Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

07.02.2022

Filologia rosyjska – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku filologia rosyjska na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia rosyjska w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia rosyjska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Rosji
 • literatura powszechna
 • psychologiczne aspekty komunikacji językowej
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • rosyjski język biznesu
 • fonetyka praktyczna
 • gramatyka opisowa języka rosyjskiego
 • komunikacja międzykulturowa
 • kultura rosyjska
 • rosyjska filozofia i myśl społeczna

 

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich, wywodzących się z rodziny języków indoeuropejskich. Zajmuje on piąte miejsce pod względem ilości osób posługujących się nim. Ogólna liczba osób rosyjskojęzycznych wynosi 250- 300 milionów osób. Chcąc należeć do grona osób znających język Puszkina, wystarczy udać się na studia. W katalogu edukacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego odnajdziemy Filologię rosyjską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia rosyjska realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada przede wszystkim naukę, również od podstaw, języka rosyjskiego. Ma ona prowadzić do opanowania umiejętności swobodnego porozumiewania się w codziennych i zawodowych kontaktach z użytkownikami języka rosyjskiego. Studia zakładają także wykształcenie wykwalifikowanego specjalisty- filologa, uzyskanie zawodowych uprawnień państwowych, jak również pozyskanie wiedzy z nurtu „cultural studies”. Filologia rosyjska na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: historia Rosji, literatura powszechna, psychologiczne aspekty komunikacji językowej, praktyczna nauka języka rosyjskiego, rosyjski język biznesu, fonetyka praktyczna, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, komunikacja międzykulturowa, kultura rosyjska, rosyjska filozofia i myśl społeczna, teoria literatury, kino radzieckie i rosyjskie, organizacja i technika pracy tłumacz przysięgłego, podstawy przekładu tekstów naukowych, tłumaczenie pisemne uwierzytelnione.

Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego, absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, branży turystycznej, przedsiębiorstwach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism współpracujących z partnerami z terenu Federacji Rosyjskiej.

 

Opinie

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą razem szeroką przestrzeń możliwości edukacyjnych. Język rosyjski cieszy się sporą popularnością, zatem nie może brakować kształcenia w jego zakresie. Ale którą uczelnię wybrać? Która oferuje ciekawy program i gwarantuje pozyskanie najwyższej jakości wykształcenia? Zbierając wszystkie pytania, można postawić jedno: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Natalia, studentka Filologii rosyjskiej mówi:

„Każdemu mogę polecić studia na Uniwersytecie Gdańskim. To prestiżowa i nowoczesna uczelnia, stawiająca największy nacisk na pozyskanie praktycznych umiejętności. Nauki jest sporo i w studia należy włożyć trochę wysiłku, ale można być pewnym, że wszystko to opłaci się w przyszłości.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

FILOLOGIA ROSYJSKA - ważne informacje

Filologia rosyjska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię rosyjską na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
 • rosyjskiego języka biznesu,
 • kultury rosyjskiej,
 • działalności dydaktyczno- wychowawczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia rosyjska:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • branży turystycznej,
 • przedsiębiorstwach,
 • instytucjach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)