Bezpieczeństwo i higiena pracy - Zielona Góra

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo popularny w ostatnich czasach kierunek. Interdyscyplinarna nauka wywołuje wielkie poruszenie niemal w każdym zakładzie, firmie, ośrodku, instytucji, bowiem w każdej pracy, w każdym zawodzie pracownik musi mieć stworzone bezpieczne i higieniczne warunki do wykonywania powierzonego mu zadania i nic nie powinno mu w tym przeszkadzać. Właśnie dlatego większość pracodawców zapoznaje swoich podwładnych z regulaminem odnoszącym się do tak zwanego BHP.

Idealni kandydaci na tego typu studia inżynierskie nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, które są podstawą zaplanowanego przez uczelnie w Zielonej Górze programu kształcenia. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieści się ryzyko zawodowe oraz warunki pracy, a także pragniesz zgłębiać wiedzę na ten temat, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy w Zielonej Górze możesz realizować na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia zapewnia wszechstronne wykształcenie, oferując różnorodność kierunków studiów. Właśnie dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów na studia.

Program kształcenia prócz przedmiotów skupiających się wokół nauk ścisłych oferuje także przygotowanie z zakresu prawa czy psychologii. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa, podstawy psychologii i socjologii, zarządzanie zasobami ludzkimi, grafika inżynierska i podstawy projektowania, przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników, analiza i ocena zagrożeń fizycznych, podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy, podstawy socjotechniki w zarządzaniu zespołami ludzkimi, metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy przygotowują absolwentów do pracy w administracji państwowej, administracji samorządowej, administracji gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w średnich i dużych przedsiębiorstwach, w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci oceniają przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzają kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniają rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badają okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmują odpowiednie działania profilaktyczne.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo i higiena pracy - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów na studia. Chętnych jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, matematyka język obcy nowożytny, musisz zdawać fizykę oraz jeden z przedmiotów dodatkowych: chemię bądź informatykę. Przedmioty dodatkowe możesz zdawać na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Zielonej Górze

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do tego, by zapewnić swoim studentom komfort w zdobywaniu wiedzy, dlatego realizację studiów inżynierskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy proponują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się w dużej mierze na naukach ścisłych, ale także na treściach wiążących się z psychologią czy prawem. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • antropometria i ergonomia,
 • bezpieczeństwo informacji i ochrona własności intelektualnej,
 • kształcenie pracownicze i komunikacja społeczna,
 • metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy,
 • ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wytrzymałość materiałów,
 • analiza i ocena zagrożeń chemicznych,
 • psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy
 • i wiele innych.

Zajęcia realizowane są w ramach wykładów, laboratoriów, ćwiczeń czy projektów.

Absolwenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do nauk technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, skupiając się jednocześnie na zagrożeniach, które występują w procesach technologicznych i metodach, które te zagrożenia mogą wyeliminować lub ograniczyć. Zdobywają odpowiednie umiejętności, które pozwalają im ocenić ryzyko zawodowe oraz badać wypadki przy pracy czy choroby zawodowe.  Studenci zdobywają zdolności odnoszące się do interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w procesach technicznych, a także poprawiają zdolności komunikacyjne, które są niezwykle ważne w bezpośrednich kontaktach z pracownikami i przełożonymi firm.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że tego typu kierunek możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Zapewniają tytuł inżyniera, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz kontynuację edukacji na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to półtoraroczne studia magisterskie. Po trzech semestrach i zdaniu odpowiednich egzaminów zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć absolwent bezpieczeństwa i higieny pracy bądź kierunku pokrewnego, jak na przykład inżynieria bezpieczeństwa.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy w Zielonej Górze?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo zajmujący kierunek studiów, który porusza tak istotne zagadnienia, jak ryzyko zawodowe czy zapewnienie właściwych warunków pracy. Tego typu studia inżynierskie nie są jednak odpowiednie dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych?
 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się bezpieczeństwem pracowników w zakresie prawnym, ekonomiczny czy medycznym?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i nie boisz się nowych wyzwań?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba osób, które mogą zostać przyjęte, jest bardzo ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka, musisz zdawać fizykę oraz wybrany przedmiot dodatkowy: chemię bądź informatykę. Przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych pozycjach. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, w Olimpiadzie Chemicznej czy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Warto zweryfikować czy nie potrzebujesz zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Zielonej Górze?

Studia inżynierskie w Zielonej Górze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowują abiturientów do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w administracji państwowej, administracji samorządowej, administracji gospodarczej czy w administracji oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci kontrolują przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonują analizy odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy, organizują i prowadzą prace badawcze i rozwojowe, projektują i wdrażają rozwiązania techniczne i organizacyjne, które minimalizują skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, oceniają ryzyko zawodowe, opracowują i wprowadzają w życie systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studenci są przygotowywani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, gdzie mogą oferować usługi odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracują w biurach projektowych i doradczych jako specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy. Absolwenci pracują jak inspektorzy bezpieczeństwa i higieny pracy, specjaliści działu do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach gospodarczych, a także jako eksperci w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Uczelnie w Zielonej Górze dbają o interdyscyplinarne wykształcenie, które korzystnie wypływa na postać absolwenta i zapewnia mu wiele możliwości rozwoju i pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy to nauka, która stał się w obecnych czasach bardzo potrzebna, zwłaszcza że firmy starają się dbać o komfort swoich pracowników i mają za zadanie uchronić ich od wypadków.

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Zielonej Górze?

Studia inżynierskie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zyskują nieustannie na popularności.

Błażej, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Nie bez powodu w wielu miejscach czytamy regulaminy BHP lub przechodzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to bardzo ważna kwestia, która ma nas uchronić od uszczerbków na zdrowiu. Pragnę dbać o prawa pracowników, ponieważ zakłady czy instytucje mają za zadanie zapewniać swoim ludziom jak najlepsze warunki i stanowiska pracy.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)