Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa

Marketing i komunikacja rynkowa

30.01.2022

Marketing i komunikacja rynkowa – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa na Politechnice Lubelskiej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa w POLLUB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku marketing i komunikacja rynkowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • matematyka
 • podstawy ekonomii
 • grafika komputerowa
 • podstawowe narzędzia informatyczne
 • statystyka w zarządzaniu
 • społeczne aspekty zarządzania
 • marketing usług
 • redakcja dokumentów i wizualizacja danych

 

Każda działalność potrzebuje profesjonalnego wsparcia marketingowego. Bez dobrze zaplanowanej reklamy i promocji żaden produkt czy usługa nie ma możliwości zaistnienia w ludzkiej świadomości. Pomimo tego, że świat reklamy i marketingu wydaje się olbrzymi, to wciąż poszukiwani są nowi specjaliści, posiadający umiejętności nowatorskiego dotarcia do potencjalnego klienta, zatem kształcenie w tym zakresie może stanowić bardzo dobrą inwestycję. Wszyscy zainteresowani tym zagadnieniem powinni zwrócić uwagę na kierunek Marketing i komunikacja rynkowa, który na Politechnice Lubelskiej prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych w obszarze marketingu, sprzedaży i komunikacji rynkowej. Studenci zaznajamiają się z zasadami tworzenia strategii marketingu dla podmiotów produkcyjnych, usługowych i handlowych, budowania strategii komunikacji z otoczeniem, projektowania komunikatu promocyjnego, jak również współpracy z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi. Ponadto, pozyskują wiedzę i umiejętności menedżerskie, szczególnie z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów przedsiębiorczości, zarządzania projektami czy finansów i rachunkowości. Marketing i komunikacja rynkowa na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Politechnice Lubelskiej charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: podstawy zarządzania, matematyka, podstawy ekonomii, grafika komputerowa, podstawowe narzędzia informatyczne, statystyka w zarządzaniu, społeczne aspekty zarządzania, marketing usług, redakcja dokumentów i wizualizacja danych, zarządzanie projektami, planowanie i organizacja programów sprzedaży, metodologia badań marketingowych, zachowania konsumenckie, zarządzanie jakością usług, techniki sprzedaży, zarządzanie marką, komunikacja marketingowa, autoprezentacja i umiejętności profesjonalne, komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji, nowoczesne finansowanie biznesu, prawne i etyczne aspekty marketingu.

Współczesny rynek niezwykle intensywnie poszukuje specjalistów mogących pochwalić się szeroką wiedzą i umiejętnościami w zakresie planowania i realizowania marketingu w przedsiębiorstwach, prowadzenia badań otoczenia rynkowego, czy określania potrzeb klientów docelowych. Studenci omawianego przez nas kierunku potrafią to wszystko, zatem po zakończeniu nauki bez trudu znajdą zatrudnienie w roli pracowników działu obsługi klienta, handlowców, kierowników biur handlowych, specjalistów do spraw działań promocyjnych, specjalistów do spraw reklamy, czy też specjalistów do spraw public relations i kontaktu z mediami.

 

Opinie

Wybierając studia w Lublinie można liczyć na ciekawą ofertę edukacyjną, która zawiera nowoczesne i innowacyjne kierunki kształcenia. Jedną z nich bez wątpienia jest Marketing i komunikacja rynkowa, który powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby. Chcąc podjąć naukę w jego zakresie warto zapoznać się z uczelnią, która go oferuje. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Sandra, studentka Marketingu i komunikacji rynkowej mówi:

„Politechnika Lubelska to uczelnia, która nieustannie się rozwija i stwarza możliwość poznania dyscyplin popularnych, potrzebnych i bardzo cenionych na rynku. Dlatego warto tutaj studiować.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA - ważne informacje

Marketing i komunikacja rynkowa studia Lublin

Marketing i komunikacja rynkowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Marketing i komunikację rynkową na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • języka funkcjonującego w biznesie i negocjacjach,
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie,
 • zasad budowania długotrwałej i pozytywnej relacji z klientem na rynku krajowym i globalnym,
 • metod i koncepcji zarządzania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji i pracy zespołowej,
 • zasad kształtowania struktur organizacyjnych,
 • analizowania wpływu otoczenia na organizację,
 • dokonywania statystycznej analizy danych, wnioskowania statystycznego, stawiania i testowania hipotez,
 • zarządzania projektami,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów zachodzących w organizacjach,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • interpretacji zjawisk gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Marketing i komunikacja rynkowa:

Absolwent kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik działu obsługi klienta,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • kierownik biura handlowego,
 • specjalista do spraw public relations i kontaktu z mediami,
 • specjalista do spraw działań promocyjnych,
 • specjalista do spraw badań marketingowych,
 • handlowiec,
 • account manager.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)