Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - kierunki studiów

Ratownictwo medyczne – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa
 • biochemia z elementami chemii
 • biologia i mikrobiologia
 • dydaktyka medyczna
 • socjologia medycyny
 • zdrowie publiczne
 • hiperbaria tlenowa
 • komunikacja kliniczna

 

Ratownictwo medyczne to według encyklopedycznej definicji dyscyplina medyczna obejmująca działania lecznicze i organizacyjne w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Pierwsze przekazy i wzmianki o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej pochodzą sprzed kilku tysięcy lat, a pojawiają się między innymi w zapisach Hipokratesa i Pliniusza. Pomimo tego, że zawsze ratowano ludzkie życie, to pierwsze pogotowie ratunkowe w Europie powstało dopiero w 1883 roku. Wiedeńska placówka dała solidny przykład i każdego roku na mapie przybywało takich miejsc, aż w końcu pierwsze pogotowie ratunkowe w naszym kraju założono w 1891 roku, w Krakowie. Z biegiem lat rozwijało się kształcenie w tym zakresie, a ustawa O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Chcąc być jego częścią należy ukończyć studia. Można ją podjąć w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, gdzie kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Ratownictwo medyczne proponowany przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera zakłada pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk społecznych oraz wiedzy specjalistycznej i umiejętności z zakresu nauk medycznych, z naciskiem położonym na medyczne czynności ratunkowe wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studenci nabywają umiejętności oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, przyrządowego i bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych. Kształcenie stanowi przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak szpitalne oddziały ratunkowe, czy zespoły ratownictwa medycznego. Ratownictwo medyczne w Collegium Medicum w Bydgoszczy jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera charakteryzują się szerokim programem kształcenia, a w siatce zajęć widnieją następujące przedmioty: anatomia prawidłowa, biochemia z elementami chemii, biologia i mikrobiologia, dydaktyka medyczna, socjologia medycyny, zdrowie publiczne, hiperbaria tlenowa, komunikacja kliniczna, podstawowe zabiegi medyczne, farmakologia z toksykologią, parazytologia, techniki zabiegów medycznych, procedury ratunkowe przedszpitalne, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, patologia, medyczne czynności ratunkowe, neurologia i neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, intensywna terapia, choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, medycyna paliatywna, medycyna sądowa, laryngologia, medycyna katastrof.

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem, który dostarcza wielu różnorodnych umiejętności. Absolwenci wyróżniają się umiejętnościami podawania tlenu, wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej, wykonywania konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji, wykonywania defibrylacji automatycznej, wykonywania EKG, czy oceny świadomości pacjenta według skali Glasgow. Naturalnie, wymienione umiejętności to tylko część, jakimi charakteryzuje się ratownik medyczny. A co dalej? Jak wygląda życie zawodowe po ukończeniu nauki? Osoby, które ukończyły Ratownictwo medyczne w Collegium Medicum znajdą zatrudnienie w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ośrodkach nauczających, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, jednostkach straży pożarnej, zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Studia w Bydgoszczy to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Jeśli postanowimy studiować Ratownictwo medyczne, to musimy skierować swoją uwagę na uczelnię medyczną w mieście. Jakie ma Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy opinie? Sebastian, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Collegium Medicum jest uczelnią, która gwarantuje zdobycie wysokiej jakości wykształcenia i specjalistycznych umiejętności. To zdecydowana czołówka kształcenia medycznego w kraju.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne w Collegium Medicum:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • oceny narażenia człowieka na czynniki szkodliwe,
 • rozpoznawania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • resuscytacji poszkodowanych w urazach,
 • niepożądanego działania leków,
 • interakcji lekowych,
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • medycyny ratunkowej,
 • medycznych czynności ratunkowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratunkowych,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • ośrodkach nauczających,
 • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,
 • jednostkach straży pożarnej,
 • zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Bydgoszczy

Collegium Medicum w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)