Audiofonologia z protetyką słuchu

Audiofonologia z protetyką słuchu

Audiofonologia z protetyką słuchu

Audiofonologia z protetyką słuchu – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku audiofonologia w fonetyką słuchu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • podstawy języka migowego
  • matematyka
  • podstawy psychologii ogólnej
  • anatomia prawidłowa człowieka
  • nadzór sanitarno - epidemiologiczny
  • propedeutyka zdrowia i choroby

 

Kim jest audiofonolog, czym się zajmuje? To specjalista zajmujący się fizjologią słuchu, jego zaburzeniami, diagnostyką i leczeniem. W jaki sposób można zostać takim specjalistą? Można wybrać kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu, który proponuje Warszawski Uniwersytet Medyczny na studiach pierwszego stopnia.

Audiofonologia to dziedzina nauk medycznych powiązana z kierunkiem lekarskim. Związana jest także z obszarem nauk fizycznych (fizyką medyczną), nauk społecznych i nauk humanistycznych.

Absolwent kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest przygotowany m. in. do samodzielnego wykonywania u dzieci i dorosłych różnorodnych badań diagnostycznych słuchu np. badań audiometrycznych w warunkach kabiny ciszy i wolnym polu, elektrofizjologicznych, diagnostycznych narządu równowagi, badań wizualizacji i rejestracji oraz analizy głosu i mowy. Ponadto, audiofonolog zajmuje się protezowaniem narządu słuchu, kontrolą ustawień i dopasowywania aparatów słuchowych i innych urządzeń wspomagających narząd słuchu, równowagi, głosu i mowy. Prowadzi także ćwiczenia usprawniające w zaburzeniach równowagi, opracowuje wyniki badań i prowadzi dokumentację.

Studia w Warszawie to niezwykle szeroka oferta kształcenia, z której każdego roku korzysta niezliczona ilość kandydatów. Każdy z nich może mieć pewność, że w stolicy, stanowiącej jeden z najprężniej działających ośrodków akademickich w Polsce, znajdzie dyscyplinę dostosowaną do swoich zainteresowań i planów. Mówiąc o studiach z zakresu nauk medycznych warto przyjrzeć się bliżej Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oferującemu kształcenie w tym obszarze. Jakie WUM ma opinie?

Bartek, student Audiofonologii z protetyką słuchu mówi:

„Wybrałem Warszawski Uniwersytet Medyczny, ponieważ tylko w tej uczelni odnalazłem dziedzinę, w której chciałem się rozwijać. Cieszę się, że nie zrezygnowałem ze swoich planów. Studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia na piątkę z plusem.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Audiofonologię z protetyką słuchu w WUM:

Absolwent kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zdobywa dogłębną wiedzę i kompetencje umożliwiające wykonywanie badań i procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych w zakresie audiologii, vestibulologii, foniatrii, logopedii oraz rehabilitacji i protetyki słuchu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu:

Absolwent kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

  • pracowniach audiologicznych, audioprotetycznch, foniatrycznych i otoneurologicznych,
  • gabinetach korekcji wad słuchu,
  • w szpitalach, i ośrodkach zdrowia, 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycznym WUM

Komentarze (0)