Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Inżynieria środowiska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia i ekologia
 • gleboznawstwo i rekultywacja
 • informatyczne podstawy projektowania
 • ochrona środowiska
 • materiałoznawstwo

 

Inżynieria środowiska jest dyscypliną nauki i techniki obejmującą zespół przedsięwzięć inżynierskich zmierzających do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy, a w przypadkach zdarzających się dewastacji środowiska, do jego rekultywacji. W zakres działań inżyniera tej dziedziny wchodzi opracowywanie, projektowanie i usprawnianie funkcjonowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, czy wentylacyjnych, a wszystko przy zastosowaniu nowych technologii i na fundamencie ułatwiania życia człowieka i, co najważniejsze, ochrony środowiska. Aby działać sprawnie i prawidłowo inżynier prowadzi badania nad danym elementem środowiska, określa potrzebne zmiany oraz ich zakres, a następnie opracowuje sposoby naprawy sytuacji w postaci przygotowywanych ekspertyz i raportów. Praca w obszarze inżynierii środowiska może być wykonywana w różnorodnych warunkach, zarówno we wszelkiego rodzaju budynkach, jak i w terenie. Z tego powodu inżynier może napotykać czynniki szkodliwe, takie jak zanieczyszczenia gruntów, czy wód, jak również nadmierny hałas oraz maszyny i urządzenia. Niezależnie od tego jak skomplikowane działania mieszczą się w przestrzeni inżynierii środowiska jest to niezwykle istotna dyscyplina. Można poznać ją bliżej na studiach, które oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Inżynieria środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk technicznych. Studenci opanowują zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, nabywają umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Realizowany program to także przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Inżynieria środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem realizowanym w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oferują szeroki program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, gleboznawstwo i rekultywacja, informatyczne podstawy projektowania, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, melioracje, ochrona atmosfery, mechanika płynów, budownictwo i konstrukcje inżynierskie, hydrologia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, gospodarka odpadami, termodynamika techniczna, biologia środowiska, mechanika i wytrzymałość materiałów, analityczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, geodezja inżynierska, przetwarzanie odpadów biologicznych, chemia organiczna, sieci i instalacje sanitarne, bilanse wodne, systemy informacji przestrzennej, mikrobiologia ogólna z elementami technicznej, podstawy toksykologii, długoterminowe trendy zmian środowiska.

Inżynieria środowiska realizowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jan Pawła II dostarcza studentom różnorodnych kompetencji. Wyróżnić można umiejętności obliczania i projektowania układów instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji oraz układów uzdatniania wody dla celów spożywczych i przemysłowych. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Studenci kierunku potrafią obliczać i oceniać izolacyjność podstawowych komponentów budynku, oceniać ilości wody uzdatnianej, zapotrzebowanie reagentów oraz dobierać podstawowe urządzenia do jej uzdatniania dla celów spożywczych i przemysłowych, a także oceniać przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania praktycznych zagadnień związanych z melioracją i regulacją stosunków wodnych. Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Inżynierii środowiska znajdą zatrudnienie w firmach projektowych, firmach eksploatacyjnych, firmach wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, przemyśle, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska.

 

Opinie

Lublin jak na stolicę regionu przystało pełni także rolę stolicy edukacyjnej. Wszyscy zainteresowani kształceniem znajdą w mieście swoją dziedzinę, w której będą mogli rozwijać się pod okiem doświadczonych wykładowców. Mówiąc o inżynierii środowiska warto wspomnieć, iż jest to kierunek dostępny nie tylko w ofercie uczelni technicznej, lecz także uniwersytetu. Warto podjąć naukę akurat w tej uczelni? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Patryk, student Inżynierii środowiska mówi:

„Mój plan na studia był dosyć prosty. Chciałem studiować dziedzinę nowoczesną i ważną, a także taką, która zapewni zatrudnienie. Ponadto, chciałem się uczyć na uczelni prestiżowej, której dyplom wiele znaczy na rynku. Łącząc wszystko w jedną całość wybrałem inżynierię środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Lublin

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pomiaru i określania wielkości fizycznych,
 • planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,
 • rysunku technicznego i geometrii wykreślnej,
 • termodynamiki technicznej,
 • hydrologii,
 • zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • prognozowania zaopatrzenia w wodę w wybranych działach gospodarki,
 • projektowania instalacji sanitarnych i gazowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach projektowych,
 • firmach eksploatacyjnych,
 • firmach wykonawczych,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • przemyśle,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)