Audiofonologia

Audiofonologia

Audiofonologia

03.02.2022

Audiofonologia – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2022

Studia na kierunku audiofonologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku audiofonologia w CM BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku audiofonologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizjologia
 • psychologia
 • anatomia narządu słuchu
 • mowy i równowagi
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • język migowy
 • fonetyka i fonologia języka polskiego
 • socjologia medycyny

 

Chyba każdy zgodzi się z przekonaniem, że jednym z najczęściej występujących wrogów człowieka jest hałas. Między innymi on przyczynia się do wad słuchu, która ogarnia coraz więcej ludzi. Rosnąca potrzeba profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu sprawia, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Aby zostać takim specjalistą należy ukończyć studia na kierunku Audiofonologia, wykazującym powiązanie z kierunkiem lekarskim, z którym łączy go zarówno program nauczania, jak i profil absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i rehabilitacji w zakresie narządu słuchu, mowy i równowagi. Gdzie w takim razie podjąć studia? W Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Audiofonologia realizowany w Collegium Medicum w Bydgoszczy zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk fizycznych, społecznych i humanistycznych. Studenci nabywają umiejętności i kompetencji, które umożliwiają wykonywanie badań i procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych w zakresie audiologii, vestibulologii, foniatrii, logopedii oraz rehabilitacji i protetyki słuchu. Audiofonologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Audiofonologia w Collegium Medicum w Bydgoszczy posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: fizjologia, psychologia, anatomia narządu słuchu, mowy i równowagi, kwalifikowana pierwsza pomoc, język migowy, fonetyka i fonologia języka polskiego, socjologia medycyny, pedagogika z elementami dydaktyki medycznej, biologia medyczna, genetyka, biostatystyka, propedeutyka zdrowia publicznego, badania subiektywne i obiektywne słuchu, podstawy techniki medycznej, badania przesiewowe słuchu, otolaryngologia, foniatria, diagnostyka audiologiczna, emisja głosu i kultura żywego słowa, akustyka słuchu, neuropsychologia, podstawy logopedii, systemy leczenia niedosłuchów i głuchoty, choroby układu nerwowego, geriatria, promocja zdrowia, rehabilitacja osób niedosłyszących.

Absolwentów omawianego kierunku wyróżniają rozmaite umiejętności, choć do najważniejszych należy zdolność diagnozowania narządu słuchu i równowagi oraz kwalifikowania i kierowania do odpowiedniego leczenia zaburzeń niedosłuchu, jak również dopasowywania aparatów słuchowych. Dzięki takim umiejętnościom znajdą oni zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy, a także w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

 

Opinie

Studia medyczne w Bydgoszczy stanowią interesującą przestrzeń dla każdego kandydata. Każdy z nich może wybrać odpowiedni dla siebie kierunek, a także konkretną ścieżkę kształcenia. Aby dać sobie szansę zdobycia wysokiej jakości wykształcenia medycznego należy wybrać omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy opinie? Piotrek, student Audiofonologii mówi:

„Collegium Medicum to prestiżowa uczelnia, którą śmiało można nazwać kuźnią medycznych talentów. Studenci otrzymują świetne warunki do nauki, a wykładowcy służą swoim bogatym doświadczeniem.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

AUDIOFONOLOGIA - ważne informacje

Audiofonologia studia Bydgoszcz

Audiofonologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Audiofonologię w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Audiofonologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowych struktur organizmu ludzkiego,
 • procesów fizjologicznych u człowieka oraz mechanizmów patofizjologii chorób,
 • podstaw fizycznych akustyki,
 • zasad emisji i percepcji dźwięku,
 • organizacji pracowni audiologicznej i foniatrycznej,
 • budowy i zasad działania aparatury,
 • wykonywania testów pomiarowo- regulacyjnych w zakresie aparatów słuchowych i implantów słuchowych,
 • anatomii narządu słuchu i mowy,
 • podstaw technicznych aktywnej rehabilitacji narządu głosu, narządu równowagi i rehabilitacji słuchowej osób z aparatami i implantami słuchowymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Audiofonologia:

Absolwent kierunku Audiofonologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy,
 • sektorze marketingu sprzętu medycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku audiofonologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)