Elektroradiologia

Elektroradiologia

27.03.2024

Elektroradiologia – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku elektroradiologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku elektroradiologia w CM BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek elektroradiologia - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kandydaci na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek elektroradiologia musieli uzyskać co najmniej 21 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Program studiów i przedmioty

Elektroradiologia główne przedmioty:

 • anatomia prawidłowa
 • patologia ogólna
 • radiologia stomatologiczna
 • choroby wewnętrzne
 • diagnostyka w ortopedii
 • aparatura medyczna
 • fizjologia
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • biologia medyczna
 • podstawy fizyki medycznej
 • anatomia radiologiczna

 

Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. W której uczelni posiąść wymienione umiejętności? W Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie Elektroradiologia prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Elektroradiologia oferowany przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie wiedzy z takich obszarów jak nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. Jego istotą jest przygotowanie do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego, jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii. Studia z zakresu Elektroradiologii otwierają perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno- ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG.

Studia na kierunku Elektroradiologia w Collegium Medicum w Bydgoszczy posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: anatomia prawidłowa, aparatura medyczna, fizjologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, biologia medyczna, podstawy fizyki medycznej, anatomia radiologiczna, genetyka, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, patologia ogólna, zdrowie publiczne w praktyce, diagnostyka kardiologiczna, epidemiologia nowotworów, pediatria, radiologia stomatologiczna, tomografia komputerowa, zdrowie i bezpieczeństwo w pracy.

Czym charakteryzuje się absolwent Elektroradiologii? Przede wszystkim bogatą wiedzą. Rozumie procesy fizjologiczne człowieka, mechanizmy patofizjologii chorób, zasady radiobiologii, biologiczne i patofizjologiczne podstawy radioterapii, jak również posiada wiedzę z zakresu fizyki promieniowania jonizującego, akustyki i elektroakustyki, elektryczności i przepływu prądu elektrycznego. Dzięki pozyskanym na studiach umiejętnościom absolwent przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

 

Opinie

Wybór studiów czasami bywa niełatwy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji kandydaci zadają mnóstwo pytań, przeprowadzają ankiety dotyczące kierunku i uczelni, a nawet miasta, w którym chcieliby zdobywać wykształcenie. Studia w Bydgoszczy to pomysł, który można określić mianem trafnego, zwłaszcza w kontekście kształcenia medycznego. Dlaczego? Ponieważ w mieście tym znajduje się jedna z najważniejszych uczelni medycznych w kraju. Jakie ma Collegium Medicum w Bydgoszczy opinie? Grzegorz, student Elektroradiologii mówi:

„Studia w Collegium Medicum to czas intensywnej nauki. Nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek ulgi, ponieważ każdy z nas uczy się jak pomagać drugiemu człowiekowi. To studia dla ambitnych i wytrwałych.”

 

Gdzie studiować elektroradiologię w Collegium Medicum

Studia na kierunku elektroradiologia prowadzone są przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 585-34-53

https://www.wnoz.cm.umk.pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ELEKTRORADIOLOGIA - ważne informacje

Elektroradiologia studia Bydgoszcz

Elektroradiologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektroradiologię w Collegium Medicum:

Absolwent kierunku Elektroradiologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawidłowych struktur komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego,
 • procesów fizjologicznych człowieka oraz mechanizmów patofizjologii chorób,
 • podstaw fizycznych elektroradiologii,
 • organizacji pracowni diagnostyki obrazowej i rentgenodiagnostyki,
 • zasad prowadzenia dokumentacji,
 • budowy i zasad działania aparatury,
 • zasad wykonywania badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektroradiologia:

Absolwent kierunku Elektroradiologia w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach radiologii,
 • zakładach radioterapii,
 • zakładach medycyny nuklearnej,
 • pracowniach EKG, EEG, EMG,
 • pracowniach audiologii,
 • pracowniach fizjologii klinicznej,
 • pracowniach informatyki medycznej,
 • inspekcji ochrony radiologicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)