Ratownictwo medyczne - Bydgoszcz

Ratownictwo medyczne - Bydgoszcz

Ratownictwo medyczne - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek ratownictwo medyczne w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ratownictwo medyczne studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na CM UKW.

 

Studenci ratownictwa medycznego w Bydgoszczy nabywają wiedzę odnoszącą się do nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych. Uczą się oni wykonywać medyczne czynności ratunkowe w zespołach ratownictwa medycznego, a także współpracować z lekarzami, pielęgniarkami i innymi członkami personelu medycznego. Mają szansę dowiedzieć się, w jaki sposób należy prowadzić akcje ratunkowe w zdarzeniach masowych i katastrofach.

Absolwenci studiów medycznych mają szansę pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego, powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

 

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają przede wszystkim medyczny profil kształcenia. W praktyce oznacza to, że procedura rekrutacyjna nakłada na kandydatów bardzo duże wymagania, ponieważ od studentów już podczas pierwszych zajęć wymaga się rozbudowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Na studia w Bydgoszczy dostają się zatem jedynie najlepsi kandydaci. Podczas przygotowań do egzaminu dojrzałości największy nacisk połóż na naukę przedmiotów ścisłych. Możesz wybrać: biologię, chemię, matematykę, fizykę, geografię lub informatykę. Pamiętaj, że najwięcej korzyści przyniesie ci zdawanie wybranego przedmiotu właśnie na poziomie rozszerzonym.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
19,2
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
22,2
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

1. Dla kogo ten kierunek

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Każdy z nas chce żyć bowiem ze świadomością, że niezależnie od tego, co się wydarzy, będzie mu udzielona pomoc. Współczesny świat pełen jest wyzwań, ale i zagrożeń. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jak potoczą się nasze losy podczas wypadku, czy nagłej choroby takiej jak zawał. Wtedy osobami, które wykonują pierwsze profesjonalne czynności są na ogół ratownicy medyczni. To oni pojawiają się jako pierwsi na miejscu zdarzenia i zapewniają nam wykwalifikowaną pomoc – diagnozują, udzielają niezbędnych czynności ratowniczych i decydują o naszym dalszym losie.

Już ten krótki opis pokazuje, że studia na kierunku ratownictwo medyczne nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Praca w tym zawodzie jest niezwykle trudna i wymaga wielu predyspozycji – umiejętności działania pod presją czasu, opanowania oraz odporności na stres. Oprócz tego ratownicy medyczni muszą dysponować rozległą wiedzą medyczną, która zawsze stanowi podstawę ich działań. Jeżeli nauka przedmiotów ścisłych nie stanowi dla ciebie problemu i chciałbyś wykonywać pracę pełną wyzwań, to studia na kierunku ratownictwo medyczne czekają.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Bydgoszczy n kierunku ratownictwo medyczne możesz rozpocząć jedynie na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. To stosunkowo młoda uczelnia, którą od samego początku istnienia cechują bardzo wysokie standardy nauczania. Jej naczelnym celem jest kształcenie jak najlepszych specjalistów, którzy w przyszłości będą mogli świadomie wykonywać trudne i odpowiedzialne zawody medyczne. Studiów o takim profilu nie możesz rozpocząć na dowolnie wybranej uczelni właśnie ze względu na specyfikę kształcenia. Chcemy mieć pewność, że w przyszłości nad naszym zdrowiem i życiem czuwają wyłącznie najlepsi specjaliści, więc ich edukacji podejmują się jedynie wybrane ośrodki.

 

4. Praca po studiach

W Polsce praca dla ratowników medycznych jest niemalże na wyciągnięcie ręki. Kadra medyczna musi być bowiem nieustannie wzbogacana o nowe i ambitne osoby, które pragną pomagać osobom potrzebującym. Ratownicy medyczni przygotowani są do wykonywania różnego rodzaju aktywności związanych z pierwszą pomocą. Dokonują diagnozy, robią pierwsze badania i podejmują decyzję, jakie powinny być dalsze kroki związane z udzielaniem pomocy.

Praca na absolwentów tego kierunku czeka przede wszystkim w stacjach pogotowia ratunkowego oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych. To oni jeżdżą w karetkach i jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Oprócz tego ratownicy medyczni znajdą także stabilne zatrudnienie w innych służbach, zajmujących się udzielaniem pomocy (WOPR, TOPR, GOPR, czy w zakładach pracy, którym towarzyszy wysokie ryzyko wypadkowości.

 

5. Program studiów

Kierunki studiów takie jak ratownictwo medyczne cechuje rozbudowany program kształcenia, w którym właściwie żaden przedmiot nie jest przypadkowy. Warto pamiętać, że osoby, które wykonują ten zawód, cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym – za nim nie stoi nic innego oprócz rzetelnej wiedzy, którą studenci przyswoili podczas wszystkich lat kształcenia. Przedmioty, które znajdą się w siatce programowej, to przykładowo:

 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • patofizjologia;
 • biologia, biochemia, mikrobiologia itd.

 

Zagadnienia te stanowią swoistą podstawę kształcenia i bez jej doskonałego opanowania niemożliwe byłoby zgłębienie treści kierunkowych, które w przypadku ratownictwa medycznego również są bardzo rozległe. Przyszli absolwenci tego kierunku otrzymają gruntowną wiedzę z zakresu:

 • kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • medycznych czynności ratunkowych;
 • medycyny katastrof;
 • a także traumatologii, czy intensywnej terapii itd.

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne to zatem bardzo intensywny czas. Podczas wszystkich lat nauki największy nacisk kładzie się nie tylko na pozyskiwaną wiedzę, lecz także na umiejętności. Przyszli ratownicy medyczny muszą nieustannie rozwijać swoje kompetencje miękkie związane z doskonałą umiejętnością komunikacji i pracą w trudnych warunkach. Dlatego program kształcenia uwzględnia przedmioty takie jak psychologia.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak ratownictwo medyczne muszą także uwzględniać rzetelne przeprowadzenie praktyk zawodowych, ponieważ to podczas ich trwania nauka przybiera najbardziej efektywny charakter. Studenci stykają się wtedy ze wszystkimi problemami, na które najprawdopodobniej natrafią podczas swojej przyszłej pracy.

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na wszystkich uczelniach w Polsce mają trzyletnią formułę. To studia pierwszego stopnia, podczas których przyszli ratownicy medyczni zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Ten czas przewidziany na kształcenie jest optymalny i w pełni przygotowuje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. By móc go jednak wykonywać, należy jeszcze pomyślnie zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego. Absolwenci otrzymują także tytuł licencjata.

Osoby bardziej rządne wiedzy mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, ale na kierunku zdrowie publiczne. Trwają one dwa lata i jest to czas poszerzania swoich uprawnień, wiedzy i kwalifikacji, ale z innej branży medycznej. Nie każdy, kto kończy studia na kierunku ratownictwo medyczne, musi się decydować na kontynuację nauki i na otrzymanie tytułu magistra.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

Studia medyczne zawsze przemieniają się w intelektualną przygodę życia. Warto jednak zawczasu zdać sobie sprawę ze swoich możliwości. Nie każda osoba, która kończy szkołę średnią będzie się realizować z sukcesami właśnie w tej wymagającej dyscyplinie. Przyszli ratownicy medyczni powinni posiadać szereg predyspozycji, które ułatwią naukę na tym kierunku. Zastanów się, czy odnajdujesz w sobie te cechy:

 • umiejętność pracy w grupie;
 • duża odporność psychiczna;
 • analityczność myślenia;
 • zachowywanie zimnej krwi w sytuacjach kryzysowych;
 • wrażliwość na cierpienie innych.

 

Jeżeli odnajdujesz w sobie te cechy i jednocześnie nauka przedmiotów ścisłych nie jest dla ciebie problemem, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na studia w Bydgoszczy. W centrum twoich intelektualnych zainteresowań powinny się znaleźć przedmioty takie jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka lub geografia. Zastanów się, które z nich przyniosą ci najwięcej korzyści nie tylko podczas rekrutacji, lecz także w trakcie przyszłych lat nauki. Pamiętaj, że liczba miejsc na studia na kierunku ratownictwo medyczne jest ograniczona i na listach osób przyjętych znajdą się wyłącznie najlepsi i najbardziej ambitni kandydaci.

Być może twoja wiedza z zakresu nauk ścisłych znacznie wykracza poza bramy szkoły średniej. Jeżeli tak, to możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To wyjątkowo ambitna propozycja, gra jest jednak warta poświęcenia, ponieważ laureaci i finaliści tych konkursów znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ratownictwo medyczne weź pod uwagę olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • czy nawet Olimpiada Matematyczna.

 

Nie zapomnij także o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych. Studia medyczne wymagają także od kandydatów potwierdzonych predyspozycji do wykonywania tych wymagających zawodów – potrzebne będzie uzyskanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu podstawowe dokumenty: świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

Każda osoba, kończąca studia, chciałby znaleźć pracę, która w pełni odzwierciedlać będzie jej kwalifikacje i uzyskane kompetencje podczas wszystkich lat kształcenia. W przypadku studiów medycznych można powiedzieć, że są one wyjątkowo przyszłościowe, ponieważ ich absolwenci znajdują pracę bez żadnego problemu. Kadra medyczna nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej nieustannie potrzebuje specjalistów, którzy będą ją zasiać.

Ratownicy medyczni przygotowani są do świadczenia w swojej pracy pierwszej pomocy przedmedycznej – jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, wykonują niezbędne badania, dokonują diagnozy i decydują o dalszych losach osób poszkodowanych. To niezwykle odpowiedzialna praca, ponieważ to w rękach ratowników medycznych jest życie i zdrowie pacjentów. Podstawowe miejsca pracy absolwentów studiów w Bydgoszczy to:

 • szpitalne oddziały ratunkowe;
 • zespoły ratownictwa medycznego;
 • szpitale w sektorze prywatnym i publicznym;
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 • inne służby ratunkowe (WOPR, TOPR, GOPR) itd.

 

Jak widzisz – na ratowników medycznych czeka wiele bardzo ciekawych miejsc pracy. Mogą oni także zajmować się działalnością edukacyjną z zakresu promowania wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. To niezwykle ważna rola, ponieważ pogłębianie społecznej świadomości przyczyni się do tego, że ratowanie ludzkiego życia będzie mogło przebiegać w sposób jeszcze bardziej kompleksowy.

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Bydgoszczy?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne muszą się wiązać przede wszystkim z poczuciem powołania do wykonywania tego bardzo odpowiedzialnego zawodu.

Kamil, student trzeciego roku, podsumowuje naukę na tym kierunku:

To studia, które dały mi bardzo dużo. Przede wszystkim rozwinęły mnie jako człowieka – to niezwykle ważne, ponieważ oprócz wiedzy otrzymałem coś znacznie lepszego. To poczucie misji. I chęć do świadomego udzielania pomocy ludziom potrzebującym.

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)