympatią albo równie dużą niechęcią. Jedno jest pewne. Umiejętności związane z „królową nauk” otwierają wiele drzwi i niemal nieustannie poszukiwane są na rynku pracy. Na miłośników liczb, równań i zadań czeka Matematyka na Politechnice Lubelskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu „królowej nauk” oraz jej zastosowania. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, czy formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, a także posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych. Matematyka na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Matematyka na Politechnice Lubelskiej charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: rachunek różniczkowy i całkowy, elementy logiki i teorii mnogości, algebra, geometria analityczna, matematyka elementarna, matematyka dyskretna, programy użytkowe, grafika komputerowa, rachunek prawdopodobieństwa, bazy danych, fizyka techniczna, podstawy teorii niezawodności, statystyka matematyczna, inżynieria ubezpieczeń majątkowych, elementy mechaniki, ekonometria, statystyczne modele liniowe i nieliniowe, wielowymiarowa analiza danych, metoda elementów skończonych, hurtownie danych i systemy analizy danych.

A co po studiach? Być może znajdzie się grono osób, które twierdzą, że absolwenci studiów matematycznych wyłącznie zostają nauczycielami. Owszem, po zakończeniu studiów można uczyć matematyki, ale słowo „wyłącznie” zupełnie nie pasuje do prawdziwego obrazu rzeczy. Współczesna matematyka to różnorodne umiejętności, które wykorzystywane są w różnych branżach, od świata finansów po ubezpieczenia. Co za tym idzie, absolwenci Matematyki na Politechnice Lubelskiej znajdą zatrudnienie w bankach, zakładach przemysłowych, firmach handlowych, firmach ubezpieczeniowych, szkolnictwie. Reasumując, odnajdą się wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są metody matematyczne.

 

Opinie

Studia w Lublinie stanowią interesującą ofertę dla głodnych wiedzy i umiejętności. Matematyka, z racji swojej pozycji, zajmuje w przestrzeni edukacyjnej bardzo istotne miejsce. Warto ją zgłębiać i wiązać z nią życie zawodowe. Ale gdzie studiować? W wyborze uczelni może pomóc odpowiedź na pytanie: jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Igor, student Matematyki mówi:

„Matematyka to moja największa pasja. I bardzo się cieszę, że mogę rozwijać swoje zainteresowania właśnie na Politechnice Lubelskiej, ponieważ to świetna uczelnia, w której uczą wspaniali, doświadczeni wykładowcy. To miejsce idealne dla mnie i dla innych, którzy od studiów oczekują jakości.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Lublin

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • technik obliczeniowych i programowania,
 • posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej,
 • stosowania systemu logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • zakładach przemysłowych,
 • firmach handlowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)