Filozofia

Filozofia

Filozofia

07.02.2022

Filozofia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • etyka ogólna
 • ontologia
 • antropologia filozoficzna
 • estetyka
 • aksjologia
 • historia filozofii średniowiecznej
 • filozofia społeczna
 • sztuka dyskusji filozoficznej

 

Ile razy słyszeliśmy zdanie mówiące, że „trzeba myśleć”? Na pewno bardzo wiele. Można śmiało założyć, że podobne słowa stanowią fundament filozofii, czyli dziedziny, która zadaje pytania i poszukuje odpowiedzi. Ale dyscyplina ta nie zajmuje się stawianiem pytań oczywistych, albo nieistotnych. Współczesna filozofia zastanawia się nad zagadnieniami, które dzisiaj budzą emocje: problem inżynierii genetycznej, problem sprawiedliwości społecznej, czy problem społeczeństwa wielokulturowego. Właśnie tym charakteryzuje się kierunek Filozofia, oferowany przez Uniwersytet Gdański i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filozofia realizowany na Uniwersytecie Gdańskim ma na celu rozwijanie konkretnych umiejętności. Studenci nabywają zdolności krytycznego myślenia, niestandardowego rozwiązywania problemów, analizy tekstów filozoficznych, sztuki dyskusji, formułowania własnych przekonań i ich uzasadniania. Kształcenie przygotowuje głównie do analizy klasycznych problemów filozoficznych, jak również rozumienia i oceny zjawisk, które pojawiają się we współczesnym świecie. Filozofia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: etyka ogólna, ontologia, antropologia filozoficzna, estetyka, aksjologia, historia filozofii średniowiecznej, filozofia społeczna, sztuka dyskusji filozoficznej, epistemologia, antropologia kulturowa, filozofia prawa, filozofia umysłu, filozofia przyrody.

Jaka przyszłość czeka absolwentów? Osoby, które ukończyły Filozofię na Uniwersytecie Gdańskim będą mogły znaleźć zatrudnienie w roli animatorów kultury, pracowników galerii, dziennikarzy, krytyków sztuki, a po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego także w roli nauczycieli.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Filozofię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Igor, student Filozofii mówi:

„Każdemu mogę polecić studia na Uniwersytecie Gdańskim. Niezależnie od kierunku, wszyscy otrzymują bardzo dobre warunki do rozwijania umiejętności i zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, na miarę XXI wieku.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • czytania i interpretacji tekstu,
 • stawiania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi,
 • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz argumentacji i analizy,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi jako:

 • animator kultury,
 • rzecznik prasowy,
 • pracownik muzeum,
 • pracownik galerii,
 • krytyk sztuki,
 • nauczyciel.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)