Biotechnologia medyczna

Biotechnologia medyczna

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - kierunki studiów

Biotechnologia medyczna – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku biotechnologia medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • biologia komórki z elementami cytofizjologii
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • analiza instrumentalna
 • statystyka
 • histologia
 • chemia fizyczna
 • biofizyka

 

Biotechnologia medyczna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Przedmiot jej badań obejmuje zarówno aspekty przyrodnicze w zakresie badań molekularnych komórek i tkanek oraz modyfikacji genetycznych jak i medyczne w obszarze molekularnych badań procesów chorobowych, projektowania nowych metod diagnostycznych i terapii oraz ich monitorowania. Zainteresowani tą dyscypliną mogą obrać ją jako kierunek studiów. A w której uczelni? W Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, gdzie Biotechnologia medyczna prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biotechnologia medyczna realizowany w Collegium Medicum w Bydgoszczy zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych. Studenci zdobywają wiedzę na poziomie molekularnym i komórkowym dotyczącą procesów i zjawisk zachodzących w organizmie człowieka, jak również nabywają umiejętności projektowania bioprocesów i bioproduktów, a także techniki selekcji, izolowania i oczyszczania bioproduktów. Biotechnologia medyczna przygotowuje do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin. Kierunek realizowany jest wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Biotechnologia medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy posiadają szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: matematyka, biologia komórki z elementami cytofizjologii, chemia ogólna i nieorganiczna, analiza instrumentalna, statystyka, histologia, chemia fizyczna, biofizyka, biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego, kultury komórkowe i tkankowe roślin, inżynieria bioprocesowa, mechanizmy ewolucji i ontogenezy, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, mikrobiologia przemysłowa, immunologia, biotechnologia w medycynie, patomorfologia, zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych, biotechnologia w diagnostyce laboratoryjnej.

Biotechnologia medyczna w Collegium Medicum w Bydgoszczy to bardzo dobra propozycja dla zainteresowanych pozyskaniem nowoczesnej wiedzy. Warunki są do tego idealne, gdyż laboratoria uczelni wyposażone są w najnowszą aparaturę i sprzęt niezbędny w zdobywaniu między innymi wiedzy praktycznej z biologii molekularnej, genetyki, biochemii. Dzięki temu absolwenci Biotechnologii medycznej znajdą zatrudnienie w laboratoriach związanych z ochroną zdrowia i ochroną środowiska, w przemyśle farmaceutycznym, czy przemyśle kosmetycznym.

Studia w Bydgoszczy to dobry pomysł na zdobycie wyższego wykształcenia. Miasto oferuje wiele możliwości edukacyjnych, a istniejące uczelnie cieszą się uznaniem i prestiżem. Którą zatem wybrać? Chcąc studiować Biotechnologię medyczną należy zbadać omawianą szkołę wyższą i zapytać- jakie ma Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy opinie? Martyna, studentka Biotechnologii medycznej mówi:

„Collegium Medicum to prestiżowa uczelnia i najlepsze miejsce do spełniania marzeń. Każdy, kto chciałby zostać specjalistą w wybranej dziedzinie otrzyma tutaj idealne do tego warunki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię medyczną w Collegium Medicum w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Biotechnologia medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod fizycznych, chemicznych, matematycznych i statystycznych w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych,
 • budowy i funkcji organizmu człowieka,
 • metod oceny stanu zdrowia oraz objawów i przyczyn wybranych zaburzeń,
 • zasad promocji zdrowia,
 • technik i narzędzi badań chemicznych i fizycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia medyczna:

Absolwent kierunku Biotechnologia medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach związanych z ochroną zdrowia i ochroną środowiska,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle kosmetycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bydgoszczy

Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy

Komentarze (0)