Optometria

Optometria

Optometria

01.06.2023

Optometria – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku optometria w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku optometria w CM BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku optometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy chorób wewnętrznych
 • fizyczne podstawy optyki
 • historia optometrii i okulistyki
 • zaawansowane badanie refrakcji
 • kontaktologia
 • farmakologia dla optometrysty
 • technologie cyfrowe w optometrii
 • telemedycyna w optometrii

 

Optometria jest dziedziną wiedzy stosowanej, która szczególny nacisk kładzie na proces widzenia, z uwzględnieniem wszystkiego, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Czym zatem zajmuje się tzw. optometrysta? Zajmuje się on diagnozowaniem zaburzeń wzroku. W przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kieruje pacjentów do lekarza specjalisty. Ponadto, udziela porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisuje pomoce optyczne lub zaleca stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku. W wielu krajach europejskich, takich jak: Wielka Brytania, Irlandia, czy Niemcy optometrysta jest specjalistą pierwszego kontaktu. W Polsce również staje się to pewnym standardem. Szacuje się, że w naszym kraju pracuje ok. półtora tysiąca optometrystów. Chcąc dołączyć do tego grona należy ukończyć studia. A jakie? Na kierunku Optometria, który oferuje Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i który prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Optometria oferowany przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stanowi przygotowanie specjalistycznej kadry, zajmującej się diagnostyką wybranych chorób, w szczególności wad wzroku, oraz zaopatrzeniem pacjentów w wyroby medyczne służące do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej, samodzielnego pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych oraz do współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń okulistycznych. Optometria w Collegium Medicum w Bydgoszczy jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Optometria w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera proponują szeroki program nauczania, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: podstawy chorób wewnętrznych, historia optometrii i okulistyki, zaawansowane badanie refrakcji, kontaktologia, farmakologia dla optometrysty, technologie cyfrowe w optometrii, telemedycyna w optometrii, komunikacja w praktyce optometrycznej, komunikacja kliniczna, badanie obrazowe narządu wzroku, fizyczne podstawy optyki, edukacja terapeutyczna, programy zdrowotne w promocji zdrowia, bioprocesy i bioprodukty w medycynie, podstawy immunologii, terapia widzenia, zaburzenia widzenia obuocznego i trening wzrokowy, okulistyka, chirurgia refrakcyjna, chirurgia okulistyczna, marketing usług zdrowotnych, rozwój i starzenie się narządu wzroku, chirurgia rekonstrukcyjna aparatu ochronnego oka, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, chirurgia estetyczna aparatu ochronnego oka.

Jak dokładnie wygląda przestrzeń zawodowa optometrysty? Jego zadania obejmują między innymi badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem, badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu, czy wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w gabinetach przy salonach optycznych, zakładach optycznych i klinikach.

 

Opinie

Kierunki studiów w Bydgoszczy tworzą razem interesującą ofertę edukacyjną. W mieście nad Brdą każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia nie powinien mieć trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca oraz dziedziny, w ramach której chciałby się kształcić. Osoby planujące związać się zawodowo z szeroko pojętą medycyną powinny zwrócić uwagę na Collegium Medicum, uczelnię niosącą imię jednego z najwybitniejszych chirurgów. Jakie ma Collegium Medicum w Bydgoszczy opinie? Tomek, student Optometrii mówi:

„Nie zastanawiałem się ani chwili nad wyborem uczelni. Collegium Medicum to wszystkim dobrze znana uczelnia, która cieszy się popularnością i dobrym imieniem. Zawsze wiedziałem, że właśnie tutaj jest moje miejsce i tutaj chcą rozpocząć swoją drogę do świata medycyny.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku optometria prowadzone są przez Wydział Lekarski Collegium Medicum zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 585-33-97

https://www.wl.cm.umk.pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

OPTOMETRIA - ważne informacje

Optometria studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Optometrię w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Optometria w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej,
 • samodzielnego pomiaru refrakcji oka,
 • korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych,
 • przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych,
 • współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń okulistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Optometria:

Absolwent kierunku Optometria w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach przy salonach optycznych,
 • zakładach optycznych,
 • klinikach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)