Coaching stylu życia

Coaching stylu życia

Coaching stylu życia – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku coaching stylu życia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • autoprezentacja i autopromocja
 • psychologia
 • funkcjonalna fizjologia człowieka
 • diagnoza osobnicza w coachingu
 • formy aktywności fizycznej a zdrowie
 • metodyka coachingu
 • projektowanie żywienia
 • techniki komunikacji i argumentowania

 

Styl życia to coś, co określa nasz charakter, podejścia do świata, ludzi, a także do nas samych. Badacze stylu życia akcentują codzienność zachowań, chodzi bowiem przede wszystkim o zachowania powtarzalne, rutynowe, w skład których wchodzi także motywacja do działania, czy sposoby osiągania celów. Styl życia jest jednym z głównych czynników różnicujących społeczeństwo i odróżniających społeczeństwa od siebie, zatem ma znacznie szerzy wymiar, niż powszechnie się wydaje. Na tych, którzy chcieliby zrozumieć, że styl życia wpływa na ich zdrowie, wizerunek, energię i karierę zawodową czeka kierunek Coaching stylu życia, w Grupie Uczelni Vistula w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie zakłada pozyskanie gruntownej wiedzy z obszaru wellness coaching oraz diet coaching. Realizowane zajęcia kształcą doradców dla osób oraz instytucji dbających o kondycję i dobre samopoczucie swojego personelu, doradców w zakresie zrównoważonego stylu życia, planowania własnego rozwoju, a także pracowników dla firm z branży lifestyle.

Studia na kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie to zestaw zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych ekspertów. W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: autoprezentacja i autopromocja, psychologia, funkcjonalna fizjologia człowieka, diagnoza osobnicza w coachingu, formy aktywności fizycznej a zdrowie, metodyka coachingu, projektowanie żywienia, techniki komunikacji i argumentowania, poradnictwo dietetyczne, media w kształtowaniu stylu życia, coaching w relacjach międzykulturowych.

Prowadzony program kształcenia ma na celu zapewnić zawód z kręgu, który staje się coraz popularniejszy. Gwarantują to nowoczesne formy i metody pracy podczas studiów, takie jak : treningowe sesje coachingowe, inscenizacje i dialogi, debaty, przygotowywanie scenariuszy komunikacji, czy warsztaty. A co po studiach? Absolwenci kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie mogą prowadzić własną działalność, bądź znaleźć zatrudnienie w ośrodkach SPA, klinikach wellness, centrach fitness, klinikach dietetycznych, ośrodkach doradztwa personalnego.

Coaching stylu życia to kierunek unikatowy i jawi się jako wyrazisty punkt na edukacyjnej mapie stolicy.

 

Jakie ma Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie opinie?

Monika, studentka Coaching stylu życia mówi:

„Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to miejsce, w którym idzie się do przodu, w którym myśli się o przyszłości. Chciałam zdobyć wykształcenie, dzięki któremu zdobędę właśnie zawód przyszłości i w którym osiągnę pełną samodzielność. To fantastyczne miejsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Coaching stylu życia:

Absolwent kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologii,
 • autoprezentacji i autopromocji,
 • sztuki prowadzenia negocjacji i argumentowania,
 • narzędzi pracy coacha,
 • rekreacyjnych form aktywności i technik relaksu,
 • poradnictwa dietetycznego,
 • świata mediów.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Coaching stylu życia:

Absolwent kierunku Coaching stylu życia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach SPA,
 • klinikach wellness,
 • ośrodkach doradztwa personalnego,
 • centrach fitness,
 • klinikach dietetycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Coaching stylu życia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Grupa Uczelni Vistula kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)