Retoryka stosowana

Retoryka stosowana

Retoryka stosowana

30.01.2022

Retoryka stosowana – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku retoryka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku retoryka stosowana w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku retoryka stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wprowadzenie do retoryki
 • logika
 • kultura języka
 • wstępne ćwiczenia retoryczne
 • podstawy sztuki oratorskiej
 • korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii
 • historia retoryki klasycznej
 • elokucja

 

Zwracanie uwagi, choć nie zawsze postrzegane jest to w dobrym znaczeniu, jest istotnym elementem różnorodnej działalności. Przekazywanie informacji, przekonywanie do swoich racji, prowadzenie efektywnych negocjacji to umiejętności, które dzisiaj wydają się szczególnie przydatne. W natłoku wiadomości, obrazów i różnorodnych przekazów zdolność zwrócenia uwagi na dany problem może być wyjątkowo cenna. Być może dlatego, niczym grzyby po deszczu, pojawiają się na rynku trenerzy, animatorzy, choć ich kompetencje nierzadko pokazują, iż trenerami i animatorami mogą jedynie się nazywać, a ich umiejętności na niewiele się zdają. Co to znaczy być dobrym mówcą? Jak najlepiej wypełniać obowiązki kreatora wizerunku? W jaki sposób skutecznie prowadzić negocjacje? Kiedyś trzeba było wszystkiego nauczyć się samemu i we własnym zakresie. Dzisiaj służą do tego specjalne studia. Ale czy każdy powinien je wybrać? Prawdą jest, że aby występować publicznie wiedza jest niewystarczająca. Należy wyróżniać się konkretnymi cechami osobowości, które wręcz popychają do wykonywania takich zawodów. Trzeba lubić rozmawiać z ludźmi, szybko reagować, nie bać się wypowiadać własnych opinii, posiadać szeroki słownik. Droga do zawodów związanych z przekazywaniem własnych myśli, bądź wystąpieniami publicznymi może być długa, lecz należy ją zacząć od solidnej nauki. Na zainteresowanych czeka kierunek Retoryka stosowana, który oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Właśnie tam prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Retoryka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dostarcza znajomości teoretycznych reguł i praktycznych umiejętności każdemu, kto chce funkcjonować w społeczeństwie zdominowanym współcześnie przez kulturę perswazji słowno- wizualnej. Studia umożliwiają opanowanie użytecznych w wielu zawodach technik argumentacji, sztuki dyskusji i negocjacji, współczesnej sofistyki i erystyki, kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych, analizy współczesnych przekazów audiowizualnych, zasad etykiety i dyplomacji. Retoryka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest kierunkiem, który kształci ekspertów i analityków w zakresie perswazji komunikacyjnej, uczy reguł pracy negocjatorów, mediatorów, organizatorów debat i dyskusji, animatorów kultury językowej, szkoleniowców i trenerów komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno- biznesowego.

Studia na kierunku Retoryka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: wprowadzenie do retoryki, logika, kultura języka, wstępne ćwiczenia retoryczne, podstawy sztuki oratorskiej, korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii, historia retoryki klasycznej, elokucja, kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych, techniki oddechowo- głosowe, podstawy retoryki stosowanej, logika praktyczna, retoryczne środki wyrazu, sztuka etykiety, sztuka pisania tekstów użytkowych, prezentacje multimedialne, sztuka żywego słowa, retoryka w komunikacji audiowizualnej, argumentacja retoryczna, metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych, sztuka kreatywnego myślenia, organizacja wystąpień publicznych, psychologia komunikacji, sztuka negocjacji, teoria perswazji, komunikacja emocjonalna.

Retoryka stosowana jest kierunkiem dostarczającym wielu kompetencji, które można podzielić na kilka obszarów: kompetencje specjalistyczne, kompetencje komunikacyjne, kompetencje językowe, kompetencje informatyczne, kompetencje analityczne, kompetencje do samozatrudnienia. Absolwenci omawianego kierunku wyróżniają się umiejętnościami tworzenia przekazów marketingowych, budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji, a także tworzenia przekazów artystycznych, prowadzenia warsztatów retorycznych, organizacji wystąpień publicznych. Warto zaznaczyć, że rozwijaniu umiejętności służą nie tylko realizowane w programie zajęcia, ale także liczne praktyki oraz zaangażowanie w działalność Koła Naukowego Studentów Retoryki Stosowanej. Omawiany przez nas kierunek pokazuje, że nauka może być również ciekawą przygodą, a pozyskiwanie wiedzy może przybierać różne formy. W ramach Laboratorium Teatralnego im. Heleny Modrzejewskiej studenci pod kierunkiem reżysera przygotowują spektakle teatralne, ucząc się jednocześnie posługiwania się słowem oraz odpowiedniego operowania gestem i mimiką dla celów późniejszej praktyki zawodowej. No, właśnie; co dalej? Absolwenci Retoryki stosowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim znajdą zatrudnienie jako trenerzy komunikacji interpersonalnej, negocjatorzy, mediatorzy, animatorzy, rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw kampanii marketingowych.

 

Opinie

Studia w Lublinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Retorykę stosowaną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Justyna, studentka Retoryki stosowanej mówi:

„KUL to miejsce dla wszystkich, którzy wyróżniają się ambicjami i chęcią osiągania sukcesów. To kuźnia talentów.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

RETORYKA STOSOWANA - ważne informacje

Retoryka stosowana studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Retorykę stosowaną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Retoryka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznego przekonywania,
 • poprawnej argumentacji,
 • używania środków retorycznych w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
 • mówienia i pisania zgodnego z regułami kultury języka,
 • interpretacji i analizy tekstów,
 • prowadzenia debat i dyskusji,
 • kształtowania eleganckiego wizerunku osobowego,
 • stosowania zasad etykiety w konwersacjach i wystąpieniach.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Retoryka stosowana:

Absolwent kierunku Retoryka stosowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie jako:

 • trener komunikacji interpersonalnej,
 • specjalista do spraw kształtowania wizerunku,
 • negocjator
 • mediator,
 • animator,
 • rzecznik prasowy,
 • specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku retoryka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)