Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

07.02.2022

Krajoznawstwo i turystyka historyczna – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • najdawniejsze dzieje Polski i Europy w świetle odkryć archeologicznych
 • cywilizacja świata starożytnego
 • cywilizacja czasów średniowiecza
 • dziedzictwo kulturowe Pomorza
 • turystyka religijna
 • współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

 

Krajoznawstwo to wiedza o kraju ojczystym lub regionie, poznawanie ich historii, geografii przez organizowanie wycieczek, czy spotkań. Dziedzina ta posiada dość krótką definicję, ale nie oznacza to, iż sama nie jest szeroka. Krajoznawstwo jako ruch społeczny i swoista dyscyplina naukowa zrodziło się w II połowie XX wieku. Niemal od początku istnienia tego ruchu główna problematyka tej dziedziny wiedzy oscylowała wokół problemów ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Dzisiaj, w ramach krajoznawstwa, możemy mówić o turystyce aktywnej, bądź turystyce kwalifikowanej, dlatego idealne połączenie stanowi krajoznawstwo i turystyka historyczna. Kształcenie w tym zakresie oferuje Uniwersytet Gdański, na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna prowadzony na Uniwersytecie Gdańskim łączy w sobie elementy nauk historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Jego głównym założeniem jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, jak również ekonomii i zarządzania. Zdobyta na studiach wiedza stanowić ma przygotowanie do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego. Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, natomiast studia drugiego stopnia realizowane są w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program nauczania, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: najdawniejsze dzieje Polski i Europy w świetle odkryć archeologicznych, cywilizacja świata starożytnego, cywilizacja czasów średniowiecza, dziedzictwo kulturowe Pomorza, turystyka religijna, współczesne międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, podstawy geografii fizycznej, geografia turystyczna świata, geografia turystyczna Polski, ochrona przyrody i środowiska, metodyka prowadzenia imprez turystycznych, ekonomika turystyki, obsługa ruchu turystycznego i turystyka biznesowa, elementy statystyki i demografii historycznej.

To, co wyróżnia kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna na Uniwersytecie Gdańskim, to innowacyjne sposoby realizowania zajęć. Jednym z nich jest tzw. gra miejska, w ramach której studenci wędrując po Gdańsku muszą rozwiązać zadania, także podczas egzaminu. A co po zaliczeniu wszystkich egzaminów i ukończeniu nauki? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, agencjach krajowych i zagranicznych działających na rynku usług turystycznych, organach samorządowych, organizacjach społecznych. Dzięki szerokiemu programowi mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również wcielić się w rolę przewodnika, organizatora i promotora turystycznego.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to dobry pomysł. Zwłaszcza, gdy zastanawiamy się nad studiowaniem takiego kierunku jak Krajoznawstwo i turystyka historyczna. Dyscyplinę tę oferuje jedna, omawiana przez nas, uczelnia. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Szymon, student Krajoznawstwa i turystyki historycznej mówi:

„Krajoznawstwo i turystyka historyczna to coś więcej niż studia. To także przygoda, niezła zabawa oraz nauka płynąca nie tylko z książek, ale spacerów po mieście i odkrywaniu ciekawostek z nim związanych. Tak właśnie wyglądają studia na Uniwersytecie Gdańskim. Powiedzieć, że są ciekawe, to jak nic nie powiedzieć. Polecam każdemu.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA - ważne informacje

Krajoznawstwo i turystyka historyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Krajoznawstwo i turystykę historyczną:

Absolwent kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • obsługi ruchu turystycznego,
 • dziedzictwa kulturowego Pomorza,
 • prowadzenia imprez turystycznych,
 • geografii turystycznej Polski i świata,
 • organizacji i zarządzania w turystyce.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna:

Absolwent kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • biurach podróży,
 • agencjach krajowych i zagranicznych działających na rynku usług turystycznych,
 • organach samorządowych,
 • organizacjach społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)