Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

25.01.2022

Turystyka i rekreacja – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w SGTIH VISTULA WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności stanowiące podstawę do podjęcia pracy w szeroko pojętej branży turystycznej. Oznacza to, że studenci zdobywają wiedzę interdyscyplinarną, a zatem złożoną z wielu elementów, wśród których wymienić można między innymi zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, czy prawo. W toku studiów studenci zaznajamiają się z ekologią i ochroną środowiska, komunikacją międzykulturową, ekonomiką turystyki i rekreacji, geografią turystyczną. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań w obszarze hotelarstwa i gastronomii, turystyki biznesowej, czy turystyki czasu wolnego.

Absolwenci studiów na kierunku Turystyka i rekreacja posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, otwierające szerokie możliwości zawodowe. Pozyskane wykształcenie mogą wykorzystać między innymi w biurach podróży, hotelach, agencjach eventowych, czy restauracjach.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia czasu wolnego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie regionem turystycznym
 • globalizacja w turystyce i rekreacji
 • techniki komunikacji i argumentowania
 • metody badań ilościowych i jakościowych
 • badania marketingowe w turystyce i rekreacji

 

Jeśli stworzylibyśmy ranking najprzyjemniejszych kierunków kształcenia, to zapewne Turystyka i rekreacja zajęłyby w nim wysoką pozycję. Poznawanie własnego kraju, nabywanie umiejętności menedżerskich, spotykanie nowych ludzi – jakże wspaniały to przepis na dziedzinę nauki. Między innymi dlatego omawiany przez nas kierunek cieszy się niesłabnącą popularnością, a chętnych do zgłębiania jej różnych gałęzi nie brakuje. Warto wspomnieć o tym, że Turystyka i rekreacja należy do najszybciej rozwijających się sektorów światowej gospodarki, zatem nieustannie potrzebuje nowych specjalistów. Wszyscy ciekawi świata powinni zwrócić uwagę na kierunek Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie popularność zawdzięcza szerokim perspektywom rozwoju. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczy, społecznych oraz ekonomicznych oraz nabycie umiejętności, prowadzących do prowadzenia działalności. Studenci poznają zasady efektywnego zarządzania turystyka wypoczynkową i biznesową, gastronomią, obiektami hotelowymi oraz sportem. Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z najnowszymi technologiami informatycznymi, stosunkami międzykulturowymi i oddziaływaniem człowieka na otoczenie.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: socjologia czasu wolnego, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie regionem turystycznym, globalizacja w turystyce i rekreacji, techniki komunikacji i argumentowania, metody badań ilościowych i jakościowych, badania marketingowe w turystyce i rekreacji, rynek biur podróży, turystyka miejska, finansowanie działalności turystycznej, zarządzanie wydarzeniami sportowymi, światowy biznes sportowy, globalne systemy hotelowe, komunikacja interpersonalna w hotelarstwie.

Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie to doskonały sposób na zdobycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej firmy w branży turystycznej i hotelarskiej, choć możliwości dla absolwentów tego kierunku jest znacznie więcej. Osoby, które ukończyły Turystykę i rekreację mogą pracować w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną, administracji rządowej i samorządowej, klubach sportowych.

Studia w Warszawie to wyzwanie, gdyż miasto oferuje bardzo szeroką przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

 

Jakie ma Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie opinie?

Sylwia, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula to najlepszy sposób na zdobycie różnorodnych umiejętności i bardzo szerokiej wiedzy. Wybrałam kierunek, który łączy w sobie miłość do podróżowania z chęcią pozyskania kwalifikacji menedżerskich. Zdecydowanie polecam.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Warszawa

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem,
 • problemów współczesnej turystyki,
 • analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji i w rozwoju rekreacji,
 • turystyki czasu wolnego,
 • funkcjonowania rynku turystycznego,
 • organizowania wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • ekonomiki turystyki i rekreacji,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych,
 • marketingu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • centrach rekreacji,
 • centrach informacji turystycznej,
 • jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • klubach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Komentarze (0)