Politologia

Politologia

Politologia

07.02.2022

Politologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku politologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o państwie i prawie
 • kultura polityczna
 • myśl polityczna i doktryny polityczne XIX i XX wieku
 • współczesne systemy polityczne
 • system polityczny RP
 • partie polityczne i systemy partyjne
 • samorząd i polityka lokalna

 

Politologia jest nauką społeczną, która obejmuje takie obszary badań jak: teoria polityki, myśl społeczno- polityczna, nauka o państwie i o systemach politycznych, nauka o samorządzie terytorialnym, czy marketing polityczny. Dyscyplinę tę powinni wybrać ci, którzy interesują się szeroko rozumianą polityką, nie tylko w zakresie lokalnym i regionalnym, lecz także międzynarodowym.

Kierunek Politologia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, której najważniejszym elementem są zagadnienia związane z polityką. Kształcenie rozwija umiejętność postrzegania rzeczywistości politycznej, rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jak również analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw. Politologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program nauczania, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: nauka o państwie i prawie, kultura polityczna, myśl polityczna i doktryny polityczne XIX i XX wieku, współczesne systemy polityczne, system polityczny RP, partie polityczne i systemy partyjne, samorząd i polityka lokalna, polityka gospodarcza, polityka społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, demografia i statystyka społeczna, strategia działań politycznych, komunikacja społeczna i masowa, geografia polityczna, historia Europy.

Rozwijaniu umiejętności służą nie tylko realizowane w programie zajęcia. Studenci Politologii uczestniczą w działaniach licznych kół naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie krajowej i międzynarodowej. Dzięki temu zbierają cenne doświadczenie, a także umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym.

A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucjach o charakterze społecznym, agencjach Public Relations.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Politologię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Seweryn, student Politologii mówi:

„Uniwersytet Gdański to uczelnia dla osób ambitnych, ciekawych świata i kreatywnych. Studia to coś więcej niż tylko wykłady i egzaminy. To przygotowanie do dorosłego i zawodowego życia.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • geografii politycznej,
 • stosunków międzykulturowych i międzycywilizacyjnych,
 • systemu partyjnego RP,
 • współczesnych teorii demokracji,
 • marketingu politycznego,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 • procesów globalizacyjnych i ich konsekwencji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych,
 • instytucjach o charakterze społecznym,
 • agencjach Public Relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)