Audiofonologia z protetyką słuchu - Warszawa

Audiofonologia z protetyką słuchu - Warszawa

 Audiofonologia z protetyką słuchu - Warszawa

Studia w Warszawie

audiofonologia z protetyką słuchu

Odkryj kierunek audiofonologia z protetyką słuchu w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Audiofonologia z protetyką słuchu studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Studia w Warszawie na kierunku audiofonolog z protetyką słuchu to studia, które przygotowują do pracy między innymi w ośrodkach diagnostycznych czy pracowniach protetycznych, absolwenci będą również mogli związać swoją karierę zawodową z przemysłem medycznym i pracować w działach handlowych oraz marketingu firm zajmujących się sprzedażą nowoczesnych aparatów słuchowych.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu anatomii, fizjologii człowieka, różnych aspektów funkcjonowania narządu słuchu, a także nauczą się stosowania metod oraz narzędzi wykorzystywanych podczas konstruowania słuchowych aparatów protetycznych.

Absolwenci kierunku audiofonologia z protetyką słuchu w Warszawie, dzięki zdobytej wiedzy będą mogli pracować między innymi przy protezowaniu narządu słuchu, kontrolowaniu ustawień praz dopasowywaniu aparatów słuchowych, a także innych urządzeń, które wspomagają narząd słuchu, głosu, mowy oraz równowagi lub do samodzielnego wykonywania różnorodnych badań diagnostycznych narządu słuchu zarówno u dzieci, jak i dorosłych, na przykład badań elektrofizjologicznych, badań wizualizacji, rejestracji i analizy głosu i mowy, badań diagnostycznych narządu równowagi czy badań audiometrycznych w warunkach kabiny ciszy i wolnym polu.

czytaj dalej wszystko o Audiofonologia z protetyką słuchu - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek audiofonologia z protetyką słuchu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Audiofonologia z protetyką słuchu stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek audiofonolog z protetyką słuchu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku audiofonologia z protetyką słuchu, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

audiofonologia z protetyką słuchu w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU WARSZAWA STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu?

Studia w Warszawie na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu to studia przygotowujące do pracy na stanowisku audiofonologa czyli specjalisty zajmującego się fizjologią słuchu, jego zaburzeniami, diagnostyką oraz leczeniem.

Audiofonologia jest dziedziną nauk medycznych, która jest powiązana z kierunkiem lekarskim oraz obszarami nauk fizycznych, społecznych oraz humanistycznych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy związanej z analizą narządu słuchu i równowagi oraz anatomią ogólną człowieka.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu możemy podzielić na:

Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Audiofonologia z protetyką słuchu to studia dostarczające wiedzy między innymi z zakresu technik medycznych, zaburzeń porozumiewania się językowego, patologii słuchu, mowy i równowagi, rozwoju mowy, czy anatomii i fizjologii człowieka.

Studenci poznają również programy testujące i diagnozujące słuch, nowoczesne systemy leczenia głuchoty i niedosłuchu, trening słuchowy i wychowanie słuchowe czy metody protetyki narządu słuchu.

Program studiów kształci studentów także z zakresu zaburzeń mowy i zasad postępowania w zakresie ich klasyfikacji, profilaktyki, etiologii i terapii, technik medycznych sprzyjających diagnozie równowagi oraz wad słuchu, akustyki i psychoakustyki z naciskiem na zastosowanie badań w celu projektowania aparatów słuchowych i implantów, czy podstaw fizyki w obszarze nauk o akustyce i elektronice.

 

 

Ile trwają studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu w Warszawie?

Studia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Jaka praca po studiach na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwent studiów na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu przygotowany jest do podjęcia pracy nie tylko w ośrodkach diagnostycznych czy pracowniach protetycznych, ale i między innymi w przemyśle medycznych czy działach handlowych i marketingu.

Wszechstronna wiedza i zdobyte w drodze studiów umiejętności pozwalają absolwentom na prowadzenie badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy oraz kierowania rehabilitacją zaburzeń tych narządów, dlatego też specjaliści z dziedziny audiofonologii z protetyką słuchu oprócz najpopularniejszych miejsc zatrudnienia, takich jak ośrodki diagnostyczne mogą również samodzielnie wykonywań różnorodne badania diagnostyczne słuchu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu:

 • pracownik ośrodka diagnostycznego zajmującego się narządem słuchu, równowagi czy mowy,
 • pracownik sektora marketingu sprzętu medycznego,
 • pracownik w pracowniach protetycznych,
 • przemysł medyczny,
 • pracownik działu handlowego i marketingu firm zajmujących się sprzedażą nowoczesnych aparatów słuchowych.

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Audiofonologia z protetyką słuchu w Warszawie?

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU - ważne informacje

audiofonologia z protetyką słuchu studia

studia audiofonologia z protetyką słuchu w Warszawie

studia audiofonologia z protetyką słuchu w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)