Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Uniwersytet Zielonogórski 2021

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej mamy do czynienia ze zróżnicowanym i o różnym nasileniu spektrum szkodliwości i uciążliwości występujących w środowisku pracy. Warunki pracy to zagadnienie bardzo ważne z punktu widzenia stanu zdrowia pracowników, dlatego też pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia ich na poziomie zgodnym z obowiązującymi normami. Definicji bezpieczeństwa i higieny pracy jest całkiem sporo. Jedna z nich mówi, że jest to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne. Ale skąd wiedzieć jakie dokładnie są to normy i w jaki sposób stworzyć najlepsze warunki do pracy? Jak zapobiec ewentualnym wypadkom? Naturalnie, potrzebna do tego jest solidna wiedza. Można ją nabyć wybierając kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy proponowany przez Uniwersytet Zielonogórski zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmuje między innymi zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Studenci uczą się interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych w zakładach w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów, badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne. Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: chemia i technologie chemiczne, fizyka techniczna, materiałoznawstwo, metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa, metrologia, odnawialne źródła energii, podstawy psychologii i socjologii, podstawy rysunku technicznego, ergonomia, grafika inżynierska i podstawy projektowania, kształcenie pracownicze i komunikacja społeczna, mechanika techniczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza i ocena zagrożeń fizycznych, elementy automatyki, komputerowe programy aplikacyjne, modelowanie procesów zarządzania, rozwój zawodowy człowieka, techniki wytwarzania, wytrzymałość materiałów, analiza i ocena zagrożeń chemicznych, toksykologia.

Lista umiejętności, jakie nabywają studenci Bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo długa. Można wymienić korzystanie z profesjonalnego oprogramowania, prowadzenie badań, prowadzenie analiz, organizowanie pracy, w tym działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego kierunku będą mogli podjąć pracę w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, również w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierunki studiów w Zielonej Górze tworzą długą listę dziedzin, która coraz mocniej zachęca kandydatów do studiowania w stolicy województwa lubuskiego. Prawdą jest, że im więcej kierunków, tym podjęcie wyboru bywa trudniejsze. Jeśli chcielibyśmy zgłębić zagadnienie Bezpieczeństwa i higieny pracy, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która oferuje kształcenie w tym zakresie. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Szymon, student Bezpieczeństwa i higieny pracy mówi:

„Wybrałem naukę na Uniwersytecie Zielonogórskim ze względu na rozbudowany program nauczania, który dostarcza wiedz, umiejętności i kompetencji społecznych. Uczę się, aby zostać prawdziwym specjalistą. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo i higienę pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstruowania modeli matematycznych,
 • analizowania zjawisk fizycznych,
 • oceny wpływu materiałów na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów,
 • oceny oddziaływania procesów technologicznych na człowieka,
 • wykonywania i interpretacji rysunków technicznych,
 • interpretowania przepisów dotyczących ochrony pracy,
 • fizjologii i higieny przemysłowej,
 • oceny i organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
 • identyfikacji i pomiarów czynników występujących w środowisku pracy,
 • dokonywania analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej,
 • biurach projektowych,
 • biurach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia,

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym UZ

Komentarze (0)