Dyplomacja

Dyplomacja

Dyplomacja

07.02.2022

Dyplomacja – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku dyplomacja na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dyplomacja w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dyplomacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia polityki
 • socjologia polityki
 • ekonomia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • polityka zagraniczna państwa
 • elementy nauki o państwie i prawie
 • międzynarodowe stosunki polityczne

 

Czym jest dyplomacja? Według encyklopedycznej definicji jest to całokształt zasad i sposobów utrzymywania stosunków między państwami oraz prowadzenia negocjacji, zarówno w kontaktach dwu-, jak i wielostronnych, w celu realizacji polityki zagranicznej państwa, a w węższym rozumieniu jest to personel wyspecjalizowanych instytucji powołanych do reprezentowania i ochrony interesów państwa na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, w świecie funkcjonuje pojęcie „dobrej dyplomacji”, czyli postępowania zgodnego z zasadami etycznymi. Skąd wzięło się takie zagadnienie? Można przypuszczać, iż z powodu nieczystej gry i odsunięcia reguł moralnych na dalszy plan. Chcąc poznać każdy aspekt tej dyscypliny należy zainteresować się kierunkiem Dyplomacja, który oferuje Uniwersytet Gdański, i który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Dyplomacja realizowany na Uniwersytecie Gdańskim skierowany jest do osób interesujących się problematyką szeroko pojętych stosunków dyplomatycznych i konsularnych, z uwzględnieniem dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata. Najistotniejszym celem kształcenia jest przygotowanie do pracy zarówno w zagranicznej służbie państwowej, jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych. Dyplomacja na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Dyplomacja na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: filozofia polityki, socjologia polityki, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka zagraniczna państwa, elementy nauki o państwie i prawie, międzynarodowe stosunki polityczne, współczesne systemy polityczne, metody i techniki badań politologicznych, system polityczny RP, prawo konsularne i dyplomatyczne, protokół dyplomatyczny, prawo międzynarodowe publiczne, negocjacje międzynarodowe, organizacje i instytucje międzynarodowe, polityka zagraniczna RP, narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej, dyplomacja ekonomiczna i biznesowa.

A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w służbie dyplomatycznej i konsularnej, administracji lokalnej, organach samorządowych, koncernach międzynarodowych, organizacjach społeczno- politycznych, placówkach kulturalno- oświatowych, mediach.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie dyplomacji publicznej i społecznej. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości, zapytajmy: jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Mateusz, student Dyplomacji mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim są wymagające, ale intensywna nauka poprowadzić ma do osiągnięcia celów zawodowych. Wystarczy tylko poważnie podejść do sprawy, ponieważ realizowane zajęcia dostarczają szerokiej wiedzy i różnorodnych umiejętności.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

DYPLOMACJA - ważne informacje

Dyplomacja studia Gdańsk

Dyplomacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dyplomację na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Dyplomacja na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kulturowych aspektów dyplomacji,
 • sztuki wystąpień publicznych,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • prawa konsularnego i prawa dyplomatycznego,
 • bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej,
 • migracji we współczesnym świecie,
 • dyplomacji wojskowej i morskiej,
 • negocjacji międzynarodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dyplomacja:

Absolwent kierunku Dyplomacja na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • służbie dyplomatycznej i konsularnej,
 • administracji lokalnej,
 • organach samorządowych,
 • koncernach międzynarodowych,
 • organizacjach społeczno- politycznych,
 • placówkach kulturalno- oświatowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)