Filologia romańska

Filologia romańska

Filologia romańska

07.02.2022

Filologia romańska – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku filologia romańska w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia romańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • elementy kultury krajów frankofońskich
 • dzieje i kultura Francji
 • współczesna literatura frankofońska
 • literatura francuska XX wieku
 • językoznawstwo stosowane

 

Języki romańskie to grupa języków indoeuropejskich, używana w różnych częściach świata. Z językami romańskimi spotkamy się między innymi we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, w części Belgii, Szwajcarii i Kanady, a także w niektórych krajach afrykańskich. Spotkać je można także na Uniwersytecie Gdańskim, który oferuje kształcenie na kierunku Filologia romańska.

Kierunek Filologia romańska proponowany przez Uniwersytet Gdański umożliwia opanowanie języka francuskiego na poziomach C1 i C2 oraz opanowanie drugiego języka romańskiego w stopniu komunikatywnym dzięki rozszerzonemu programowi nauczania. Studenci poznają również kulturę krajów francuskojęzycznych oraz zdobywają kompetencje zawodowe, które rozwijają w ramach praktyk studenckich w biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych. Filologia romańska na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka francuskiego, elementy kultury krajów frankofońskich, dzieje i kultura Francji, współczesna literatura frankofońska, literatura francuska XX wieku, językoznawstwo stosowane, historia języków romańskich, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, język francuski w dydaktyce, język i kultura Włoch, leksykologia, metodyka nauczania języków romańskich, interpretacja tekstów kultury, teoria komunikacji, współczesna kultura mediów, komunikacja międzykulturowa.

Studenci omawianego kierunku nabywają wielu różnorodnych kompetencji. Wyróżnić można umiejętności z zakresu tłumaczenia pisemnego i ustnego, prowadzenia dyskursu, czy prowadzenia rozmowy z tematyki specjalistycznej w języku obcym. Językami romańskimi posługuje się na świecie ogromna rzesza ludzi, szacowana na przynajmniej 750 milionów. Na tej podstawie łatwo stwierdzić, że obszar zawodowy może być bardzo szeroki. Absolwenci Filologii romańskiej na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, polskich i francuskich instytucjach kultury, agencjach reklamowych oraz branży turystycznej i usługowej.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa pomorskiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię romańską? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Olga, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Uniwersytet Gdański to po prostu świetna uczelnia, w której każdy odnajdzie swoje miejsce. Co ważne, w toku studiów nabywa się różnorodnych umiejętności praktycznych, które dzisiaj stanowią fundament pracy zawodowej, nie tylko w obszarze języków obcych.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA - ważne informacje

Filologia romańska studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię romańską na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
 • redagowania poprawnej językowo korespondencji,
 • pisania zrozumiałych i poprawnych językowo ogłoszeń, raportów, streszczeń, sprawozdań, syntez, artykułów prasowych,
 • działalności dydaktyczno- wychowawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • polskich i francuskich instytucjach kultury,
 • agencjach reklamowych,
 • branży turystycznej,
 • branży usługowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)