Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

07.02.2022

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współczesne dyskursy kulturoznawcze
 • filozoficzne podstawy kulturoznawstwa
 • socjologia kultury
 • antropologia kultury
 • kanon studiów kulturowych
 • analiza i interpretacja tekstów kultury

 

Warto podkreślić, że kulturoznawstwo uznawane jest za przyszłościową dyscyplinę. Pozwala zdobyć szeroką wiedzę, a także uczy twórczego działania, co dzisiaj stanowi istotny element w rozwoju kariery zawodowej. Kulturoznawcy pracują jako dziennikarze, animatorzy kultury, krytycy, a można ich spotkać także w agencjach reklamowych, czy działach Public Relations. Czym powinni wyróżniać się kandydaci na ten kierunek studiów? Przede wszystkim ciekawością świata i ludzi, a także tolerancją i wyobraźnią. Posiadając wymienione cechy nie pozostaje nic innego jak tylko zdecydować się na studia. Na zainteresowanych kulturą i sztuką czeka Kulturoznawstwo, oferowane przez Uniwersytet Gdański i prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Kulturoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Gdańskim posiada charakter interdyscyplinarny i intermedialny, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie umiejętności umożliwiających uczestnictwo w kulturze i rozumienie składających się na nią zjawisk. Kształcenie prowadzi do pełnienia roli lidera życia kulturalnego i jego organizatora, występowania jako „mediator kulturowy”, czy doradcy w zakresie kultury. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: współczesne dyskursy kulturoznawcze, filozoficzne podstawy kulturoznawstwa, socjologia kultury, antropologia kultury, kanon studiów kulturowych, analiza i interpretacja tekstów kultury, warsztat badań własnych, kulturowy wymiar sztuki, sztuka współczesna, kultura literacka, kultura muzyczna, kultura filmowa, kultura teatralna, kultura cyfrowa, kultury tubylcze świata, pamięć kulturowa Polski, instytucje kultury i polityki kulturalne, zarządzanie projektem kulturalnym, regulacje prawne w sektorze kultury, finansowanie w sektorze kultury.

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Absolwenci mogą pochwalić się wiedzą o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze i sztuce, znajomością metod analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, wiedzą z obszaru kultury popularnej, czy umiejętnością analizowania, selekcjonowania i użytkowania informacji z wykorzystaniem różnych mediów i technologii informacyjnych. Z tak solidnym bagażem wiedzy absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, mediach, organizacjach zajmujących się kreowaniem kultury, agencjach artystycznych.

 

Opinie

Gdańsk jest miastem mogącym pochwalić się istotnością ośrodka akademickiego, a kierunki studiów w Gdańsku tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin, które każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów na studia. W szerokiej ofercie dydaktycznej swoje miejsce ma również Kulturoznawstwo. Ale w której uczelni studiować? Czy omawiany przez nas UG będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Monika, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Polecam studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ wychodzą poza ramy standardowego nauczania na tym kierunku. Zdobywamy wiedzę nie tylko z obszaru kultury i sztuki, ale także rozwijamy istotne kompetencje społeczne, aby lepiej odnaleźć się na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania projektami kulturalnymi,
 • współczesnej kultury audiowizualnej,
 • zasad działania instytucji kulturalnych,
 • antropologii kultury,
 • socjologii kultury,
 • promocji inicjatyw kulturalnych,
 • zasad finansowania w sektorze kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • mediach,
 • organizacjach zajmujących się kreowaniem kultury,
 • agencjach artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)