Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 2021

Studia na kierunku fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • anatomia prawidłowa
  • patologia ogólna
  • biologia medyczna
  • biochemia
  • biofizyka
  • genetyka
  • fizjologia człowieka
  • socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji

 

Fizjoterapia jest niezwykle istotnym elementem nauk medycznych, który obejmuje metody leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnorodnych formach energii fizycznej. Istotą jest oczywiście utrzymanie oraz powrót do sprawności ruchowej oraz prawidłowego funkcjonowania, ale być może nie wszyscy wiedzą, że w fizjoterapii wyszczególnić można promocję zdrowia, rehabilitację, prewencję oraz samo leczenie. To pokazuje wyraźnie, że działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa i obejmuje między innymi fizjoterapię neurologiczną, ortopedyczną, korekcję wad postawy, czy specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu. Od czego należy zacząć spełnianie marzeń o pracy fizjoterapeuty? Naturalnie, od studiów. Zainteresowani tą dziedziną powinni zwrócić uwagę na Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia, gdzie Fizjoterapia prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Fizjoterapia realizowany w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia zakłada profesjonalne przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz celach leczniczych. Studenci pozyskują wiedzę i rozwijają umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób, bądź urazów. Przygotowują się do wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: anatomia prawidłowa, patologia ogólna, biologia medyczna, biochemia, biofizyka, genetyka, fizjologia człowieka, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji, fizykoterapia, demografia i epidemiologia, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, terapia manualna, diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu, fizjoterapia kliniczna w pediatrii, fizjoterapia kliniczna w reumatologii, zdrowie publiczne, biomechanika kliniczna, kinezjologia.

Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia jest kierunkiem, który wyróżnia się praktycznym wymiarem. Rozwijane w toku studiów umiejętności będą stanowić fundament przeprowadzania diagnostyki fizjoterapeutycznej, wykonywania testów funkcjonalnych, planowania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych, wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne, czy też współdziałania w zespołach fizjoterapeutycznych. Szeroki program nauczania ma na celu dostarczenie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy, na podstawie której absolwenci kierunku będą mogli podjąć zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach, ośrodkach i klubach sportowych, ośrodkach SPA, jak również w organizacjach pozarządowych, które realizują specyficzne zadania na rzecz osób okresowo lub trwale niepełnosprawnych.

Stwierdzenie, że studia medyczne należą do najbardziej wymagających wydaje się banalne, ale pomimo tego, nie brakuje chętnych do wejścia na tę drogę. Gdzie się kształcić? Gdzie zdobyć umiejętności? Osoby zainteresowane studiowaniem omawianego kierunku powinni zwrócić uwagę na Kraków, ponieważ w mieście nad Wisłą funkcjonuje odpowiednia do tego uczelnia. Jakie ma Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia opinie? Szymon, student Fizjoterapii mówi:

„Studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia to strzał w dziesiątkę. To miejsce, w którym rozwijają się prawdziwe talenty pod okiem uznanych i doświadczonych specjalistów. Studiuję na trzecim roku i nie wyobrażam sobie, abym studiował gdzie indziej. Polecam.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Fizjoterapia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Komentarze (0)